Gjesteskribent

Radikale elementer har fritt spillerom i Rosengård, skriver Magnus Ranstorp og Josefine Dos Santos. De utnytter det kulturelle og økonomiske utenforskapet til å skaffe seg kontroll over menneskene. Familier som ikke er spesielt religiøse sier de følte seg friere i hjemlandet. Det er et utrolig statement. Vi snakker om Sverige anno 2009.

Rapporten kaller de radikale for meningspoliti. De fokuserer bevisst på kvinner: nesten alle kvinner går med slør i Herrgården. Familier som ikke vil kontrollere jentene sine utsettes for trusler. Til og med mordbrann har forekommet. Sosialarbeidere som støtter kvinners likestilling blir truet. Jenter blir truet fra å opptre på scenen, og barn trues til å faste under ramadan.

Åsiktskontrollanter

Några respondenter pekar på att det finns en grupp ultraradikala män som agerar
åsiktskontrollanter i områden som Rosengård och att det finns en mycket stark hotkultur.

I Herrgården uppskattas det att så gott som alla kvinnor är nu beslöjade, något som de själva uppger beror rädsla för åsiktskontrollanterna i området snarare än en ökad hängivelse till traditionalism. Det förekommer även fall av fysiska trakasserier.

Respondenter återgav också att kvinnor av muslimsk härkomst som inte följer
åsiktskontrollanternas regler har blivit trakasserade och hotade i Rosengårds mest utsatta områden.

Även socialarbetare har blivit föremål för trakasserier när man delat ut information om kvinnors rättigheter. Exempelvis trakasserar åsiktskontrollanter utvalda kvinnor och ungdomar som vill delta i festligheter runtom i området som t ex Rosengårdsdagen där unga flickor skrämdes iväg av åsiktskontrollanterna och inte vågade uppträda på scen. Ett annat exempel är att man inför Ramadan skickade ut brev och instruerade föräldrar att aga sina barn om de vägrade fasta.

Ytterligare exempel återges av respondenter på hur dessa åsiktskontrollanter trakasserar föräldrar som inte lever på ett rättfärdigt sätt och att det finns fall av misshandel och t o m mordbrand under sommaren 2008 där man misstänker att dessa grupper ligger bakom.

Ikke etterforsket

Familien som ble utsatt for mordbrann, var en enslig kvinne med tre barn som tidligere var blitt truet med våpen. Hun hadde anmeldt dette. Likevel skjedde det ingen politietterforskning og ingen mottiltak ble truffet. Her gjelder åpenbart ikke svensk lov.

Trots tidigare polisanmälningar av mordbrandsoffret – en ensamstående kvinna med tre döttrar – för omfattande trakasserier från bespottning till grova pistolhot i detta fall så skedde ingen utredning eller efterföljande åtgärd. Det mest utsatta området är Herrgården i Rosengård där man även lever med de sämsta levnadsförhållandena helt generellt.

Man undres hvordan radikale elementer kan drive et så pågående arbeid, uten offentlig innblanding.

Press

Nyinflyttade familjer får besök hemma där företrädare för radikala grupper talar om för dem vilka regler som gäller i Rosengård. Förhållningsreglerna omfattar bl.a. att kvinnor som aldrig tidigare burit slöja nu tvingas till det, att flickor och pojkar inte får leka tillsammans och cementera patriarkala maktstrukturer. Nyinflyttade familjer som aldrig varit speciellt religiösa eller traditionella uppger att de levde friare i hemlandet än i
Rosengård.

Rosengård-rapporten del I