Det har skjedd en merkbar radikalisering blant unge mennesker i bydelen Rosengård i Malmø, skriver to forskere i en ny rapport. Radikale islamister opptrer som meningspoliti og dukker opp hjemme hos nyinnflyttede muslimer og forteller dem hvordan de skal leve. Noen sier de hadde større frihet i hjemlandet enn i Sverige.

Det er de kjente forskerne Magnus Ranstorp og Josefine Dos Santos som for to år siden fikk i oppdrag å kartlegge utviklingen i Rosengård. Det er dyster lesning.

Det har skett en allmän radikalisering i stadsdelen Rosengård i Malmö under de senaste fem åren anser en majoritet av de tillfrågade i en undersökning. Kommunen måste ges förutsättningar att motverka subkulturer som föder politisk och religiös extremism, anser forskarna.

Forskarna Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos har på regeringens uppdrag gjort en kunskapsöversikt av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Man har även gjort djupintervjuer med personer inom bland annat skola och polisen i stadsdelen Rosengård i Malmö.

Forskarna skriver att en stor majoritet av de svarande anser att det under de senaste fem åren skett en allmän radikalisering i bostadsområdet, där en majoritet av invånarna har utländsk bakgrund.

Ranstorp och Dos Santos beskriver hur «ultraradikala» islamister som tillhör källarmoskér i området «predikar isolering och agerar åsiktskontrollanter samt upprätthåller en stark hotkultur, där främst kvinnor trakasseras fysiskt och psykiskt».

Mest oppsiktsvekkende er presset mot vanlige nyinnflyttede muslimer. En liten hard kjerne driver meningsterror, og får lov. Ingen setter dem på plass, eller motsetter seg deres innflytelse.

Nyinflyttade familjer får besök av företrädare för de radikala grupperna som berättar vilka regler som gäller i stadsdelen. Kvinnor som aldrig tidigare har burit slöja tvingas göra det, flickor och pojkar får inte leka tillsammans och patriarkala maktstrukturer cementeras.

Rapporten bygger på en intervjuundersökning med anställda inom skola, socialarbetare, närpoliser, ungdomsarbetare och folk som jobbar ideellt med ungdomar. Alla ger samma bild av utvecklingen under de senaste fem åren.

– En del av de nyinflyttade muslimerna, som aldrig har varit särskilt religiösa, säger att de levde ett friare liv i sina hemländer än i Rosengård, säger Ranstorp.

En synkende andel muslimske barn går nå i den offentlige skolen. Foreldrene foretrekker i stedet de muslimske friskolene der halvparten av undervisningen er på arabisk. Det er grunn til å tro at verdiene som formidles er annerledes enn i det svenske samfunnet.

Den kommunala skolan lockar allt färre muslimska barn i Rosengård. Barnen och deras föräldrar väljer i stället islamska friskolor. Friskolorna ger en del av undervisningen på arabiska och en del på svenska. Malmö stad klarar inte av att utöva tillsyn över friskolorna och det leder till att skolorna ger eleverna en värdegrund som inte respekterar demokrati och kvinnofrid.

Tvångsgiften av flickor i högstadiet på sommaren mellan klasserna 8 och 9 förekommer i Rosengårdsskolorna.

Man ser en tendens til å akseptere vold blant de unge.

Forskarna utpekar källarmoskéer i Rosengård som fästen för radikala islamistiska grupper.

Islamisterna har «åsiktspoliser» som riktar in sig på de muslimska ungdomarna och på skolorna. Hittills har det handlat om att radikalisera ungdomarna, men internationella studier visar att följande steg är bejakande av våld.

Sverige har gjort jämförelser med Danmark och Holland. Framför allt i Holland finns det redan våldsbejakande grupper.

Strax före jul utbröt det upplopp i Rosengård när en fastighetsägare sade upp hyreskontraktet med en av stadsdelens källarmoskéer.

Hård kontroll

I Rosengård är de islamistiska åsiktspoliserna än så länge få, men deras inflytande är stort.

Man kan si at rapporten bekrefter de verste forutanelser. Konklusjonene er deprimerende, men signalene har vært tydelige en god stund. Likevel er det som om Sverige ikke makter å gjøre noe.

Islamister styr över invånarna i Rosengård

«Ökad radikalisering i Rosengård»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂