Klagen
gjelder en kommentarartikkel og en nyhetsartikkel i Document om Harald S. Klungtveit, redaktør i Filter Nyheter. Avisen skrev at Klungtveit «overvåker Documents lesere». Avisen skrev også at han avlyttet private samtaler under et møte med Steve Bannon i regi av Document. Redaktøren «trengte (…) seg inn for å kunne henge ut de tilstedeværende», hevdet avisens kommentator. Document publiserte kommentarartikkelen på Facebook, og påstod der at Klungtveit «trakasserte» deltagerne på Bannon-møtet. Det ble publisert en rekke leserkommentarer under begge artiklene.

Klager er Harald S. Klungtveit. Han mener Document har publisert rammende, feilaktige opplysninger. Klager har aldri overvåket eller avlyttet Documents lesere, men laget journalistikk. Ifølge klager var artiklene gjengjeldelse for et debattinnlegg der han tok til orde for å utestenge Documents redaktør fra Norsk Redaktørforening. Videre mener klager at Document har blandet sammen egne kommentarer med faktiske opplysninger. Klager reagerer også på en rekke leserkommentarer, som han mener avisen burde ha slettet. 

Document mener å ha dekning for artiklene. Klager fotograferte deltagere og gjenga samtaler han ikke deltok i på Steve Bannon-møtet, og overvåkning og avlytting var en helt adekvat beskrivelse av det, argumenterer avisen. Document fremholder at klager er «en aktivist som også er journalist», og at han derfor ikke er et «vanlig medieoffer». Avisen kan ikke se å ha blandet kommentar og fakta. Document avviser at leserkommentarene burde vært slettet, bortsett fra én kommentar som uttalte at Klungtveit er en terrorist som burde forfølges.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Document var i sin fulle rett til å rette et kritisk søkelys mot klager og hans virksomhet. Som journalist, redaktør og profilert samfunnsdebattant må han akseptere mer av pressen enn mange andre. Like fullt har også mediefolk et presseetisk vern i Vær Varsom-plakaten (VVP).

PFU kan ikke se at Document har blandet kommentarer med faktiske opplysninger, jf. VVP 4.2.

PFU forstår at klager reagerer på kommentartikkelen, og hvordan den ble presentert på Facebook. Utvalget mener påstandene er i grenseland for hva som er greit å publisere uten å innhente samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Utvalget understreker at også kommentarartikler må forholde seg til faktiske forhold, jf. VVP 3.2. Etter en samlet vurdering viser imidlertid PFU til takhøyden som skal være i meningssjangeren. PFU mener kommentaren heller utløste tilsvarsrett, altså rett til å svare i etterkant, jf. VVP 4.15.

Utvalget er mer kritisk til den andre påklagede artikkelen. I nyhetssjangeren stilles det strengere krav til opplysningskontroll og imøtegåelse enn på meningsplass.

PFU viser til VVP 3.2, som krever at pressen kontrollerer at opplysninger er riktige før publisering. Utvalget merker seg at Document i nyhetsartikkelen uten forbehold konstaterte at klager har «overvåket» og «avlyttet» avisens lesere. Det skal være rom for spissing i journalistikk, men PFU finner ikke grunnlag for at de journalistiske metodene klager benyttet, kunne betegnes som «overvåking» og «avlytting» i den konteksten som Document brukte begrepene. Utvalget understreker at også Document må akseptere kritisk journalistikk.

PFU er kritisk til at klager aldri ble kontaktet i forbindelse med artiklene. Utvalget mener klager som den angrepne part var en sentral kilde som burde vært kontaktet for å kontrollere opplysningene, jf. VVP 3.2. Utvalget viser videre til VVP 4.14, som sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå beskyldningene. PFU mener klager hadde en åpenbar rett til å imøtegå anklagene i nyhetsartikkelen.

Når pressen åpner for leserkommentarer, medfølger et ansvar for snarest mulig å fjerne kommentarer som bryter med god presseskikk, jf. VVP 4.17. PFU mener Document burde fjernet flere av leserkommentarene under begge de påklagede artiklene. PFU reagerer på kommentarene som oppfordret til å overvåke og forfølge klager, samt at en adresse tilknyttet klager ble publisert.

PFU reagerer også på det totale omfanget av ukvemsord og udokumenterte anklager som klager ble utsatt for. Pressens ansvar for å holde øye med kommentarfelt er særlig viktig når publiseringen omhandler sterke anklager mot enkeltpersoner. Kommentarfeltet må ikke få utvikle seg til å bli «en mobb».

Document har brutt god presseskikk på punkt 3.2, 4.14 og 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. september 2021

Anne Weider Aasen
Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim, Gunnar Kagge
Ellen Ophaug, Frode Hansen, Ingrid Rosendorf Joys

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.