page1image10117248

 

Document.no publiserte en artikkel om partiet Nye Borgerlige. I artikkelen ble det henvist til en tidligere omtale i Morgenbladet, der det blant annet ble hevdet at klager bløffet seg til partilederjobb i Demokratene. Artikkelen ble etterfulgt av flere nettkommentarer.

Klager er den omtalte lederen av partiet Nye Borgerlige. Han mener det i artikkelen fremkommer en rekke påstander som både er direkte løgn og spekulasjoner, som han ikke har fått svare på eller korrigere. Videre reagerer klager sterkt på at han i kommentarfeltet ble omtalt som psykopat, svindler og løgner, og at han ble utestengt fra å svare der.

Document.no avviser at redaksjonen kommer med egne påstander i artikkelen, og anfører at avisen henviser til og korrekt siterer andre medier. Redaksjonen mener klager har fått svare på alle beskyldninger, og at alle hans relevante innvendinger er tatt med i artikkelen. Redaksjonen kan ikke se at den har noe ansvar for det som skrives i kommentarfeltet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Document var i sin rett til å sitere andre mediers omtale av og påstander om klager. Utvalget registrerer at redaksjonen tok kontakt med klager før publisering og forela ham beskyldningene, jf Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14, og mener hans syn kom tilstrekkelig frem.

Utvalget kan heller ikke se at det er dokumentert at artikkelen representerer brudd på kravene til redaksjonell uavhengighet i VVP 2.1.

Det presseetisk problematiske i denne saken knytter seg til kommentarfeltet. Der fremkommer det nye påstander mot og karakteristikker av klager. Han beskrives blant annet som psykopat. Dette er utsagn som er svært rammende for klager, og som han burde ha fått muligheten til å forsvare seg mot, jf VVP 4.15, som pålegger mediene å sørge for at den som blir utsatt for angrep snarest mulig får adgang til tilsvar.

Document har heller ikke sørget for en nødvendig overvåking av kommentarfeltet, slik VVP 4.17 stiller krav om. Utvalget minner om at redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk. Det presseetiske overtrampet i dette tilfellet forsterkes av at redaksjonen fraskriver seg ansvaret for kommentarfeltet og heller ikke har fjernet de rammende innleggene etter at den mottok PFU-klagen.

Document.no har brutt god presseskikk på punktene 4.15 og 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 22. juni 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Jocelyn Lesamana

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo E-post: pfu@presse.no

page1image7880256

2

Sak nr. 028/21

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.