Document publiserte i august 2021 under vignetten «Sakset/Fra hofta», en PFU-klage fra Øyvind Eikrem mot Filter Nyheter.

Klager er Filter Nyheter ved ansvarlig redaktør Harald Klungtveit, med samtykke fra en journalist som er omtalt i Eikrems klage. Etter Filters mening inneholder publiseringen sterke beskyldninger mot Filters journalist, beskyldninger han skulle fått muligheten til å imøtegå samtidig. Det vises blant annet til påstander om at journalisten skal ha personlige relasjoner til Eikrems motpart i en arbeidskonflikt, og at journalisten skal ha forsøkt å bistå venner ved å øve press gjennom artikler. Filter påpeker at dette er usanne påstander, som Document heller ikke har forsøkt å undersøke.

Document mener det handler om en offentlig debatt som er viktig: «Ved å trekke sakene Klungtveit anfører ut i offentlighetens lys får publikum en anledning til å stifte bekjentskap med tendensene til jakt på avvikende meninger og framing», skriver Document. Videre stiller Document spørsmål ved «om presseorganisasjonene skal delta i den politiske klappjakten som Filter Nyheter legger opp til». Slik Document ser det, vil presseorganisasjonene risikere «å forspille opinionens tillit» om de ikke ser at «ytrings- og pressefrihet er under press innenfra».

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at klagen gjelder publiseringen av en annen PFU- klage, rettet mot nettopp mediet som klager i denne saken. Utvalget har i tidligere klagesaker uttalt at journalister og redaktører må akseptere mer i pressen enn andre, siden de har store muligheter for å ta til gjenmæle i eget medium.

PFU påpeker at selv om mediene er i sin fulle rett til å omtale både hverandre og PFU-klager, må de her som ellers følge de presseetiske reglene i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Et grunnleggende presseetisk prinsipp handler om å utøve kildekritikk og kontrollere opplysninger før publisering, jf. VVP 3.2. I dette tilfellet konstaterer utvalget at Document har videreformidlet en PFU-klage uten at en sentral kilde, den klagen gjelder (Filter Nyheter), er kontaktet. Videre kan utvalget heller ikke se at Document har foretatt seg noe for å undersøke påstandene som er publisert. Ut fra det som er forelagt PFU, fremstår det som at Document har videreformidlet klagen uten å utøve noen form for kildekritikk.

I dette tilfellet mener utvalget at påstandene som er publisert dessuten er rammende for Filters journalist, og at han skulle vært kontaktet for samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Document har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 24. november 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana

 


Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål. E-post: pfu@presse.no

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.