Kommentar

Den svenske eliten lever inne i sin egen boble. Slik klarer de å holde virkeligheten på avstand, sier den etterhvert kjente samfunnsforskeren Tino Sandaji. Men det gjør også den norske. Boblene er bare litt forskjellig konstruert.

Der den svenske er konstruert etter et «ute av syne ute av sinn»-prinsipp, og man holder orden och reda ved å legge et oerhört press på offentligheten – i kjent svensk øvrighetsstil – er den norske bygget rundt kosen. Harald Eia tok den på kornet i en kommentar i NRK.no/ytring søndag om hva man gjør med imamer og utenforskap: Det vil gå seg til, bare de oppholder seg lenge nok i en norske kosen. Ikke snakk om ubehagelige ting, glatt over, la det gå seg til, så vil alle før eller siden ble overtalt/overbevist om kosens fortreffelighet. Den er rett og slett uimotståelig. Tror man.

Men hvis kosen bygger på illusjoner og man ikke vil innse at den appellerer til en synkende minoritet, vil kosen bli en sutteklut. Det er stort sett en liten politisk korrekt hvit elite som befinner seg i kosen. Vi andre lever på utsiden og kjenner vindene blåse. Kaldt.

Vi får stadig færre illusjoner. Tvertom har vi lenge skjønt at det gjelder å ha færrest mulig hvis man vil klare seg.

Magnus

Anders Magnus utmerker seg ved å være den journalisten som har levert flere bidrag som usminket forteller hva som skjer. I statskanalen.  Reportasjen fra Husby skulle vært laget for flere år siden. Det var rapport fra en krigssone. Politiet ville ikke bruke det ordet, men bildene fortalte sitt tydelige språk: Når man skulle inn i et lovløst område tok man på seg stridsmundur.

For noen år siden var det 20 segregerte område, nå er det 186 og av dem er 55 klassifisert som no-go-zoner.

Når den norske eliten tjater om at det ikke er slik her, viser de bare at den ikke vil snakke om realitetene. Så da lar de kanskje barna sine gå hvor som helst i Oslo i weekenden, eller besøke alle bydeler, ta t-banen etter mørkets frembrudd? Ikke det nei. Det er visse «ting» man tar hensyn til. Men de sier ikke hvilke, ikke høyt. Eliten med fasaden i behold har utviklet kodespråk for å unngå å si «ting» direkte. Vanlige folk vet hva de skal unngå, og det kommuniseres på mange måter. Noen er mer direkte enn andre. Det er blitt en del av det å være street wise, eller survival skills, om du vil. Ingen forelder oppfører seg som om den idyllen norske medier fremstiller er virkelig. Vi har utviklet to standarder: Fasaden og realitetene på bakken.

«Sverige» finnes allerede i Norge. Vi ligger bare litt etter.

Integrering i islam

Det som garanterer at vi får «svenske» tilstander er at den norske eliten har integrert islam i det norske demokratiet og later som om det skal gå helt fint.

Killene på reportasjen fra Husby viser hvordan det går: De har erklært det svenske samfunnet krig. De befrir deres områder fra den svenske staten. Det er en bevisst politikk. Man kan jo stille seg spørsmålet: Hvorfor blir områder over hele Europa til no-go-zoner der hvor muslimer dominerer? En stor del av Paris- og Brussel-terroristene kom fra Molenbeek-bydelen i Brussel. Myndighetene har visst om denne utviklingen i årevis, men ikke gjort noe. De har holdt sin hånd over muslimene og forsvart deres rett til å reprodusere sine kultur og sine religiøse lover. Det blir en beskyttet sone for de mest radikale.

Apartheid er ikke noe som utvikles i Israel, slik venstrefløyen påstår. Det er noe som takket være deres forsvar for muslimene er blitt en realitet i dagens Europa. Det er en frivillig segregering.

I 11. time, i det øyeblikk de ser at de holder på å tape all troverdighet, forsøker venstresiden å kjøre frem at at de er for sekularisme. I dag morges snakket Bård Vegar Solhjell om forbud mot bønnerom på skoler. Forbud mot barnehijab var han litt mer usikker på. Han forsøkte å sette Sylvi Listhaug til veggs fordi FrP ikke har fått gjennomført pushback av de religiøse.

Forsøket er ynkelig. SV har hele veien forsvart islams infiltrasjon av det norske samfunn. Det stemmer at Oslo SV sendte ut en føler om forbud mot barnehijab i 2009, men Heikki Holmås trakk seg da det kom til stykket. SV har aldri turt å forsvare det sekulære samfunn, annet enn med honnørord. Selv i dag ser de ingen sammenheng mellom antall asylsøkere og islamiseringen.

Mangler forsvarere

Vanlige folk mangler forsvarere, journalister som kan trekke opp hele bildet. De aner eller har forstått at et samfunn på 4 millioner nordmenn ikke kan integrere 30.000 på et år. De forstår at utgiftene blir astronomiske og må tas fra et sted. De forstår at moskeer hvor imamer ikke snakker norsk og hvor det spres jødehat, ikke er noen anbefaling.

Anders Magnus er naiv når han går rundt med imamen i «förorterna» og denne beklager at politiet ikke går hardere frem mot de kriminelle. Han snakker for sin syke mor. Imamen er en del av problemet. Han ønsker selvsagt at de kriminelle i stedet skal omvende seg til moskeene. At det er en sammenheng mellom kriminalitet og islamisme ble antydet, men var nok for sterkt for NRK.

Nalin Pekgul fortalte at i Tensta kan ikke kvinner gå ut alene etter klokken 20.00. Det er Sverige anno 2016.

Forstår norske kvinner at det som bygger seg opp kommer til å forandre deres livsvilkår mer enn noen annen gruppe? De fleste har allerede begynt å ta forholdsregler i dagliglivet, men de tør hverken snakke om det eller formulere politiske krav. Så lenge de er tause vil islamiseringen rulle videre og det åpne samfunn vil bli trengt tilbake.

Denne intolerante kulturen er ikke bare noe som finnes i gatene, den er allerede en del av norsk skoleverk, hvor det politisk korrekte stiller opp klare regler for hva man får si.

Dermed møter ikke islamiseringen noen motstand. I Växjø skal nå svenske barn busses til skoler med mange innvandrerbarn. Det var samme forslag Senterpartiets førstemann på listen i Oslo foreslo ved siste kommunevalg, bare andre veien.

Hvis man skal ha noe som helst håp om å korrigere utviklingen må man tørre å snakke mest mulig åpent om det som skjer, bygge på folks behov for realitetssans for å klare seg. Folk vil oppdage at dette er kunnskap de trenger for å kunne håndtere hverdagen: Hvor skal de bo, hvor skal barna gå på skole?

Det finnes lærdommer fra Tensta og Husby for foreldre som forstår at verden ikke er hva den var. At man faktisk må skaffe seg denne informasjonen for å klare seg.

Det er derfor document er til.