De som våger å stille spørsmål ved hva volden gjør med våre samfunn blir arrestert av journalister lønnet av Fritt Ord (sic!). Disse journalistene blir aldri selv stilt til ansvar.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.