Det er «overveiende sannsynlig» at Eikrem står bak den anonyme Facebook-profilen Filter Nyheter omtalte i februar 2020, konkluderer ansettelsesutvalget. Eikrem får dermed sparken for fremmedfiendtlige og hatefulle ytringer.

Ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap har vedtatt å følge NTNU-ledelsens forslag om å gi førsteamanuensis Øyvind Eikrem sparken, skriver Khrono.

Utvalget konkluderer med at det er «overveiende sannsynlig» at Eikrem står bak den anonyme Facebook-profilen, som Filter Nyheter beskyldte ham å stå bak i februar i fjor, og at det  «ikke er tvil om» at profilen inneholdt fremmedfiendtlige og hatefulle ytringer.

Når det gjelder det andre punktet – om grovt pliktbrudd, viser utvalge til anklager som Eikrem skal ha kommet med mot flere kolleger og ledere.

Det trekkes fram to konkrete saker, der den ene er at Eikrem skal ha meldt til instituttledelsen at han mistenker to navngitte ansatte for å ha stjålet pc’ene hans fra kontoret hans mens han var sykemeldt. Dette mener utvalget er brudd på arbeidsmiljøloven.

I tillegg skal Eikrem ha kommet med anklager om at instituttledelsen manipulerer studentene mot ham. Dette mener utvalget er uriktig og uakseptabelt og brudd på den Eikrems lojalitetsplikt.

Advokat Vidar Strømme, som blant annet har jobbet mye med ytringsfrihet og akademisk frihet, sier til Krono at vedtaket er «ganske knapt begrunnet».

— Når det gjelder ytringene på Facebook-profilen er jeg enig i at noen av dem jeg har sett gjengitt kan være av den typen som kalles hatefulle i straffeloven. Men vurderingen av det avhenger i prinsippet alltid av hvordan dette skal tolkes i sin kontekst, og det redegjøres det ikke for her, sier Strømme.

— For at han skal være ansvarlig for å ha medvirket til spredning av disse, må han også ha vært klar over dette, mener Strømme som viser til at utvalget mener at Eikrem disponerte kontoen og ikke har tatt avstand fra ytringene før senere, eller prøvd å hindre spredning av dem. Om man tenker seg at dette var en straffesak, ville nok ikke denne beskrivelsen av ansvar vært nok.

Vedtaket begrunnes blant annet med at Eikrem skal ha kommet med beskyldninger mot andre, uten at dette underbugges særlig overbevisende.

Eikrem sier at han vurdere å påklage avgjørelsen.

— Jeg har ikke rukket å se så nøye på dette ennå, men det kan se ut som om det ligger an til en klage her, sier Eikrem.

NTNU-ledelsen har fjernet to punkter fra anklagen som de mente var grunnlag for avskjed. Dette er ifølge Eikrem et eksempel på hvordan saken tynnes ut.

Eikrem fikk i 2018 refs fra instituttet, da han lot seg intervjue av Resett. Document omtalte saken.

Han ble utsatt for spionasje av stipendiater fra sitt eget institutt.

Nylig ble Eikrem omtalt som et råttent eple som burde fjernes av en akademiker han aldri har jobbet med.

Trond Andresen er førsteamansuensis i kybernetikk ved NTNU, og tidligere Rpødt-politiker. Han omtaler oppsigelsen som skandaløs og «reint politisk».

 

Kjøp Thomas Knarviks bøker her! In His Name har ikke tidligere vært i salg i Norge. Vi har et lite og eksklusivt restopplag. Benytt sjansen!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.