Sakset/Fra hofta

NTNU Campus Tunga. Foto: Google Maps.

Vurderer ditt barn å studere sosialt arbeid ved NTNU i Trondheim? Kanskje bør du fraråde det, for det aktuelle fagmiljøet fremstår som et huggormbol av klasse 1A.

18. september ble 1. amanuensis Øyvind Eikrem ved NTNUs Institutt for sosialt arbeid (ISA) intervjuet av Resett i forbindelse med dobbeltdrapssaken i Trondheim. Eikrem kritiserer det han kaller en «naiv Hakkebakkeskogen-mentalitet» i omgang med unge menn fra brutale sentralasiatiske kulturer.

Alle informerte og tenkende mennesker som ikke lar seg forblinde av ideologi, kan se at den mentaliteten er fullstendig uegnet, og gitt at slike personer er i sørgelig mindretall i norsk offentlighet, gjør Eikrem samfunnet en tjeneste ved å formidle sin innsikt.

Men slik ser man det ikke hos instituttledelsen. Allerede morgenen etter at intervjuet ble offentliggjort, mottok Eikrem en e-post fra instituttstyrer Riina Kiik med ordre om å melde seg umiddelbart, opplyser Universitetsavisa.

Her skriver Kiik blant annet at «hele instituttets omdømme blitt skadet fordi du står fram som forsker og 1. amanuensis ved ISA.»

Tja, hadde det virkelig? Skal tro om ikke Eikrem snarere hadde skadet verdensbildet til mange sosionomer, samt den klamme sosiale harmonien som hersker når det ikke blir utfordret?

Bøller opptrer ikke sjelden i flokk – det vet nok disse som utdanner sosionomer, selv om de ikke anvender kunnskapen på seg selv – og tukten av Eikrem var ikke over med dette:

Kort tid etter mottar Eikrem enda en epost fra instituttets ledelse, denne fra nestleder Edgar Martinsen, hvor han blant annet skriver at «som kollega og ansvarlig for forskning reagerer jeg på din kommentar på Resett.» I eposten anklager ISAs nestleder Eikrem for ikke å overholde instituttets verdinormer, og han oppfordrer Eikrem til å «gå i deg selv», fordi uttalelsene hans etter nestlederens konklusjon «harmonerer ikke med et av våre viktigste standpunkter; respekt og anerkjennelse.»

1. amanuensen forteller at møtet med instituttlederen var ubehagelig, og han er nå sykemeldt. Det er ikke vanskelig å forstå. Både hennes og Martinsens opptreden er bolsjeviker verdig. Om noen har svekket NTNUs respekt og anerkjennelse, så er det disse to.

For ISAs vokterråd er det altså ikke akseptabelt å la seg intervjue av Resett. Men vokterrådet opptrer ikke i tråd med universitetets prinsipper. Blant akademias forpliktelser er formidling. Med hvilken rett skulle Eikrem ha avslått å la seg intervjue av den dyktige og ryddige Maria Zähler?

– Gjennom min forskerkarriere har jeg latt meg intervjue av alle slags medier, fra Klassekampen til NRK og andre. Det viktige for meg er at jeg kan gå god for egne uttalelser, og det kunne jeg her. Sitatene er gjennomlest og godkjent, sier han.

Ledelsen skylder meg en beklagelse, sier Eikrem, som i det minste har fått moralsk støtte av rektor. Eikrem er altfor snill. Ledelsen skylder det norske samfunnet å gå av.

Riina Kiik og Edgar Martinsen er en skam for norsk akademia. Det at de tillater seg å opptre på denne autoritære og nedlatende måten, vitner for det første om en tvungen politisk ensretting i det angjeldende fagmiljøet ved NTNU som er i strid med den allerede truede akademiske friheten, og er for det andre en klar indikasjon på at de er konger på haugen i et giftig og helsefarlig arbeidsmiljø, som burde gjøres til gjenstand for granskning.

Ansvarlig statsråd bør da også gi klarsignal til nettopp dét, for det er dessverre liten grunn til å tro at noen som bekler lederstillinger i dagens akademia, har den fornødne dømmekraft, ballast eller konfrontasjonsvilje til å gripe ordentlig fatt i fullstendig uholdbare forhold som disse.

Vi har nå sett litt for mange eksempler på at de som snakker fritt, mister jobben. Det er på tide at det i stedet er disse som avstedkommer hekseprosesser ved å tilrane seg en autoritet de ikke er gitt, som begynner å føle personlige konsekvenser av sitt totalitære sinnelag.

 
 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!