Pressens Faglige Utvalg (PFU) har frikjent Document etter en klage som ble innsendt av Unge Høyre-politiker Oda Oline Omdal. PFU finner også anledning til å gi ros til kommentarfeltet i Document.

Omdal klaget Document inn for PFU på bakgrunn av følgende artikkel:

18 år gammel Høyre-politiker frykter de uvaksinerte

Blant klagepunktene var at hun ble benevnt som Unge Høyre-politiker, og at hennes alder var et tema. Omdal hadde også problemer med selve overskriften.

I tillegg hevdet Omdal at hun hadde blitt urettmessig angrepet av kommentarfeltet under artikkelen. Hun mente også at Document burde ta mer hensyn til hennes unge alder, hun var 18 år på dette tidspunktet.

Document hevdet i sitt tilsvar at hvis man publiserer meningsinnlegg i en stor lokalavis som Stavanger Aftenblad, så må man faktisk forvente reaksjoner. Særlig når man etter loven er myndig, og har tilknytning til et politisk parti som har hatt ansvaret under mesteparten av pandemien (som var temaet).

PFU gir Document medhold

PFU kom i dag med sin avgjørelse.

Klager mener artikkelen var et angrep på henne som person og på hennes politiske ståsted. Klager fremholder at hun skrev innlegget som privatperson, og ikke som aktiv i Unge Høyre. Ifølge klager ble hun feilaktig beskyldt for å frykte uvaksinerte mennesker. Hun mener artikkelen fremstilte henne som uvitende og naiv, og at den fremprovoserte stygge og usanne angrep på henne i kommentarfeltet. Jeg er stygt redd for at nettsteder som Document er med på å skremme unge fra å ytre seg offentlig, skriver klager.

Document påpeker at klager er aktiv ungdomspolitiker, noe det opplyses om i innlegget
hennes. Redaksjonen mener klager må regne med kritikk og motargumenter når hun skriver innlegg om et svært omstridt tema som vaksinering og nedstengning. Document mener detvar relevant å tolke henne som at hun frykter de uvaksinerte, og viser til hennes
oppfordringen til «antivaxere» om «å gi fjernkontrollen tilbake til FHI». Redaksjonen avviser at kommentarfeltet inneholder stygge og usanne kommentarer, i strid med god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at klager opplever omtalen av seg som ubehagelig.
Utvalget legger likevel vekt på at det i meningsjournalistikken må være stor takhøyde for kritikk, kommentarer og tolkning. Politikere, også unge politikere, må akseptere at deres
meninger blir gjenstand for skarp kritikk. Særlig gjelder det for aktuell, løpende samfunnsdebatt, og i dette tilfellet om et tema som vekker sterke følelser på begge sider.

PFU mener derfor Document måtte kunne gå i rette med klagers meninger på den måten de gjorde. Utvalget mener det ikke fremsettes påstander i artikkelen som er i strid med Vær Varsom-plakatens 4.14, om samtidig imøtegåelse, og viser istedet til klagers tilsvarsrett, jf. VVP 4.15. Slik utvalget ser det, er heller ikke påklaget artikkel i strid med kravene til saklighet og omtanke i VVP 4.1.

Document har ikke brutt god presseskikk

Roser kommentarfeltet

PFU gir også ros til kommentarfeltet under artikkelen, som var en del av Omdals klage til PFU. Riktignok peker PFU på at noen av kommentarene var i grenseland. Men ikke nok til å bli felt i PFU.

– At klager opplever dette som rammende skjønner jeg godt. Det er ingen mulighet for oss å felle dette. Selv om det er et tøft innlegg og at det kan oppleves personfokusert. Vi gir mye ros til Document sitt kommentarfelt her, men det er påstander som «vaksinefascist», «dum som et brød,» «hjernevasket» og «klima-jugend». Det er i grenseland, sa PFU-leder Anne Weider-Aasen under diskusjonen.

Det er også verdt å merke seg at også fagbladet Journalisten omtaler Omdal som ungdomspolitiker, noe som var en av klagepunktene Omdal hadde overfor Document.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.