Snorre Valens forsvar for pressestøtte til Filter Nyheter, publisert i Journalisten 15.11.2022, er interessant for de som kan lese mellom linjene. Innlegget forteller nemlig noe om hvordan medie-Norge egentlig fungerer.

Valen (tidligere stortingsmann for SV, nå redaktør av Trønderdebatt samt leder av Kringkastingsrådet) henter fram de aller største superlativene når han skal beskrive Filter Nyheter. Ifølge ham så er denne lille nettpublikasjonen som nesten ikke har lesere, et «seriøst, redaktørstyrt, fremragende nyhetsmedie (sic) som gir hele den norske offentligheten nyheter, innsikt og kompetanse vi ellers ikke ville hatt.» Derfor er det «helt, helt ubegripelig» at Filter Nyheter ikke mottar pressestøtte.

Det er godt mulig at dette er Valens oppriktige mening om Filter Nyheter. Men hva baserer han seg på av informasjon?

Det er nå engang slik at jeg har hatt å en del å gjøre med nettopp Filter Nyheter da de har omtalt meg. Disse erfaringene kan sette noen forhold i perspektiv.

Filter Nyheter ble i høsten 2020 felt av Pressens faglige utvalg for ikke å ha enkel kontroll på opplysninger (punkt 3.2) i en serie artikler om meg. At slikt mangelfullt arbeid overhodet kan publiseres ville antagelig for mer sindige pressefolk være tilstrekkelig for å ikke bruke adjektivet «seriøs».

Men etter at Pressens faglige utvalg hadde behandlet den nevnte saken og klagefristen var gått ut, så har det dukket opp nye opplysninger. Filter Nyheters «anonyme kilder» i sakene om meg var en eufemisme for et venne- og venninne-nettverk med sin egen agenda knyttet til journalisten som skrev artiklene. Slikt må være ytterst pinlig for Filter Nyheter, og jeg har vanskelig for å mene at å skjule slike bakenforliggende forhold er kompatibelt med å være et «fremragende» nyhetsmedium.

Et nærmere blikk på denne skjulte sammenblandingen mellom Filter Nyheter og deres bakspillere viser et aktivt nettverk av personer i partiet SV, spesielt med tilhold i Midt-Norge. Og i den beskrivelsen passer jo Valen selv godt inn. Et raskt nettsøk viser jo at Valen og journalisten av de felte artiklene i Filter Nyheter er, utrolig nok, også gamle rocke-venner. Men slike forbindelser er det dårlig tone å snakke høyt om.

Så selv om flere innlegg på Facebook-tråden til sittende varaordfører i Trondheim, Mona Berger (SV), viser helt åpent hvordan prosessene utfolder seg, så er slikt selvsagt ikke viktig; det kan jo skape dårlig tone blant kjente. Derfor er løsningen bare å late som om denne informasjonen ikke finnes. 

Valens store ord hviler vel heller på felles ideologiske interesser med utvalgte journalister enn på noe annet.

Men for meg er det ingen overraskelse at Valen vil premiere sine konsorter i Filter Nyheter. Deres personrettede skandaleoppslag er et sterkt våpen mot meningsmotstandere, hvor Filter Nyheter presenterer sine tvilsomt underbygde påstander som resten av pressen så kan løpe med, alt under dekke av at de «kun henviser til ting Filter Nyheter har skrevet».

Men ingen ting av dette endrer det aller minste på at Filter Nyheter er et ideologisk radikalt og lite seriøst nettsted som synes å ha spesialisert seg i uthengning av politiske motstandere. At slik aktivitet gir Norge «innsikt og kompetanse» er ikke akkurat den mest treffende beskrivelsen.

Når Filter Nyheter betegnes som «fremragende» og «seriøst» av redaktør Valen, så er det er dypt avslørende for hva som premieres av systemet og hvilke interesser som til sist er bestemmende. Her er det makten som taler, ikke fornuften.

 

(refusert som svar på innlegg ved nettstedet journalisten.no)

Øyvind Eikrem, NTNU

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.