Christian Tybring-Gjedde har ofte svart mediene, nå er rollene byttet! Illustrasjons-foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

I et brev til TV2s nyhetsredaksjon ber FrPs Christian Tybring-Gjedde kanalen om å skjerpe seg i sin dekning av klimasaken. Brevet er gjengitt på hans Facebook-side, og er temmelig krasst i tonen. Han har rett og slett fått nok av systematisk ensidighet og ukritisk journalistikk, og anklager mediene for å gå på autopilot.

På sin Facebook-side gjengir Tybring-Gjedde brevet, og presenterer samtidig en forklaring av bakgrunnen for at han ville sende det.

«La meg aller først uttrykke min sympati og medfølelse for de mange som i dag er direkte berørt av de store brannene i Australia. Flere har mistet livet og mange har mistet sine hjem til flammene. Det er tragisk. Det er jeg ønsker med dette innlegget er imidlertid å se litt på hvordan journalister bedriver journalistikk som omhandler klimaspørsmål. Under følger derfor kopi av en e-post som jeg i kveld har sendt til journalist Finn-Ove Haagensen i TV2», skriver han på Facebook.

Hans utspill har utgangspunkt i en artikkel der klimaminister Ola Elvestuen og forsker Bjørn Samset ved klimasenteret Cicero, helt uten motforestillinger får fremlegge en rekke udokumenterte og temmelig drøye påstander. Blant annet hevder de friskt at det er udiskutabelt at skogbrannene i Australia er et resultat av menneskeskapte klimaendringer.

«Det er veldig dramatisk, det vi ser fra Australia nå. Og hvis vi ikke gjør noe med klimautslippene vil det bli enda verre i framtida. Vitenskapen er entydig, det er ingen tvil om at den globale oppvarmingen gjør situasjonen verre», sier Elvestuen til TV 2.

Og den norske ministeren får støtte fra forskerne. Bjørn Samset er klimaforsker ved Cicero, Senter for klimaforsking i Oslo.

Han er klar på at det alltid har vært branner i Australia, men sier det ikke hadde vært like intenst uten klimaendringene, skriver TV2 i sin artikkel.

Denne typen påstander får Tybring-Gjedde til å brette opp ermene og sette seg ved tastaturet. I brevet til TV2 gir han uttrykk for en svært kritisk holdning til kanalens dekning av klimasaken, da spesielt med referanse til artikkelen om brannene i Australia.

«Jeg leste med interesse din artikkel om brannene i Australia. En vel noe tendensiøs artikkel. Det er svært enkelt å knytte enhver sjelden hendelse i naturen eller en temperaturendring til menneskeskapte klimaendringer. Noe mange i dag gjør på autopilot», innleder Tybring-Gjedde sitt brev med.

Han tar så for seg det han oppfatter som manglende profesjonell tilnærming fra journalistene. Han mener alt av påstander fra klimaaktivister slukes rått uten at det stilles kritiske spørsmål:

«Det oppsiktsvekkende er at de som kommer med slike påstander, aldri blir avkrevd en begrunnelse eller en forklaring på sine påstander. De viser kun til hendelsene/endringene i seg selv og lar de stå som selvforklarende. Dere journalister (ja jeg bruker samlebegrepet «dere journalister») lar dem slippe unna uten å avkreve en nærmere begrunnelse eller vitenskapelig forklaring,» skriver han i sitt brev til TV2.

Tybring-Gjedde reagerer også på hvordan mediene fremstiller partene i klimadebatten og tar parti med den ene siden. Han mener mediene har et tynt grunnlag for en slik favorisering, ikke minst fordi mange ledende kapasiteter innen naturvitenskapelige fag er klart avvisende til hysteriet omkring dette.

 «Samtidig fremstiller dere journalister mennesker som hevder at endringene/hendelsene er naturlige som mennesker som ikke vil akseptere vitenskapen. Det til tross for at klimaskeptikere ofte er langt mer kunnskapsrike om temaet enn politikere og andre generelt samfunnsengasjerte mennesker», mener Tybring Gjedde.

En rekke av de klimarealistiske fagpersonene Tybring-Gjedde har i tankene, innehar kunnskaper som langt overgår både mediene og den typen lettvint, tabloid «forskning» Bjørn Samset og det stadig mer demagogiske instituttet Cicero representerer.

Avslutningsvis uttrykker Tybring-Gjedde et fromt og antagelig overoptimistisk ønske om at TV2 vil ta hans innspill til følge, og revidere måten man rapporterer om klimaet på:

«Håper du ser paradokset og at TV2 for fremtiden vil endre måten «klimajournalistikken» blir presentert på».

Innerst inne har nok verken Tybring-Gjedde eller andre særlig tro på at mediene vil lytte med det første.  I redaksjonene virker det som om normal kritisk sans og journalistiske prinsipper er gått i dvale. Man kjører på i en slags forblindet, religiøs overbevisning om at «all diskusjon er over».

Underlig nok ser det ikke ut til å finnes kritiske røster internt i  disse mediemiljøene. Er virkelig alle medarbeidere i de store mediene komfortable med å være heiagjeng i noe som minner stadig mer om en ren propagandakampanje? Eller lider de av en kollektiv feighet som gjør at de ikke våger å ytre det minste pip i strid med «den rette lære»?

Uansett er det viktig at noen fortsetter å si fra, slik Tybring-Gjedde nå gjør.

For før eller siden kan det tenkes at noen husker hvorfor de ble journalister.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.