page1image60065200

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Document publiserte en artikkel skrevet av redaktøren som handlet om ny styreleder i Document. I artikkelen ble det også opplyst at Steinar Bang Fylling hadde trukket seg som styreleder for avisen. Document skrev at avisen ikke kunne fortelle hvorfor «noen har valgt å fratre» fordi det «ville være å åpne for eksponering av personlige forhold».

Klager er tidligere styreleder Steinar Bang Fylling. Han mener det er både feilaktig og rammende når redaktøren skriver at det lå «personlige forhold» bak hans oppsigelse i Document. Klager opplyser at han trakk seg fordi han ble utestengt fra kommunikasjon om Documents nye TV-satsing. Formuleringen om «personlige forhold» er stigmatiserende, mener han. Slik klager ser det, har Documents redaktør misbrukt sin makt som redaktør. Videre fremholder klager at Document har brutt hans rett til samtidig imøtegåelse og tilsvar. Klager opplyser at han sendte et tilsvar til redaksjonen etter publisering, men at Document ikke publiserte dette.

Document avviser at god presseskikk er brutt. Document forteller at to andre medarbeidere sluttet i avisen på samme tid som klager, og at formuleringen om «personlige forhold» derfor ikke bare gjelder ham. Ifølge Document hadde klager hverken krav på samtidig imøtegåelse eller tilsvarsrett. Document opplyser at formuleringen var ment å være dekkende for at det lå en konflikt bak oppsigelsen uten å gå inn på selve konflikten. Avisen mener saken er «storm i et vannglass», og redaktøren kan ikke se at han har misbrukt sin rolle og posisjon.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at Document var i sin fulle rett til å opplyse at styreleder fratrådte, selv om saken gjaldt eget medium.

Det går tydelig frem at den påklagede artikkelen er skrevet av redaktøren, og at formuleringen «personlige forhold» er redaktørens ord. Utvalget kan forstå klagers reaksjon, fordi en slik formulering ikke nødvendigvis vil oppfattes som en nøytral opplysning. Utvalget minner om VVP 4.1 som gjelder saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

PFU mener formuleringen verken er en sterk beskyldning eller et direkte angrep på klager, men ser at den kan leses som en insinuasjon, og forstår at klager hadde behov for å svare på den.

Utvalget har mange ganger uttalt at mediene må utvise romslighet når det gjelder kritikk mot seg selv. I tilfeller som dette, der en redaktør omtaler en sak han selv er en del av, blir det ekstra viktig å slippe til motstemmer.

Slik utvalget ser det, skulle klager fått slippe til med et tilsvar, jf. VVP 4.15. PFU minner generelt om at redaktøren kan kreve redigering av tilsvar. Å gi plass til kritikk mener utvalget også ville bidratt til å styrke redaktørens integritet og mediets troverdighet, jf. VVP 2.1 og 2.2.

Document har brutt god presseskikk på 4.15 i Vær Varsom-plakaten.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo E-post: pfu@presse.no

page1image58011264page1image58007232page1image58007040

Oslo, 28. april 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård
Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Melissa Jocelyn Lesamana

2

Sak nr. 257/20

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.