I løpet av det siste halvåret har vi sett en strøm av klager på Document til PFU. Særlig den siste tiden har det tyknet til. Den siste i rekken er Filter Nyheters Harald Klungtveit. Alliansen mot frie medier er mektig. Men den har ikke råd til å være sannferdig og åpen.

Document har ikke noe valg: Hvis vi skal vinne, må vi være åpne og sannhetssøkende.

Vi deler Klungtveits klage med leserne for at de skal forstå hvilket spill som foregår mellom Faktisk.no og Filter.

Klage på Document – artikler om Harald S. Klungtveit / Filter Nyheter

Klagen gjelder to artikler på Document.no hhv. 8. januar og 12. januar 2021:

 • Bøllete aktivist retter grunnløse anklager, miserabel gjeng gir ham ekko (08.01.21)
 • Filter-redaktør Klungtveit overvåker Documents lesere (12.01.21) Den første Document-artikkelen er merket «Kommentar» mens den andre framstår nyhetsvinklet og er merket «Nytt». (Dette er også to ulike seksjoner på nettstedet). Publiseringen 12. januar framsto som en nyhet på Documents forside. Den siste artikkelen peker tilbake på den første med lenke og tekstutdrag som del av brødtekst. Artiklene er distribuert på Facebook med følgetekster. Dagen før den første artikkelen hadde undertegnede, i et debattinnlegg (i bl.a. M24) tatt til orde for at Redaktørforeningen burde reagere mot Documents redaktør Hans Rustad (ifbm. kommentarartikler han hadde skrevet om høyreekstreme miljøer og hendelser i USA som rammet pressefolk). Jeg forstår det som at både publiseringen 8. januar og 12. januar var en form for gjengjeldelse av kritikk mot Rustad, der Document på nyhetsplass forsøker å skape inntrykk av at Rustads kritikere har opptrådt mer uetisk enn han har e.l. Begge Document-artiklene dreier seg hovedsaklig om en reportasje i Filter Nyheter som ble publisert ett år og sju måneder tidligere, i mai 2019. Filter Nyheter dekket den gang et arrangement som var i regi av Document (etter forhåndsavtale med Document og med ordinære journalistiske metoder). Det er særlig følgende utsagn jeg mener bør vurderes:
 • «Harald Klungtveit overvåker Document og avisens lesere».
 • «Han avlytter også private samtaler mellom de fremmøtte».
 • «Da Steve Bannon holdt foredrag for Documents publikum den 10. mai 2019, trengte Klungtveit seg inn for å kunne henge ut de tilstedeværende etter møtet».
 • «Samme redaktør, for et nettsted som knapt har lesere, var på plass med kameraet sitt da Rasmus Paludan var i Oslo, også denne gangen for å drive overvåkning av mennesker på offentlig sted. Denne formen for kartlegging med sikte på senere personforfølgelse er en kjent metode blant venstreekstremister».
 • «Klungtveit driver overvåking av mennesker på offentlig sted, akkurat slik Redox driver i Danmark».
 • «(…) Klungtveit (…) har trakassert deltagere ved et Document-møte».
 • «Det er forbudt å gjøre opptak av samtaler man ikke selv deltar i (…)» (Utsagnene er i tråd med lignende tidligere karakteristikker fra Hans Rustad, som i juni 2020 skrev at «Filternyheter.no under Harald Klungtveit fungerer mer som en blanding av spionasje, overvåker og angiver enn et presseorgan»).

Kommentarfeltene i artiklene i januar bærer preg av at Documents lesere har tatt utsagn om «overvåkning», «avlytting», «personforfølgelse» og «venstreekstremister» bokstavelig. Dette er noen av kommentarene som ligger under artiklene per 7. juni 2020:

 • «(…)en fanatisk og farlig tyster og angiver(…)»
 • «Venstre-ekstreme Klungtveit (…)»
 • «Mulig han får penger av PST for alt vi vet. Han har helt sikkert et privat arkiv. Hvorfor skulle han ellers ta bilder og overvåke folk?»
 • «Det ser jo ut som Filter Nyheter befinner seg i en slags konflikt med flere som ikke er i konflikt med Filter Nyheter. (…) Etter min mening så er han en betalt provokatør. Han er der for å overvåke mennesker og det de sier».
 • «Selvfølgelig kartlegger denne lille bolsheviken sine politiske motstandere. Fordi innerst inne vil han se dem utslettet/drept.»
 • «Alt er tillatt for å fjerne motstanderne av deres utopiske samfunn basert på en totalitær statsstyring. Sverting, uthenging, upressing og vold, eventuelt overlagt drap».
 • «Når Klunhgtveits modus operandi er så velkjent burde det være mulig å iverksette nøytraliserende mottiltak. Sett på han ett par «oppassere» til å følge ham rundt og gjør folk oppmerksomme på Stasi agenten er i nærheten og gjør det vanskelig for ham å fotografere».
 • «Med hvilken myndighet har Klungtveit rett til å overvåke Documents lesere? Har ikke Klungtveit dette, hvilket jeg tviler han har fått, bør han til sendes til retten for å få sin velfortjente straff».
 • «Harald Klungtveit møter nok en voldelig Somalier en dag han også. Om det er på nattevakt, lite trolig men det er mulig han kan ta noen bilder etterpå i det miljøet.»
 • «Nå er han på sett og vis avslørt. Blir nok ikke like lett for ham fra nå av. Skulle hatt en latterlig drakt av ett eller annet slag, 12 dedikerte folk på 2 timers skift 24/7; fotfølge fyren overalt. Vente utenfor inngangsdøren til bolig/kontor. Ikke gjøre noe, ikke si noe… bare følge ham så nær som mulig, som lukt på avføring»
 • «På tide å overvåke denne mannen. Han gjør mye skade i ‘det godes’ tjeneste».
 • «Så lenge vi vet hvem han er, hvor han bor og hva slags bil og buss han reiser med, så er dette (han) et nullproblem. Snu linsa, Klunkteit. Nei, dette er ikke en trussel. Bare samme medisin som Klungteit selv prøver å påføre andre»
 • «Å kartlegge folk på et offentlig møte, basert på deres politiske meninger kan ikke ses på andre måter enn som en trussel. De som føler seg overvåket kan jo levere et klagebrev til han, og leverer man selv, sparer man frimerke.
  Lever klagen til Torggata 7, 0181 Oslo». (Ved nettsøk framsto dette som min adresse på det aktuelle tidspunktet).
 • «Folk som vet hvor denne klungtveit bor, bør følge han dag og natt og dokumentere hans venstreekstremisme. Det liker han sikkert». Tilsvarende eksempler fra Documents kommentarfelt på Facebook:
  • «Bør ikke noen (av oss?) overvåke og filme dette fjolset? Kan bli interessant (…)»
  • «begynn å forfølg ham rundt omkring. Han er terrorist» Takhøyden må være stor for selv svært usaklig kritikk av redaktører og journalister. Jeg mener imidlertid Document med insinuasjonene om politisk overvåkning og venstreekstremisme legger opp til hatske og potensielt alvorlige reaksjoner helt uten noe aktverdig utgangspunkt.

Filter Nyheter er kjent for undersøkende journalistikk om politisk ekstremisme og tilstøtende temaer som rasisme og muslimfiendtlighet. I miljøene som Filter Nyheter setter et kritisk søkelys på, er det vanlig at redaksjonen blir beskyldt for en skjult agenda, for å være betalte spioner for etterretningstjenester eller andre, eller for å være militante aktivister.

Det er imidlertid mer alvorlig når et nettsted som er underlagt Vær varsom-plakaten bidrar til å skape et slikt narrativ om journalistiske medier. Det gir fortellingen legitimitet og gjør oss mer utsatt opp mot miljøer som fra før er fiendtlig innstilt til journalister generelt og vår redaksjon spesielt. For mange av disse personene er Document en langt viktigere premissleverandør enn nyhetsmediene er.

Dette er mitt hovedanliggende med klagen, og jeg har ingen sterke oppfatninger av hvilke paragrafer i VVP som er mest dekkende. Det er imidlertid naturlig å vise til:

4.2

Gjennom å blande skribentens betraktninger og karakteristikker med nyhetsspråk og intervju i publiseringen 12. januar, etterlater Document inntrykk av at påstandene om «overvåkning», «avlytting», «kartlegging» m.v. og koblingen til «venstreekstremister» her er underbygget av journalistisk faktainnhenting. Til sammenligning er artikkelen 8. januar mer åpen om at utsagnene og karakteristikkene det ikke er dekning for står for skribentens regning.

4.4 (eller 4.1)
Document hadde ikke dekning for tittelen «Filter-redaktør Klungtveit overvåker Documents lesere» verken på forside, artikkelnivå eller i Facebook-publisering. Presentasjonen er lik en nyhetsartikkel og tittelen er trolig årsak til at artikkelen ennå blir delt på nettet i andre sammenhenger som «bevis» på uetisk adferd eller lovbrudd fra Filter Nyheters side.

3.2 (opplysningskontroll)

Document skriver: «Da Steve Bannon holdt foredrag for Documents publikum den 10. mai 2019, trengte Klungtveit seg inn for å kunne henge ut de tilstedeværende etter møtet». (Min utheving)

Det er ikke riktig at jeg trengte meg inn på arrangementet. Filter Nyheter rettet noen dager i forveien en forespørsel til Document om akkreditering, og fikk 6. mai 2019 bekreftet av Hans Rustad i e-post at akkreditering kunne la seg gjøre. Rustad ga videre beskjed til Hanne Tolg i Document, som 9. mai bekreftet at det var laget en presseliste til arrangementet som Filter Nyheter var blitt oppført på. Presselisten ble benyttet i hovedinngangen på vanlig måte den aktuelle kvelden. Jeg opptrådte synlig som journalist og det ble ikke benyttet opptaksutstyr, falsk identitet eller noen andre ekstraordinære metoder fra redaksjonens side.

Siden de aller fleste lesere vil oppfatte «avlytting» som en form for lydopptak av de «private samtalene», særlig når det samtidig spekuleres i et mulig lovbrudd, mener jeg også at påstandene rundt dette rammes.

I Facebook-posten til publiseringen 8. januar brukes forøvrig ordet «trakassering» om dekning av arrangementet uten at dette belegges på noen måte: «(…) Klungtveit (…) har trakassert deltagere ved et Document-møte». (Min utheving)

4.17

Enkelte av utsagnene i kommentarfeltene burde i mine øyne vært slettet for flere måneder siden. Leserkommentarene må ses opp mot helheten de to artiklene skaper.

4.14

Jeg kan ikke huske å ha blitt kontaktet av Document for tilbud om imøtegåelse.

2.3

Artikkelforfatter Øyvind Thuestad skal på publiseringstidspunktet selv ha vært medlem av Redaktørforeningen. Siden rammen for artikkelen 12. januar er den offentlige diskusjonen om medlemskap i foreningen, og undertegnedes medlemskap blir poengtert i teksten, burde Document gjort leserne klar over skribentens medlemskap.

Harald S. Klungtveit Redaktør i Filter Nyheter

 

Hvis du ikke vil at Filter Nyheters og Faktisk.nos syn skal bli enerådende: Støtt oss!