Document ble felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for en kommentartikkel som anklaget Filter Nyheter for «skjult sammenblanding» og manglende uavhengighet overfor kilder. Document hadde ikke gjort noe for å sjekke anklagene, og ga heller ikke Filter Nyheter muligheten til å forsvare seg.

Document publiserte i november 2022 en kommentartikkel om pressestøtte og Filter Nyheter skrevet av gjesteskribent Øyvind Eikrem. I kommentaren ble Filter Nyheter anklaget for å ha brukt anonyme kilder som i realiteten var et «venne- og venninnenettverk knyttet til journalisten som skrev artiklene». Det ble påstått at Filter Nyheter er del av en «skjult sammenblanding» og tilknyttet «et aktivt nettverk av personer i partiet SV».

Klager:

Filter Nyheter mente Document ikke hadde kildegrunnlag for å publisere anklagene. Filter Nyheter opplyste at de aldri ble kontaktet av Document i forbindelse med artikkelen. Artikkelen inneholdt sterke anklager av faktisk art som de burde fått muligheten til å forsvare seg mot, argumenterte Filter Nyheter.

Mediet:

Document avviste å ha brutt god presseskikk. Ifølge Document er det ikke «krav om å verifisere påstander i en gjesteartikkel». Avisen argumenterte også med at det var et «gjesteinnlegg» som «ikke [trenger] umiddelbar kommentar for å gå ut». Filter Nyheter var velkommen til å skrive et tilsvar med sin versjon, opplyste Document.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at alt innhold som publiseres i redaktørstyrte medier tilknyttet PFU-ordningen, er underlagt de etiske reglene i Vær Varsom-plakaten (VVP). Dette gjelder også kommentarer skrevet at eksterne.

Faktasjekk i kommentarer

Redaksjonen er pålagt å sørge for tilstrekkelig opplysningskontroll også i kommentarartikler, jf. VVP 3.2. Det skal være stor takhøyde for sterke utspill og angrep i meningssjangeren, men rammende påstander kan ikke publiseres uten tilstrekkelig kildegrunnlag.

Den påklagede artikkelen inneholdt konkrete påstander om skjulte bindinger og manglende uavhengighet, og PFU kan ikke se at Document gjorde noe for å undersøke opplysningene før publisering. Kommentarartikkelen inneholdt ikke tilstrekkelig dokumentasjon for påstandene, og heller ikke artiklene som det ble lenket til, dokumenterte de sterke anklagene.

Burde fått svare samtidig

Videre påpeker PFU at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå disse, jf. VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse. Det innebærer at den angrepne part må forelegges de konkrete anklagene og få muligheten til å forsvare seg i samme publisering. 

PFU merker seg at Filter Nyheter ikke ble forelagt påstandene i artikkelen. Takhøyden er større i meningssjangeren enn på nyhetsplass, og medier som selv besitter publiseringsmakt, skal tåle mye i pressen. Det fritar likevel ikke Document fra det presseetiske kravet om å gi mulighet til samtidig imøtegåelse hvis sterke anklager med faktisk innhold skal publiseres. PFU konkluderer med at påstandene utløste rett til samtidig imøtegåelse overfor klager.

Document har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 25. januar 2023

Anne Weider Aasen,

Øyvind Kvalnes, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim,
Ingrid Rosendorf Joys, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.