Kirkerådet er opptatt av alt annet enn å skape en kirke som favner bredt. De vil mye heller drive med politikk, og vise frem hvor «gode holdninger» de har i ulike saker. Derfor har de erklært støtte til klimastreikende skoleungdom. Det får Sylvi Listhaug fra FrP til å reagere sterkt.

Kirkerådet i Den norske kirke har for alvor meldt seg på i nok en politiske «kamp». Denne gangen er det klimaet de brenner for. Nå ber de

«alle i ledende posisjoner om å handle før det er for sent».

Direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet forklarer dette standpunktet nærmere:

« Ungdom over hele verden er bekymret for framtiden. De vil redde klimaet for å ha et liv å leve», sier hun.

Nilsen fortsetter:

«Kirkene i Europa har gitt dem sin støtte, og det er Den norske kirke en del av. Vi er en del av et globalt fellesskap», presiserer hun.

Det globale fellesskap. Her har Kirken funnet sin arena, sammen med det meste av norske politikere. .

«De som har minst, lider mest», legger hun til, uten å belegge denne påstanden på noen måte.

For hvem er det som lider mest på grunn av klimaendringer, mener hun? Hvor befinner de lidende seg, og hva består lidelsene i? Man får inntrykk av at dette er «noe hun har hørt», og som hun gjentar på papegøyevis.

Hun er nå godt i gang med å levere floskler uten innhold, og da kommer også følgende gullkorn helt naturlig:

«Det tenker vi at alle voksne ta på alvor».

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug tar imidlertid sterkt avstand fra Kirkerådets støtte til de streikende ungdommene.

«Dette er barn og unge som skulker skolen, slik streik er ikke gyldig fravær. Det er oppsiktsvekkende at Kirken støtter det», sier Listhaug.

«Barn og unge bør være på skolen for å lære, og bruke sin tid på det», fortsetter hun.

Listhaug er også oppgitt over at Kirken støtter kravene om 50 % norske utslippskutt.

«Dette blir en sammenrøre av religion og politikk. Det har det vært mye av de siste årene, noe som gjør at mange ikke lenger føler seg hjemme i det skulle være en folkekirke for alle», sier hun.

Listhaug setter dermed fingeren på det som bør være et ømt punkt både for denne kirkeråddirektøren og andre ledere i en kirke med stadig mindre oppslutning og stadig mindre relevans.

Programleder Sigrid Sollund melder seg så på i debatten, og fremstår raskt som Listhaugs argeste motstander. Gjennom hele debatten avbryter hun Listhaug med argumentasjon for Kirkens politisk korrekte ståsted.

Blant annet bryter hun inn og gir uttrykk for at de synspunkter Kirken målbærer om klimaet, umulig kan være særlig kontroversielle.

Slik ser altså verden ut fra NRK.

Der i huset er det nærmest en selvfølge at Kirken, av alle, vil at Norge kutter sine utslipp med 50 %. Det uten at noen aner hva det vil koste, hvilke konsekvenser det vil få for næringsliv og bosetting, og om det vil ha noe som helst å si for klimaet. Slike helt grunnleggende spørsmål i saken stilles nemlig aldri i NRK. Det ville nemlig være kritisk, profesjonell journalistikk, og det er ikke det NRK driver med.

Sigrid Sollund viser hvorfor NRK og spesielt programmer som Dagsnytt 18 først og fremst er et forum for politisk misjonering. Det er vanskelig å få øye på spor av objektivitet, enda dette er klokkeklart nedfelt i NRKs formålsparagraf.

Listhaug påpeker nokså ettertrykkelig at mange nordmenn nå er lei av det ensidige klimakjøret fra alle hold:

«Vi ser et stort folkelig engasjement, mange synes at dette har gått over alle støvleskaft. Når også Kirken blir med på dette, så går det for langt», sier hun.

«Jeg kjenner ingen som ikke vil ta vare på jordkloden, men det er ulike meninger om hvordan det skal gjøres»,  poengterer Listhaug, som svar på kirkeråddirektør Nilsens utlegning om hvor opptatt hun er av å beskytte skaperverket.

Listhaug kommer så til det som er et ganske sentralt moment i det hele:

«Dette føyer seg inn i en rekke av saker der kirken har engasjert seg politisk, som oljeboring, og innvandring, der Kirken nærmest ønsker åpne grenser».

«Vi hadde også saken med IS-kvinnen, der Kirken mener at vi skal hente alle andre IS-kvinner også. Alt dette får folk til å føle seg fremmede i Kirken», tordner Listhaug, mens programleder Sollund febrilsk prøver å avbryte henne med å skyte inn motargumenter.

Det blir raskt tydelig at kirkeråddirektøren kommer sørgelig til kort i debatten. Programleder Sollund merker antagelig at dette går litt for bra for Sylvi Listhaug, og hun føler seg kallet til å gripe inn.

«Mener du Kirken ikke skal engasjere seg i noe som kan tolkes politisk?», spør Sollund spisst.

«Det blir helt feil av en folkekirke å gå inn og i en polarisert, politisk debatt», svarer Listhaug.

Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen får oppskriftsmessig siste ord i debatten, og avleverer et knippe floskler det er vanskelig å oppfatte noe nevneverdig substans i.

Oppsummert ble det en ganske god dag i studio for Sylvi Listhaug, og en temmelig pinlig affære for Kirkerådet.

Den norske kirke er om mulig enda mindre «folkekirke» etter dette innslaget.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.