Filter-redaktør Harald S. Klungtveit fotograferer publikum i Oslo Militære Samfunn 10. mai 2019. Foto: Document.

Pressens Faglige Utvalg kom til at Document har brutt god presseskikk på punkt 3.2, 4.14 og 4.17 i Vær Varsom-plakaten.:

Utvalget mener klager som den angrepne part var en sentral kilde som burde vært kontaktet for å kontrollere opplysningene, jf. VVP 3.2. Utvalget viser videre til VVP 4.14, som sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå beskyldningene. PFU mener klager hadde en åpenbar rett til å imøtegå anklagene i nyhetsartikkelen.

Harald Klungtveit overvåker Document og avisens lesere. Både Filter Nyheter og Klassekampen har kartlagt deltagerne på et offentlig møte i regi av Document.

Klungtveit fremsatte nylig krav om at Documents redaktør Hans Rustad må ekskluderes fra Redaktørforeningen, en forening han selv er medlem av.

10. mai 2019 talte Steve Bannon i et fullsatt Oslo Militære samfunn etter invitasjon fra Document. Tilstede i salen er også redaktør i Filter Nyheter Harald Klungtveit. Han har med seg kamera, men det er ikke Bannon han er mest interessert i. Før arrangementet kommer i gang stiller han seg opp foran forsamlingen og fotograferer publikum. Han avlytter også private samtaler mellom de fremmøtte.

Document er kjent med at Filter-redaktøren flere ganger tidligere har dukket opp i sammenhenger og på arrangementer hvor høyreorienterte samles, alltid med kamera.

Når Harald Klungtveit oppsøker Rasmus Paludan i Studenterlunden i Oslo, er det ikke Paludan han er opptatt av, men menneskene som har stanset opp for å høre ham. Klungtveit driver overvåking av mennesker på offentlig sted, akkurat slik Redox driver i Danmark. Foto: Document

Klungtveit var på plass med kameraet sitt da Rasmus Paludan var i Oslo i august 2019, påpekte Document nylig:

[…] også denne gangen for å drive overvåkning av mennesker på offentlig sted. Denne formen for kartlegging med sikte på senere personforfølgelse er en kjent metode blant venstreekstremister.

Klassekampen jakter middagsgjester

I motsetning til Klungtveit viser Klassekampen interesse for Bannons foredrag, og refererer det i grove trekk. Men også Klassekampen viser sterk interesse for de fremmøtte, noe som inkluderer å fotografere publikum, ikke minst Peder Fjordmann Nøstvold Jensen.

13. mai kontakter Klassekampens journalist Maria Dyrhol Sandvik Utenriksdepartementet. Hun jobber med å kartlegge hvem som deltok på en middag med Bannon Document inviterte til etter møtet, og har informasjon om at en navngitt UD-ansatt var til stede.

Dyrhol Sandvik har kontaktet flere av middagsgjestene, men ikke fått tak i den aktuelle ministerråden.

«Vi har forstått det slik at [N.N.] enten deltok eller var invitert, men har ikke fått det bekreftet, så vi skulle gjerne fått en kjapp prat med han om det.» skriver hun i en epost til Per Bardalen Wiggen i UDs kommunikasjonsenhet.

Bardalen Wiggen anser at henvendelsen angår private forhold, og gir derfor ingen kommentar på vegne av UD.

Dyrhol Sandvik får ikke tak i UDs ministerråd. Neste dag, 14. mai, publiserer Klassekampen en artikkel med intervjuer med et utvalg av deltagerne på middagen: PÅ BROKET BANNON-BANKETT.

– Hvorfor kom Fjordmann?

Dagen etter foredraget får Klassekampens Åse Brandvold anledning til å intervjue Steve Bannon. Hun er opptatt av publikummet dagen før. Hennes første spørsmål dreier seg om Fjordmann:

– En av dem som inspirerte 22. juli-terroristen og hans manifest, Peder Nøstvold Jensen, bedre kjent som «Fjordman», var en del av publikummet ditt i går. Hvorfor tror du han kom for å høre på deg?

– Jeg tror på ytringsfrihet. Han er en norsk borger som kan komme og høre på meg hvis han vil. Jeg kjenner ikke til det han har skrevet. Dersom det er en del av terroristens manifesto, så vil jeg sikkert ikke være enig med det. Også folk jeg er uenig med kommer for å høre på meg.

Klungtveit: «Festaften med Fjordmann»

I stedet for å vinkle på hovedpersonen Bannon, velger Klungtveit å fokusere på én bestemt publikummer: Peder Fjordmann Nøstvold Jensen: Festaften med Fjordman – kom inn, kom inn!

Før og etter foredraget sirkulerer Klungtveit blant publikum, fotograferer, og lytter til andres samtaler. Han ikke bare avlytter samtaler han ikke selv deltar i, han gjengir deler av dem i artikkelen. Her fra en samtale mellom blant andre Documents daværende styreleder Trond Ellingsen og Fjordmann:

– Hils på Peder, han er en god venn av meg, sier advokat Trond Ellingsen (Frp), og introduserer krølltoppen best kjent som «Fjordman» til sine samtalepartnere.

Det er fredagsstemning  i Oslo Militære Samfund, like utenfor muren til Akershus festning.

Frp-eren har huket tak i Peder Are Nøstvold Jensen for å spørre hva han synes om talen Bannon nettopp avsluttet i hovedstadens kanskje fjongeste selskapslokale.

Anders Behring Breiviks ideologiske forbilde og hyppigste referanse har tidligere forfektet at muslimer «må bli totalt og fysisk fjernet fra hele den vestlige verden». Han modererte seg etter 22. juli-angrepet, men i kveld synes han islam-delen av den tidligere Trump-strategens foredrag ble for liberalt.

– Han var bra 80 prosent av tiden, svarer Fjordman på Ellingsens spørsmål.

Skjermdump fra Filter Nyheter.

I billedteksten hevder Klungtveit at (daværende) Document-styreleder Ellingsen driver med nettverksbygging.

– Var du klar over at han fotograferte deg og de du stod sammen med?

– Nei, han stod delvis bak min rygg. Jeg så ham ikke, sier Trond Ellingsen til Document.

– Da var du vel heller ikke klar over at han lyttet til samtalen?

– Nei, ikke før jeg så den gjengitt på Filter Nyheter.

Det er forbudt å gjøre opptak av samtaler man ikke selv deltar i, men Ellingsen, som er tidligere advokat, sier at det nok ikke er ulovlig å gjengi fra en slik samtale, selv om man ikke selv deltar i den. Derimot reagerer han på den etiske siden av saken.

– Jeg reagerer på måten han gjør det på, den konspiratoriske sammenhengen han presenterer dette i.

– Kan du utdype?

– Han forsøker å klistre meg og de andre som var til stede til Breivik. Til det formålet bruker han Nøstvold Jensen, som han kaller «Anders Behring Breiviks ideologiske forbilde». Dette er Klungtveits modus operandi, han dukker opp der han mener «høyreekstreme» møtes, og han er nøye med å fotografere alle som er til stede.

I forrige uke gikk redaktør Klungtveit hardt ut mot Documents redaktør Hans Rustad, og forlangte at Norsk Redaktørforening måtte kaste ham ut, fordi han angivelig «fremmer høyreekstremisme og bidrar til å rettferdiggjøre angrep på reportere». Mindre enn ett døgn senere hadde foreningen satt i gang eksklusjonsprosessen mot Rustad.

I går advarte Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum mot å kaste ut Document-redaktøren. Eksklusjon er «både dumt, overilt og farlig for troverdigheten til norsk presse. Å kunne tolkes som høyreekstrem er ikke i seg selv grunnlag for eksklusjon.» skrev Stavrum:

I så fall må venstreekstremisme også være eksklusjonsgrunn, og jeg har ikke sett at foreningen til nå har nektet medlemmer som støtter en sosialistisk revolusjon og innføring av kommunisme.

Får støtte fra Fritt Ord

Filter Nyheter har de siste årene fått flere hundre tusen kroner i støtte fra Fritt Ord, senest i november fikk Filter Media Norge 75.000 kroner til «moderering av planlagt kommentarfelt». Av filternyheter.no fremgår det at man må være bidragsyter for å få lov til å kommentere. Under hver artikkel står teksten: «Støtt Filter Nyheter for å kommentere på denne artikkelen» sammen med betalingsinformasjon.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.