Klassekampens oppslag torsdag 4. februar fikk ingen kommentar av Hans Rustad. Hans svar kommer her. Skjermdump: Klassekampen

Klassekampen spør fire redaktører hva de synes om at Documents redaktør er medlem av Norsk Redaktørforening: Tre av dem – Hege Ulstein i Dagsavisen, Kjetil Stormark i Aldrimer.no og Harald Klungtveit i Filternyheter.no – er alle av samme mening: Document-redaktøren bør kastes ut. De anfører at Document har tatt til orde for vold mot journalister. Men er nå dét så sikkert? spør Magne Lerø i Dagens Perspektiv.

Denne alvorlige anklagen fra de tre får stå uimotsagt: Journalist Jonas Brække ber dem ikke om å dokumentere påstanden.

Det finnes andre regler for konservative medier enn for venstreorienterte. Selv alvorlige anklager kan rettes mot ansvarlig redaktør i konservative medier uten krav til bevis.

Nå kom ikke dette som noen stor overraskelse på redaktøren. Vi har det ikke travelt med å besvare Klassekampens spørsmål. Dagens oppslag bekrefter skepsisen.

Klassekampen mottar 42 millioner i årlig støtte, men har ikke noe problem med å støtte at en fri og uavhengig avis ekskluderes.

Brække foregriper likegodt utfallet av styremøtet 16. februar i forkant av intervjuene:

Tre år seinere kan det være over og ut for Rustads medlemskap i Norsk Redaktørforening (NR). 16. februar møtes styret for å diskutere om det er grunnlag for å ekskludere ham fra foreningen. 

Flere av dem som ytret seg på Facebook, velger nå å avstå. Brække kunne sitert fra dem også, som Anders Giæver, Fredrik Græsvik og Frithjof Jacobsen, men velger i stedet forutsigbare stemmer.

Det er ironisk at en tidligere revolusjonær avis som nå overlever takket være massiv statsstøtte, ikke har noen forståelse for en revolusjon fra grasrota.

«Men det eliten ikke har forstått, er at de har sluppet løs en revolusjonær bevegelse», skrev Rustad.

Dette er en konstatering, men Klassekampen og de røde lukter kristenmannsblod.

«Kast ham ut», skrev Ulstein på Facebook, i en tråd som var startet av redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter. Klungtveit skrev at Rustad «fremmer høyreekstremisme og legitimerer fysiske angrep på journalister», og at han derfor ikke kan være medlem av et presseforbund.

Det er ikke betryggende at redaktører ikke gjennomskuer Klungtveits politiske agenda. Han ønsker å rense norsk presse for konservative 0g bruker brunstempling som våpen. Klungtveit fotograferer, overvåker, spionerer og beveger seg i et grenseland der journalistikken er en kamuflasje for en politisk agenda. Han er der Demokratene og en gang liberale medier i USA befinner seg nå.

Kjersti Sortland i Budstikka må ta et forbehold om at redaktøren er riktig gjengitt.

Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland i Budstikka står inne for hva hun har skrevet på Facebook, men Brække følger ikke opp.

– Gitt at Hans Rustad bygger opp under forestillingen om mediene som en fiende av folket, vil jeg finne det krevende å være i samme forening som ham.

Kjetil Stormark krever noen meget alvorlige anklager, uten dokumentasjon.

Kjetil Stormark, redaktør for nettstedet Aldrimer.no, mener det er naturlig at Redaktørforeningen nå skal drøfte medlemskapet hans.

– Det er bekymringsfullt at et medlem av Redaktørforeningen så langt på vei som det Hans Rustad har gjort, har forsvart voldsbruk og trusler mot journalister. Men hva utfallet skal bli, er det styret i Redaktørforeningen som får mene noe om, sier han.

Stormark avslører at det i virkeligheten er snakk om politisk uenighet.

– Det er i samsvar med andre ting han har ytret i lang tid, sier han.

Hvilke «ting»? Eller er det greit å henge udokumenterte anklager på meninger man ikke liker?

For Ulstein er det konspirasjonsteorier å stille spørsmål ved valget. Brække og Klassekampen nevner ikke at 39 prosent av velgerne i USA mener valget var «rigget». Dét passer ikke inn. Da ville det være pressen som fikk et problem. Da heller angripe med de mest forslitte verktøy fra venstresidens rustkammer.

Ulstein er selvhøytidelig og avslørende når hun stiller opp sannhetssøken som kriterium for medlemskap.

Blant annet skal medlemmene være sannhetssøkende. Det er en av grunnene til at et medlemskap i foreningen oppfattes som en anerkjennelse og et godkjentstempel.

Den eneste som viser åndsnærværelse og perspektiv, er Magne Lerø i Dagens Perspektiv. Han reiser et spørsmål som går direkte på mediene som har omtalt saken.

Medlemmer av Redaktørforeningen kan ikke forsvare fysiske angrep på journalister, mener redaktør Magne Lerø i Dagens Perspektiv.

Men han er ikke sikker på om det er dette Rustad faktisk gjør, og er samtidig kritisk til NRs saksbehandling.

– Før man trekker en konklusjon om ekskludering, bør det være en høring. Man bør kalle inn Hans Rustad, stille ham spørsmål og finne ut hva mannen faktisk mener. Nå er det uenighet om det han har skrevet, er så graverende at det bryter med reglene for foreningen, sier Lerø, og viser til en kommentar fra Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum sist uke.

Selv ikke når et av intervjuobjektene antyder at anklagene ikke stemmer, gjør Jonas Brække noe forsøk på å finne ut av det.

Venstresidens avis fornekter seg ikke, og så lenge Klassekampens journalister ikke gidder å respektere elementære krav til redelig journalistikk, ser vi heller ingen grunn til besvare deres henvendelser.

Klassekampen: RUSTAD SPLITTER REDAKTØRENE

Se hva Rustad selv sier og mener på Dagsorden, som vises på YouTube og Rumble seks kvelder i uken. Programmet går i reprise på våre Facebook-sider en time senere, og som podkast på PodBean.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂