NRK får nå hard og kontant kritikk fra flere hold for sin klimajournalistikk. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I klimasaken har NRK gått fra å levere journalistikk, til å bedrive noe som minner om misjonering. Stadig flere kritiserer en slik åpenbar avsporing fra landets statskanal. Nå reageres det også internt i journalistkretser, og NRK beskyldes for «fanatisme og propaganda». Det er sterk kost.

Uten stans serveres det nå klimastoff i NRK, i alle programflater. Budskapet er det samme, nemlig at vi er inne i en klimakrise grunnet menneskelige CO2-utslipp.

Dette legges frem som et gitt faktum, til tross for at det er delte meninger om disse påståtte menneskeskapte klimaendringene både i befolkningen og blant eksperter.

Men hos NRK slipper så å si aldri noen motstemmer til, man vil ikke ha noen debatt om temaet.

Uenighet blant fagfolk ignoreres av NRK

Det finnes en lang rekke kapasiteter med både professortitler og doktorgrader innen de aktuelle naturvitenskapelige fagene, som er sterkt uenige i de «offisielle» påstandene om klimakrise. Slike røster ties systematisk i hjel i NRK, de slipper ikke til i kanalen. NRK later som om de ikke eksisterer, enda dette er noen av verdens fremste fagfolk på området.

I stedet åpner man ukritisk mikrofoner og spalter for «klimaengasjerte» skolebarn, kunstnere, politikere, aktivister og journalister med tilnærmet lik null innsikt i den kompliserte klimatematikken. De får uforstyrret legge ut med sine til dels infantile forestillinger og meninger om noe de forstår lite av. Dette pågår dag ut og dag inn.

Noe slikt har selvsagt ytterst lite med hederlig journalistikk å gjøre. Det er på den måten «redaksjoner» i totalitære regimer arbeider, nemlig som talerør og papegøyer for makthaverne og deres institusjoner.

Når du trodde det ikke kunne bli verre… 

I vår statskanal har dette faglige forfallet kommet så langt at det nylig ble etablert en egen avdeling for «klimajournalistikk». Men her skal det ikke bedrives journalistikk i vanlig forstand. Man skal i stedet gjøre overtalelsesarbeidet overfor seere og lesere enda mer massivt og fullstendig ensidig. Alle skal med – i «klimakampen».

«Dekningen skal i hovedsak handle om hvordan, og ikke om, det skal handles for å tilpasse seg eller dempe den globale oppvarmingen», heter det.

Dette er intet mindre enn spinnvilt. Forstår de selv hva de sier? Det etableres altså en slags kampanjeredaksjon der man i utgangspunktet har definert at ingen kritiske spørsmål skal stilles. Man blir nesten tom for ord.

Sterke reaksjoner i pressens egne kretser

Flere er opprørte over denne utviklingen i NRK. Til og med i pressens «eget» medium, bladet Journalisten , stilles det nå kritiske spørsmål ved det «arbeidet» NRK leverer på klimafeltet.

«Dette ligner mer på politiske slagord enn på journalistikk», skriver Dan Hagen fra Arbeiderbevegelsens presseforbund og styremedlem i Norsk Journalistlag i Telemark.

Det er en meget krass beskrivelse av det som skulle være landets fremste journalistiske miljø.

«Har klimapanikken nådd NRK for fullt?», undrer Hagen videre.

Han viser til pressens egne retningslinjer, den såkalte Vær varsom-plakaten:

«Som NRK forhåpentligvis vet, har pressen en samfunnsrolle. I Vær varsom-plakaten står det i de innledende paragrafer om ytringsfrihet, om en fri og uavhengig presse og til med «Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk».

Det heter at pressen ikke kan «gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt». Pressen skal også «sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle».

Den klimajournalistikken NRK nå bedriver, er i direkte motstrid til dette grunnleggende etiske og faglige regelverk for pressen.

Document har tidligere i år omtalt denne nye «satsningen» fra NRK, og det skrives blant annet:

«En kunne jo anta at NRK-journalistene ville finne denne formen for umyndiggjøring uheldig. Så langt synes den imidlertid ikke å ha ført til noen større debatt.»

«Klimafornektere? » Hva er det for noe?

Dan Hagen har i sin artikkel i Journalisten mer på hjertet om NRKs klimadekning, ikke minst reagerer han på hvor nedsettende kanalen omtaler folk med andre meninger:

«Å benytte begrepet «klimafornektere» virker å være en propagandateknikk. Å kalle noen (det) er form for propaganda for å ødelegge deres troverdighet. Så vidt jeg vet er det ingen som fornekter at vi har et klima her på jorda.»

Han fortsetter:

«NRK framstår i denne saken som ensidig og noen ville si fundamentalistisk. Alle er enige om at elendig vær og brå eller permanente temperaturstigninger kan være negativt. Men det betyr ikke at journalistiske prinsipper skal ofres av den grunn.

Det hadde vært flott om NRK går over i et vanlig journalistmodus i klimasaken. Vi trenger debatt og vi trenger informasjon. Men vi trenger ikke fanatisme og propaganda.»

 

Fanatisme og propaganda. Det er sterke ord.

Det er utvilsomt alvorlig når slike begreper benyttes om NRKs virksomhet selv i pressens egne kretser.

Spørsmålet er om noen i statskanalen er i stand til å ta til seg kritikken.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.