Klungtveit har igjen klaget Document.no inn for Pressens Faglige Utvalg. Denne gang for å ha publisert Øyvind Eikrems svar på hans PFU-klage. Klungtveit mente det var uryddig at redaktøren signerte noe en annen hadde skrevet. Men det sto innledningsvis en setning som klargjorde hva saken handlet om.

Klungtveit kan paragrafer. Vi ser på det større politiske bildet.

Når vi velger å drive saksbehandling offentlig er det fordi konteksten ellers blir borte. Vi har ikke spesielt stor tillit til at denne kontekst vil være nærværende i saksbehandlingen, gitt norske mediers virkelighetsoppfatning.

Hvis et miljø i Trondheim med Filter Nyheter som megafon får mobbe et menneske fra jobben, er det alvorlig. Khrono har gitt en anstendig dekning av saken og man ser der hva folk får seg til å skrive under fullt navn.

Fornøyd med at Eikrem får sparken: — Må få vekk råtne epler
— Man må få vekk råtne epler i møte med studenter som skal jobbe med marginaliserte grupper i samfunnet, sier stipendiat Dagny Adriaenssen Johannessen ved OsloMet.

Hvis man later som om slike holdninger er OK, kan man bli forledet til å tro at Filter Nyheter driver vanlig journalistikk.

Vårt svar til PFU:

Klungtveit forsøker å fremstille Documents gjengivelse av Eikrems svar til PFU som illegitim. Han har nok ikke sett muligheten for at debatten vil foregå offentlig.

Det anser vi for viktig. Publikum trenger å vite at det finnes medier som Filter Nyheter og faktisk.no som bruker sine innpass i mediemiljøet til å frame folk. De fungerer antidemokratisk.

Saken vi viderebrakte har klare paralleller til den som Klungtveit har reist mot Document.no.

Det er ikke rom for å misforstå hva som er hva: Vi skriver innledningsvis hva det handler om, og teksten står med innrykk for å vise at det er Eikrems brev til PfU:

Ved å trekke sakene Klungtveit anfører ut i offentlighetens lys får publikum en anledning til å stifte bekjentskap med tendensene til jakt på avvikende meninger og framing.

Eikrem er en enkeltperson. Det krever ekstra varsomhet. Men Filter Nyheter har vært med å dra i gang en jakt og vært katalysator for krefter som vil rense akademia for råtne epler. At en stipendiat kan bruke et slikt uttrykk i et offentlig innlegg vitner om mangel på historisk kunnskap og at woke-kulturen har kommet til Norge.

Khrono har vært flinke til å få frem at det finnes et miljø i Trondheim som vil ha Eikrem fjernet, uansett metode. Vi som har opplevd ML-tida kjenner lusa på gangen, vi har vært der før. Nå kommer det en ny bølge inspirert av USA og den kjennetegnes ved samme mangel på hemninger.

Offentligheten og kulturlivet virker svakere enn på 70-tallet. Det er derfor viktig å mobilisere opinionen mot slike metoder.

Klungtveit opptrer indignert og fornærmet og aner ikke hva vi snakker om.

Vi understreker at det her ikke ville vært tilstrekkelig med imøtegåelse alene, da det ikke kan være et frikort for spredning av usanne påstander til et stort publikum.

Skriver redaktøren som 7. januar tok initiativ til at undertegnede ble kastet ut av Redaktørforeningen fordi han har en annen oppfatning av amerikansk politikk enn Klungtveit.

Klungtveit er den klassiske venstreekstremist: Nyheter er et påskudd til å være aktivist og jage motstandere:

Det var ikke det at Klungtveit var uenig med documents fremstilling av 6. januar, men det at han forventet at vi ble kastet ut. Han er ikke i tvil. Han vet svaret.

Det er samme holdning han har til Eikrem og vi synes det er alvorlig. Klungtveit er ikke interessert i en nyansert fremstilling. Det er nok å sammenligne Khronos fremstillinger med Filter Nyheters.

Spørsmålet er om presseorganisasjonene skal delta i den politiske klappjakten som Filter Nyheter legger opp til.

21. august hadde Reuters en exclusive story: FBI finds scant evidence U.S. Capitol attack was coordinated.

Dette var en viktig melding som slo bena under den Demokratisk ledede kommisjonen. NTB hadde vel en så viktig melding? Nei. Men Document hadde. Slik har det vært i fem år: Vi er alene om å dekke Trumps USA. Det gir norsk offentlighet et demokratisk underskudd.

Filter Nyheter trives i et landskap der man slipper å bry seg om at verden er stor og komplisert.

Hvis ikke presseorganisasjonene vil se at ytrings- og pressefrihet er under press innenfra, risikerer de å forspille opinionens tillit.

Derfor mente vi at Eikrems svar var relevant for vår sak.

hans rustad

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂