Frustrasjon over «klima-vindmøller» er ett av temaene i den nye aksjonen mot klimahysteriet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mange nordmenn har fått nok av massiv klimapropaganda og ensretting fra medier, politikere og diverse besserwissere. En ny gruppe på Facebook er ett av flere eksempler på motstemmene som nå vokser frem. Utviklingen er eksplosjonsartet.

I et moderne, åpent samfunn bør det være en selvfølge at store og viktige politiske saker belyses fra flere sider. Merkelig nok synes klimaspørsmålet å være unntatt fra dette nokså grunnleggende demokratiske prinsippet.

På klimafeltet er det aller meste av informasjon, pressedekning og offentlig debatt fullstendig unyansert og ensidig. Kun ett synspunkt skal fremmes, alle andre meninger og tanker skal ignoreres og til en viss grad mobbes. Det skal rett og slett ikke være noen debatt.

Ingen 97 % enighet

Det hele blir ekstra underlig i lys av at sakens realiteter ikke på noen måte er opplagte. Dette er et komplisert spørsmål med mange sider, og det finnes ingen «vitenskapelig konsensus», slik pressen og diverse aktivister hevder.

Påstanden om «97 % enighet» blant vitenskapsfolk om menneskeskapte klimaendringer har vist seg å være uten dekning i virkeligheten. Denne artikkelen fra det anerkjente magasinet Forbes er én av mange som grundig plukker fra hverandre myten om disse 97 %.

Her vises det at andelen spurte forskere som deler det offisielle synet på menneskeskapt global oppvarming, er et helt annet:

«David Friedman, one observer, calculated that only 1.6 percent explicitly stated that man-made greenhouse gases caused at least 50 percent of global warming.»

1,6 %, altså. Ikke helt det samme som 97 %.

Skuespillere vet best 

Det er betydelig uenighet blant dem som faktisk har innsikt i de mange naturvitenskapelige fagområder som omfattes av klimaspørsmålet, det være seg geologi, meteorologi, biologi, fysikk og andre relevante fagfelt.

Noen fagfolk mener det ene, andre noe helt annet. Det er slett ikke så enkelt for menigmann å se hva som er rett og galt.

Likevel mener norske journalister, politikere, lærere, skuespillere, forfattere, tekstilkunstnere, visesangere, barn i grunnskolen og andre uten nevneverdig naturvitenskapelig forståelse at de sitter på «fasiten». De vet best. De har sett det på Dagsrevyen og lest det i Aftenposten (selveste «klimaavisen»). Da kan det vel ikke være noen tvil?

Det er rett og slett oppsiktsvekkende mye skråsikkerhet ute og går blant folk som på godt norsk «ikke har peiling».

Forsynt med tøv

Stadig flere ser skjevheten i dette, og oppfatter ensidigheten som både absurd og uakseptabel. Man har rett og slett fått nok av stadig villere påstander knyttet til klimaet og den «krisen» det hevdes at vi allerede befinner oss i. Man er lei av «spådommer» som viser seg å være totalt feilaktige, lei av massiv pengebruk, og ikke minst: lei av påfunn som skal regulere og innskrenke befolkningens frihet.

Spesielt når det hele gjøres på et direkte syltynt grunnlag.

Derfor vokser nå motstanden på mange plan i samfunnet.

I et FrP løsrevet fra den klamme klima-misjoneringen som preget Solberg-regjeringen, sies det stadig mer klart fra om at det får være grenser for «klimatiltak».

Nye, frie medier som Document og andre utgjør et tydelig korrektiv og får stadig flere lesere. Samtidig taper de «gamle», doktrinestyrte og myndighetsservile mediene lesere og terreng. De er på hæla, og gjør sitt beste for å sverte sine nye konkurrenter.

Også gjennom Facebook kommer et voksende meningsmangfold i klimaspørsmålet stadig sterkere til uttrykk. En side som «Klimarealistene på Facebook» har lenge vært en leverandør av fakta og innsikt som motvekt mot mylderet av lettvinte og til dels infantile dommedagspåstander fra klimaaktivister.

Vindkraftmotstanderne har sine egne sider, der klimasaken nyanseres.

Nylig ble også en helt ny side lansert, nemlig Folkeopprør mot klimahysteriet . Denne siden har åpenbart truffet en nerve i folket, og har på kort tid fått et skred av medlemmer. Per i dag har tallet passert 46.000, og det skal være flere tusen liggende på vent for å godkjennes av administratorene. Pågangen er enorm. Mange har tydeligvis ventet på et slikt forum.

«På tide at vi markerer at vi ikke finner oss i å bli manipulert av hverken unger eller toskete politikere», er en av mange, mange meldinger som klart oppsummerer hvordan medlemmene tenker.

Av temaer som omtales i gruppen, kan nevnes den systematiske og til dels groteske pengesløsingen i klimasaken, hvordan barn påføres «klimaangst» uten grunn, vindmølle-vanviddet, hykleriet omkring el-biler, hvordan norske politikere innbiller seg at vi skal bli en «klimastormakt» osv. Det er mye å ta av og mye å skrive om. Aktiviteten i kommentarfeltene gløder.

Se opp for venstre-troll

Samtidig er administratorene opptatt av å passe på at gruppen ikke «kuppes» av den typen venstre-ekstreme troll som ofte melder seg inn for å poste provoserende meldinger med skjellsord, rasistisk innhold og andre usakligheter. Hensikten med slike «aksjoner» er gjerne å gi en gruppe et useriøst rykte, og dermed spenne ben for den.

Dette er en kjent taktikk i en del miljøer på venstresiden. Kyniske medier og aktører er påfallende raskt ute med å «oppdage» slike fiktive «hatmeldinger» og blåse dem opp for å ødelegge en ellers seriøs gruppe. Man kan bare spekulere på hva slags sammenhenger som er ute og går her. Det er slik deler av venstresiden i Norge opererer. Skittent spill er deres metode. Demokratiet er deres fiende.

Det blir interessant å følge både denne gruppen og andre «klima-motstemmer» fremover.

Ikke minst blir det spennende å se hvor lang tid det tar før «de seriøse mediene» setter i gang sin oppskriftsmessige (og «seriøse») skittkasting mot slike folkelige initiativ.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.