Sakset/Fra hofta

I NRK bobler man av iver etter å få det meste til å handle om klimaet.  De mest absurde sammenhenger konstrueres. Torsdag kveld ble en parkeringshusbrann på Stavanger Lufthavn Sola tidligere i januar forsøkt satt i sammenheng med klimaendringer. Det ble en pinlig suppe. Kan man virkelig ikke bedre enn dette?

Det begynner å bli svært vanskelig å ta de såkalte nyhetene fra NRK seriøst. Det er klima opp og klima i mente. Det reises ikke så mye som et fnugg av tvil eller skepsis til strømmen stadig mer søkte og til dels  latterlige påstander som fremmes.

Alt noen kan finne på å hevde om klimaet, tas automatisk som sant, bare det er skremmende og negativt nok. Påstand er lik faktum. Alt av faglig kvalitetskontroll er kastet over bord.

NRKs tulle-journalistikk om klimaet nådde antagelig et foreløpig lavmål i Kveldsnytt torsdag denne uken.

Her var det et innslag om en parkeringshusbrann på Stavanger Lufthavn Sola tidligere denne måneden, der både bygninger og en rekke biler ble ødelagt.

Dette ble sauset sammen med et forskningsprosjekt som gjennomføres ved Høyskolen på Vestlandet i Haugesund, der man skal studere store branner og deres årsaker. Her skal det nå også forskes på denne parkeringshusbrannen, ble det opplyst i NRK.

For NRKs liksom-journalister ble her veien fristende kort til å koble inn, ja nettopp, de allestedsnærværende klimaendringene. Det er de alt skal handle om.

Det «journalistiske grepet» ble da som følger:

  1. Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i en hypotese om at den generelle risikoen for storbranner øker. (Dette kommer naturligvis til å bli bekreftet av forskningen ved høyskolen Vestlandet. All forskning som berører klimaet, har en påfallende tendens til å fastslå at underliggende hypotese er korrekt. I så måte skiller klimaforskningen seg fra annen og mer seriøs forskning, for eksempel innen medisin. Det er noe av grunnen til at dagens klimaforskning kan oppfattes som en eneste stor vits).

2. Den generelle og altså økende brannrisikoen kan, som det meste annet, settes i sammenheng med klimaendringene.

3. Ergo: Brannen i parkeringshuset skyldes klimaendringene.

Dermed har forskningen talt. Det hele er fastslått. Hvem kan motsi en slik logikk?

 

Den videre regien i NRKs absurde nyhetsinnslag forløp slik: :

Stemningen måtte settes. Den skulle selvsagt være dyster og skummel. Det ble først vist dramatiske brannbilder fra naturen (her benyttes arkivmateriale, blant annet fra Lærdal for 6 år siden). Seerne fikk vite hvor store og farlige disse brannene har vært. Det fortelles med innlevelse om at «flammene herjet», og det oste av katastrofe.

Så kom selve «grepet», nemlig et sømløst klipp over til parkeringshusbrannen på Sola:

«Dramatisk var også parkeringshusbrannen på Sola sist uke…», ble det forkynt.  Så smart!

Dermed var det knyttet en «naturlig link» mellom en brann i tørr lyng & skog i Lærdal for 6 år siden, og nå til et parkeringshus på Sola. Det var visst to sider av samme sak, dette.

Seerne ble i en bisetning fortalt at forskningsprosjektet ved Høyskolen på Vestlandet ikke er ferdig før i 2024, men allerede nå kan man faktisk fastslå hva man vil komme frem til:

«Risikoen for storbranner øker på grunn av klimaendringer.»

Konklusjonen foreligger altså klar fire år før forskningen er ferdig.

Vel, den var trolig klar lenge før den såkalte forskningen ble påbegynt. Resultatet av «klimaforskning» er gjerne gitt på forhånd.

Innslaget formelig skriker etter at noen stiller spørsmål ved dette våset.  Det uteblir selvsagt. I NRKs underlige versjon av journalistikk er ikke lenger kritisk tilnærming til påstander noe tema. Alt svelges rått.

For virkelig å øke troverdigheten på det hele, har man mot slutten klart å få en brannmann til å fremføre ordet «klimaendringer» i en setning. Dermed bør all tvil være feid til side, dette er forskning på høyt nivå.

For hvem kan bestride vitenskapen, her lagt frem av en brannmann? De som måtte tvile på noe slikt,  er «vitenskapsfornektere», og kan bare pelle seg inn i skammekroken sammen med holocaustfornektere og flat-jord-aktivister.

NRK har nylig opprettet en “klimagruppe” med egne journalister som kun skal dekke dette feltet.

Innslaget om parkeringshusbrannen på Sola var muligens et produkt fra denne nye gruppen? I så fall er det bare å grue seg til fortsettelsen.

De mest bisarre vinklinger på «klimaet» kan være på trappene i tiden fremover.

Det er heldigvis mye fint på Netflix.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.