Artikkelen fra Dagens Nyheter er fra mars 2004. Det er imidlertid en stadig like aktuell beskrivelse av situasjonen i Rosengård (se oppdatering etter artikkelen):

– Det er ikke så ille her som det beskrives i avisene, er det første bydelsomsorgsarbeider Gjon Tuqaj sier når journalisten fra Dagens Nyheter kommer på besøk. Men det er ikke sant. Det er mye, mye verre, og verken Rosengårds politi, sosialsjef, skoler eller øvrige tjenestemenn ser noen lysning for Sveriges mest innvandrertette bydel.

Rosengårdsskolen ligger i Herrgården, det fattigste av bydelens 6 delområder. Så godt som samtlige innbyggere har utenlandsk bakgrunn, og mindre enn 10 prosent av de voksne har en jobb. Sør for Herrgården ligger Vestre Kattarp. Her har 55 prosent av innbyggerne utenlandsk bakgrunn og 63 prosent har arbeide.

Bydelen har nylig ansatt 6 omsorgsarbeidere som går rundt i området. 2 av dem er Gjon Tuqaj med kosvoalbansk bakgrunn og Ali Alalem som er iraker fra Kuwait:

STADSDELSVÄRDARNA BÖRJAR på eftermiddagen och jobbar till klockan 21.

– Men nu när det blir ljusare ska vi börja senare och vara ute ända till klockan tre på natten, säger Gjon Tuqaj. Vi går runt på skolorna, kyrkogårdarna, parkvägarna och i gångtunnlarna. Där samlas ofta gängen och folk är rädda att gå där om det står tio ungdomar i tunneln. Vi försöker förklara det och be dem gå någon annanstans. Men det finns ju ingenstans att gå här.

Om det inte är så illa, varför måste man då anställa sex stadsdelsvärdar?

– Det viktigaste för oss är att stoppa problemen nu, hos de unga, annars kan det bli mycket värre när barnen här blir äldre, säger Ali Alalem. Det har ju varit många väskryckningar, en del slagsmål och folk är lite rädda för ungdomsgängen. Och så försöker vi stoppa vandalismen.

Mandag denne uken ble en synshemmet kvinne bestjålet i Rosengård. Da hun skulle låse seg inn i egen bolig, ble hun overfalt bakfra og mistet taket på rullatoren sin. Hun falt og fikk frastjålet vesken sin med 2000,- kroner i. Ranerne var hhv 10, 12 og 14 år gamle. I fjor ble det anmeldt 292 tilfeller av veskenapping i Malmø. Politiet har navnet til 29 mistenkte gjerningspersoner. – Jeg tror at 80 prosent av dem har utenomnordisk opprinnelse, sier sjef for Malmøs kriminalopplysningstjeneste, Thomas Anderberg. På Rosengårdsskolen alene ble det i 2007 knust ruter for 509.705,- kroner. På Rosengårds 5 andre skoler ble det knust vinduer for ytterligere 1.445.201,- kroner i fjor.

Anders Molin arbetar med skadeförebyggande åtgärder för Stadsfastigheter, som förvaltar Malmös skolor. Han är dagligen ute i skolklasser och diskuterar vandalismen. Bland annat ställer han frågan till alla elever i mellan- och högstadiet: «Vad är det som får ungdomar att ägna sig åt skadegörelse?»

De vanligaste svaren han får är:

* Fel eller dålig uppfostran.

* Föräldrarna bryr sig inte.

* Problem hemma.

* De är påverkade av våldsfilmer.

* De vill imponera.

* De vill slippa skolan.

* De vill hämnas mot skolan.

* De tycker att det är «coolt» att krossa fönster.

– Jag har jobbat med det här i fyra år, säger Anders Molin. Och ska man bara se till statistiken så har jag väl misslyckats kapitalt.

STADSFASTIGHETER HAR SATT UPP KAMERAÖVERVAKNING vid en skola i centrala Malmö.

– Men det har bara inneburit att man krossar rutorna i de fastigheter dit kameran inte når, säger Anders Molin.

Elever ved Apelgårdsskolen som ligger i Rosengård kastet sten på noen bygningsarbeidere og slo ned en av dem for drøyt et år siden. Fagforeningen krevde vakter for å fortsette arbeidet. Det kostet 2 millioner kroner og like mye i stillstandserstatninger for den tiden byggevirksomheten lå nede. En av busslinjene til Rosengård har endret kjørerute fordi bussene ble utsatt for gjentatte angrep med steinkasting. For et år siden tømte noen ungdommer en dunk med bensin gjennom lokalpolitiets brevsprekk. Motivet var hevn fordi politiet hadde pågrepet en elev som hadde slått ned læreren sin. Heldigvis rakk ikke ungdommene å tenne på.

– Brottsligheten är inte så hög i Rosengård rent statistiskt, säger närpolischefen Fredrik Andersson. Våra ungdomar begår de flesta brotten på andra ställen i staden. Men de senaste två månaderna har vi gripit 49 personer från Rosengård som är misstänkta för narkotikabrott. Det är inga stora brott men det visar på omfattningen av missbruket.

I ROSENGÅRD FINNS SEX ELLER SJU GÄNG med unga kriminella, de yngsta är tio år.

– Det är svårt för oss att göra något när de inte är straffmyndiga. När de fyllt 15 är de ofta så fast i drogberoende att det inte går att bryta den kriminella banan. Några av ledarna har socialen placerat på lvu-hem. Vi försöker splittra gängen och framför allt stoppa nyrekryteringen.

Är Rosengård på väg att bli ett getto?

– Nej, det vill jag inte säga. Polisen kan ju röra sig fritt i hela området. Man ska förstås inte negligera att man kastar sten mot oss och skadar våra bilar. Men vi kan röra oss fritt.

Forrige søndag kastet noen stein i ryggen på en ensom politibetjent på motorsykkel som skulle kontrollere et gjengslagsmål. Det var møtt opp 100 ungdommer, og 20 politibetjenter med verneutstyr ble sent dit. Ellers rykker alltid politiet ut i 2 patruljer til Rosengård; den ene blir stående for å bevokte bilene mens den andre går inn og sjekker det anmeldte forholdet.

Stadsdelsvärden Gjon Tuqaj berättar:

– En polis som jag känner sa till oss: «Ni har det bra som kan gå rätt in i ett gäng med 30 ungdomar och prata med dem. Vi måste alltid komma i två bilar.»

ALLT SOM GÅR I UNIFORM RISKERAR att attackeras i Rosengård. Till och med brandkåren råkar illa ut. Det finns en utbredd uppfattning att brandmännen inte ansträngde sig tillräckligt för att släcka när moskén eldhärjades förra året.

– Både polis, ambulans och brandkår ringer oss stadsdelsvärdar när de ska rycka ut hit så vi kan hålla vakt, säger Gjon Tuqaj. Så att brandkåren slipper få sina slangar sönderskurna.

Vad tror närpolischefen Fredrik Andersson om framtiden?

– Även om jag är positiv till min läggning så tycker jag att framtiden ser mörk ut. Man pratar om integration, men Rosengård är en ökande segregation. Något radikalt måste ske för att bryta trenden. Annars kommer vi aldrig till rätta med problemen.

Rosengård har en ung befolkning: av de 21 596 innbyggerne er 8069 19 år eller yngre. 94 prosent har utenomnordisk bakgrunn.

Av de 11 279 voksne i arbeidsfør alder, mellom 20 og 64 år, lever 4 433 på bidrag. Derav lever 2 533 på sosialbidrag, 800 på introduksjonserstatning og 1 100 på sykepenger eller førtidspensjon. Sammenlagt 6 846 lever altså ikke på noen av disse bidragene.

I Herrgården, området rundt Rosengårsskolen, bor 2 078 voksne. Av dem fikk 1 511 sosialbidrag i desember 2007. Hvor mange av de resterende 567 i Herrgården som har introduksjonserstatning eller førtidspensjon finnes det ingen oversikt over.

Inger Leite er sosialsjef i Rosengård:

– Det vi ser bland de unga i Rosengård är effekten av ett manifest utanförskap. De har urusla skolbetyg, de har inget hopp om ett bra jobb i framtiden, många är oerhört trångbodda.

ANDELEN ELEVER SOM SLUTAR NIAN med godkänt i kärnämnena minskar och ligger nu under 50 procent.

I kommunens plan «Välfärd för alla» står det bland annat:

«Vi kan inte acceptera att 500 ungdomar varje år lämnar grundskolan utan godkända betyg. Barn till invandrare är överrepresenterade i denna grupp. Forskare pekar på att dessa unga kan få stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, till och med större än deras föräldrar. Anledningen är att många saknar förebilder med föräldrar som arbetar. Men även att de hamnat mitt emellan två kulturer, med svårighet att identifiera sig och finna sig till rätta i någon av dem.»

Mange ungdommer snakker bare svensk i noen undervisningstimer på skolen. I hjemmet og på fritiden snakker man sitt morsmål. Rektor på Rosengårdsskolen har gått så langt som at han stiller spørsmål ved skolens fortsatte eksistens; om det ikke hadde vært bedre å spre elevene til andre områder i Malmø så de får møte både svensk og svensker?

De såkalte Ebo-boere – asylsøkere som får bosette seg hvor de vil – innebærer at mange leiligheter i Rosengård som er bygget for en liten familie, i dag bebos av to store familier. I 2007 kom det 1.500 Ebo-boere til Malmø. – Bare i Rosengård søkte 79 slike familier hjelp hos sosialforvaltningen i fjor, sier Leite. – De var ekstremt trangbodde. Vi lyktes kanskje med å hjelpe 10. De andre fortsetter å flytte rundt mellom ulike venner og slektninger.

Malmø er delt opp i 10 bydeler med egen forvaltning og eget budsjett. Rosengård gikk med 23 millioner i underskudd i fjor.

Den enskilt största faktorn bakom underskottet var kostnaden för placeringar av barn och ungdomar på institution. För ett år sedan drog socialförvaltningen i nödbromsen och kortade av vårdtiden för ungdomar som redan var omhändertagna enligt LVU. Och man sökte andra lösningar för nya aktuella fall. Varje placering kostar cirka en miljon kronor om året och i februari förra året hade Rosengård 37 ungdomar på barn- och ungdomshem. I december var siffran nere i 20. Ändå överskreds budgeten med 13 miljoner kronor.

Trots stora och växande sociala problem ska Rosengård minska socialförvaltningen med tio tjänster för att klara budgeten.

– Jag är pessimistisk om Rosengårds framtid, säger socialchefen Inger Leite. Jag vet faktiskt inte vad man ska göra.

Selv har hun alltid snakket åpent om problemene i Rosengård – de problemene som oppstår når mange mennesker med dårlig kontakt med det svenske samfunnet, det svenske språket, det svenske arbeidsmarkedet og uten å forsørge seg selv bosetter seg sammen.

– Ilmar Reepalus [daværende ordfører i kommunestyret. Red] förslag om ett tillfälligt invandrarstopp har gjort att man vaknat upp. Fast jag vet inte om man gjort det i tid.

De fleste i Rosengårds forvaltning mener at grunnen til utenforskapet er språket. Bydelssjef Roger Niklewski berømmer pedagogenes innsats i skolene, men sier at de har vanskelig forutsetninger på grunn av manglende språkferdigheter blant innbyggerne:

– Det är ju inte bara första generationens invandrare som inte talar svenska. Vi möter människor som varit här i både tio och tjugo år där vi fortfarande måste anlita tolk när vi ska tala med dem. Det måste vara något fel.

– Dels har det erbjudits för lite svenskundervisning under för lång tid och dels har incitamenten varit otillräckliga. En av våra eldsjälar bland lärarna sa till mig att hon ställer höga krav på sina elever «för det finns inget så förnedrande som att inte vänta sig något av dem». Jag skulle vilja säga samma sak till de föräldrar som ännu inte prioriterat att lära sig svenska. Det är en rimlig förväntan att man gör det, både för sin egen skull och för barnens.

Den vanskelige språksituasjonen gjør det ødeleggende for nye flyktningfamilier å flytte til nettopp Rosengård. Alternativet burde være et en mellomsvensk by der det både finnes boliger og arbeidsplasser, eller i det minste boliger og et godt svensk språkmiljø, sier Niklewski.

– Man flyttar hit för att få trygghet hos släkt och vänner och man blir emottagen eftersom det finns en stark lojalitet. Men det blir en bostadsmisär både för den familj som flyttar in och för den ursprungliga familjen.

– Att sätta stopp för den mekanismen är väldigt viktig, säger Roger Niklewski. Det har tagit lång tid för staten att lyssna på varningssignalerna och uppmärksamma detta. Det kraftfulla uttalandet av kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu har gjort hela diskussionen legitim ute på stan.

Staten forebereder en begrensning av Ebo, der asylsøkere får statlig bidrag om de selv kan ordne seg et bosted mens de venter på beskjed om oppholdstillatelse i Sverige. Ilmar Reepalus forslag om å innføre en tilflytningsstopp også for arbeidsløse innvandrere med oppholdstillatelse, fikk blank nei av Mona Sahlin. Da Dagens Nyheter spurte Sahlin om å kommentere forslaget svarte hun med å sammenligne det med svensker som flytter til Spania; at de både vil og skal få bosette seg nær hverandre i samme område.

– Jag vill inte recensera ministern, men jag har föga förståelse för jämförelsen, säger Roger Niklewski och brister för första och enda gången ut i skratt under denna två timmar långa intervju.

– Svenskar som flyttar till Spanien är väl knappast hänvisade till något spanskt socialbidrag för sin försörjning.

Niklewski tror at Sverige vil få se et økende antall æresrelaterte familiekonflikter i Rosengård:

– Många flickor och unga kvinnor kommer under sina studier att tillägna sig andra värderingar än vad som dominerar inom vissa familjer. De kommer inte att underkasta sig familjens regler där det kan ingå förväntningar på arrangerade äktenskap. Med 8 000 ungdomar i stadsdelen är potentialen för kraftigt familjevåld betydande. Tyvärr har vi nyligen tvingats dra in de två tjänster vi hade för att stödja och ge råd åt kvinnor.

Har inte dessa familjer påverkats av den intensiva debatten i Sverige om hedersrealterat våld?

– Nej.

Rosengårds økonomi er så dårlig at alt som ikke er spesifikke krav i kommuneloven har måttet stenge. Slik som fritidstilbudene. Nå står familiesentralene for tur. For mange av de unge barnefamiliene i Rosengård utgjør familiesentralene deres eneste kontakt med det svenske samfunnet, og er det eneste stedet der mødre kan få råd og språktrening. Bydelen har Malmøs lengste barnehagekø med 283 barn uten tilbud. Det akutte behovet er 109 nye plasser, 5 eller 6 avdelinger som koster rundt 1 million kroner stykket. Rosengård kan bygge ut 2 avdelinger hvis de legger ned bydelens familiesentraler.

– Vi vet att familjecentralerna aktivt förebygger en del placeringar av unga barn och andra omhändertaganden. Men familjecentralerna är en frivillig verksamhet medan lagen kräver att dagiskön ska byggas bort. Det är verkligen ett absurt val.

Roger Niklewski säger att han inte kan räkna med mer pengar från Malmö stad, enda lösningen är statsbidrag eller någon samverkan med «partner».

– Staten borde gå in med pengar för att arbeta med unga kriminella. Det kunde vara klokt, annars får staten garanterat ta kostnaden senare inom kriminalvården. Och det vore väl rimligt om staten tog ett extra ansvar för effekten av den politik som bedrivits de senaste åren.

– Nu är pengarna från storstadssatsningen slut. Vi fick mycket pengar, problemet var bara att de inte fick användas till kärnverksamheterna. Men det är ju där de behövs.

– Vi har haft Wärnerssonpengar till skolan. Det är kanske dags för Morgan Johanssonpengar till insatser för unga kriminella.

Roger Niklewski har ännu inte skrivit till regeringen om detta. Däremot ska han föreslå sina lokala politiker att göra ett brett upprop till ideella organisationer, folkrörelser och företag för att fråga vad var och en kan bidra med.

Vad kan privata företag göra?

– Jag vet inte. Det får vi prata med var och en om. Höra vad de själva kan tänka sig.

Hur ser framtiden ut för rosengårdsborna?

– Vi vet att hela Sverige står inför en framtida brist på arbetskraft. Då är Rosengårds 8 000 barn och ungdomar en resurs, en rikedom.

Dagens Nyheter: Rosengård får inte en ärlig chans

I dag bor det 22.000 mennesker i Rosengård, og 94 prosent av innbyggerne har ikke-vestlig bakgrunn. Mer enn halvparten av alle voksne er helt uten arbeid, og lever utelukkende av offentlige bidragsordninger.

Senest i desember 2006 og mai 2007 slo nåværende kommunalråd for Malmø, Ilmar Reepalu, alarm om flyktningstrømmen til Malmø, og ba regjeringen om å begrense den store tilstrømningen fordi landsdelen ikke lenger ser seg i stand til å ta i mot flere. Manglende arbeidsplasser, boligmangel og trangboddhet er fortsatt et økende problem.
Journalist Dilsa Demirbag-Sten har flere ganger gjort oppmerksom på islamismen – i tillegg til anti-semittisme og hat mot majoritetssamfunnet – som brer seg i det stadig mer segregerte Rosengård. Den omtalte busstrafikken gjennom Rosengård blir med jevne mellomrom stanset. Bussoperatørenes beskyttelsesombud, som har pekt på faren for sjåfører såvel som passasjerer i forbindelse med steinkasting, har forbudt bussførerne å kjøre på visse strekninger i området.

I motsetning til situasjonen i 2004, rykker ikke lenger ambulansepersonell eller brannmannskap ut til Rosengård uten politieskorte, da de gjentatte ganger har blitt utsatt for steinkasting, vold og drapstrusler. Forøvrig går heller ikke politiet fri for steinkasting i dagens Rosengård