Klimaforsker Judith Curry. Foto fra YouTube. 

En av USAs mest kjente klimaforskere mener den såkalte konsensusen om menneskeskapte klimaendringer er oppdiktet, og at hele klimasaken er blitt en kynisk industri.

Klimaforskeren Judith Curry har lenge vært en av USA og verdens mest anerkjente på sitt felt, og hun var blant de første som  slo alarm om det hun da mente var en klimakrise.

Det gjorde henne svært populær blant aktivister og medier.

Mediene hevder at de såkalte klimaendringene representerer en krise , og at det er en «overveldende vitenskapelig konsensus» om at de er menneskeskapte.

Så lenge hun holdt seg til denne godkjente fortellingen, var hun elsket av mediene. Det er dette de vil høre.

– Jeg nærmest adoptert av klimaorganisasjonene og alarmistene, og jeg ble behandlet som en rockestjerne, forteller  Curry til New York Post.

Men så endret hun syn fullstendig.

Samnytt skriver om saken.

I dag sier Curry at den påståtte konsensusen blant forskere er produsert. Den er ikke reell, den er oppdiktet.

Hun mener at forskere har et insentiv til å overdrive klimarisikoen, for å gjøre seg selv viktige, og dermed skape seg karrierer og navn.

Det var da hennes forskning ble møtt med en del innspill og spørsmål fra mindre alarmistiske kolleger, at hun ble kritisk til sine egne meninger. Etter hvert innså hun at kritikerne hadde rett.

– En del av det klimasaken bygger på, er dårlige data. En del av det er naturlige klimavariasjoner, sier hun.

Klimaendringsindustri

Curry oppdaget etter hvert nye og betenkelige sider av både klimaforskningen og aktivistmiljøene.

Hun innså blant annet at en del klimaforskere var preget av alt annet enn et åpent, vitenskapelig sinn.

Hun merket seg også hvordan alarmistiske forskere forsøkte å skjule data som tyder på at klimaendringer ikke utgjør noen en krise. Dette ble avslørt i lekkede e-poster (den såkalte climagate, i sin tid omtalt av Document her).

Denne saken ble så dysset ned og mistenkeliggjort av de avslørte klimaforskerne, og ikke minst av deres lojale og ikke utpreget renhårige støttespillere i de store mediene. Kritiske spørsmål omkring den rådende klimaforskningen var det ikke rom for.

Situasjonen fikk Curry til å innse at det er bygget en slags «klimaendringsindustri«, der man fremmer og belønner alarmisme basert på FNs klimaprogram.

Noen FN-tjenestemenn var motivert av «antikapitalisme. De hatet oljeselskapene og brukte klimasaken for å fremme sin egen politikk, sier hun ifølge Samnytt.

Kun negativt fokus ble akseptert 

Judith Curry påpeker at meningen med FNs klimaorgan IPCC var at det kun skulle fokuseres på negative sider ved et eventuelt varmere klima.

Hele mandatet gikk ut på å prøve å finne og gjerne overdrive faremomenter og trusler, og helst sette dem i sammenheng med menneskelig virksomhet. Den såkalte menneskeskapte globale oppvarmingen var skapt.

Mulige fordeler av et noe varmere klima skulle det ikke snakkes om.

Dette ble raskt en levevei og en økonomisk gullgruve for mange.

Forskerne fant raskt ut at måten å få stadig ny og økende finansiering på,  var å komme med nye og enda mer alarmistiske og skremmende påstander om «menneskeskapte klimaendringer».

Avslutningsvis karakteriserer hun hele denne virksomheten som pågår, som et massivt, statlig finansiert klimaalarmismekompleks.

Noen av Currys kritiske tanker om klimaet og klimaindustrien presenteres i denne videoen:

 

Vil du ha flere nyanserte og kritiske tanker om klimabevegelsen? Bestill denne boken fra Document forlag:

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.