Pressens Faglige Utvalg (PFU) har den 24. november konkludert med at Document har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP) med offentliggjøringen av denne saken.

 

Harald S. Klungtveit er redaktør i Filter Nyheter. Her på en pressekonferanse i regi av PST på hotellet The Thief på Tjuvholmen i Oslo den 4. februar 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

Øyvind Eikrem har brakt en artikkel i Filter Nyheter inn for PFU. Her er klagen:

Begrunnelse for hvorfor publiseringen bryter med god presseskikk:

Filter Nyheter 2.8.2021: «Fikk sparken etter rasisme-sak – utpekt av Demokratene som leder i Trondheim»

De kritikkverdige punktene i artikkelen jeg ønsker at PFU vurderer er som følger:

Artikkelens overskrift, «Fikk sparken etter rasisme-sak», er et klart brudd på Vær Varsom-plakaten. Det er helt utvilsomt faktisk feil. Uttrykket «fikk sparken» refererer opplagt til noe som allerede har inntruffet, dvs. før 2.8.2021. («Fikk» er preteritum av «å få».) Jeg er helt ukjent med at jeg skal ha «fått sparken» fra noe som helst. I skrivende stund sitter jeg på mitt kontor og utfører mine oppgaver på helt ordinært vis, så hvordan dette skulle være forenlig med Filter Nyheters publiserte overskrift, er noe som overskrider min forstand.

At slik uriktig informasjon spres om meg, er opplagt sterkt klanderverdig.

Dette er et helt klart brudd på punkt 4.4 ettersom overskriften går mye lenger enn det er dekning for i stoffet. Det må de ta ansvaret for.

Artikkelen tar videre og resirkulerer gamle påstander, i lett modifisert form, fra Filter Nyheter sine oppslag (20.2.2020 og 4.3.2020). Teksten til artikkelen 2.8.2021 bygges opp på dette grunnlaget. Det som derimot er oppsiktsvekkende med framstillingen er at Filter Nyheter unnlater å nevne at nettopp de artiklene som det refereres til, er felte av Pressens Faglige Utvalg 28.10.2020 for brudd på god presseskikk. Jeg viser til PFU-sak 156/20 for sakens bakgrunn og konklusjon.

https://presse.no/pfu-sak/sak-156-20/

Det framstår som Filter Nyheter ikke evner å forholde seg til fellelsen eller ta lærdom av den. I stedet for å korrigere sine etiske feil, så fastholder Filter Nyheter påstandene, med kun kosmetiske justeringer, og henviser bare til sine egne felte artikler som grunnlag. Dette på tross av at grunnlaget allerede er kjent upålitelig! Mildt sagt så framstår dette som en meget merkelig praksis. Jeg ber derfor Pressens Faglige Utvalg vurdere om denne publiseringen også er et brudd på 3.2.

Siden 2020 har Filter Nyheter bedrevet kampanjejournalistikk imot meg i omfattende omfang. Artikkelen 2.8.2021 er bare siste del av dette. Hele veien har Filter Nyheter skjult de sentrale bakenforliggende forholdene i framstillingen som gjør sakens opphav overhodet forståelig. Jonas Skybakmoen har over lang tid hatt pesonlige relasjoner til den ene part i en vedvarende arbeidskonflikt på min arbeidsplass. Medieoppslagene har vært det offentlig synlige her siden 2018. Skybakmoen har her forsøkt å bistå sine venner ved å øve press med å utgi diverse skandaløse oppslag. At opphavet til «saken» ikke er ordinær journalistisk virksomhet, er enkelt å stadfeste for dem som vil vite det. To av de mest sentrale personene i konflikten, Anne Aasback og Malin Fævelen, har selv stått fram i pressen (Nidaros, 4.11.2020) og fortalt åpent om sin virksomhet. Deres omfattende private overvåkning, som Filter Nyheter senere har publisert som om det var deres egen, er omtalt andre steder (bl.a. Universitetsavisa 1.2.2021). Denne bakgrunnen med personlige relasjoner mellom «kilder» og nevnte Skybakmoen, omtales ikke med ett ord.

Unndragelsen av de personlige relasjoner mellom journalist og parter i en konflikt, er intet mindre enn uredelig. De nevnte personene inngår i samme sosiale og politiske miljø, og dette er helt bestemmende for saksframstillingen. Dette bryter med selve prinsippene for fri og uavhengig journalistikk, og jeg ber derfor PFU vurdere hvorvidt dette er et brudd på punktene 2.1, 2.2. og 2.3.

Med vennlig hilsen

Øyvind Eikrem

Publiseringen bryter med følgende VVpl’er: 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.4

Lenke til nettartikkel / innslag / program (tv/radio): https://filternyheter.no/fikk-sparken-etter-rasisme-sak-utpekt-av-demokratene-som-leder-i-trondheim/

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.