Sosialantropologen Aje Carlbom, som både har bodd i og drevet feltarbeid i Rosengård, skisserer fremveksten av Rosengård som en ghetto hvor det hersker helt andre prinsipper enn i resten av Sverige. Her kan man leve et liv uten å komme i berøring med svensker. Man er helt uavhengig. Det er som å bo i et […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.