Kawther Al-nabi er et muslimsk trossamfunn med 802 registrere medlemmer i Norge. Nylig kjøpte de et bygg i Nittedal utenfor Oslo for 14 millioner kroner, som de rundt 100 aktive medlemmene i Nittedals-regionen skal gjøre om til moské. Det er lokalavisen Varingen (bak mur) som skriver dette.

– Vi vil drive morsmålopplæring for barn og lage en form for moské, sier imam og familierådgiver Sayed Masih Soltani i Kawther Al-nabi.

– Foreløpig gjør vi ingen store forandringer utvendig. På sikt vil vi nok søke om å få endre fasaden slik at det blir seende litt mer ut som en hyggelig moské, men med norsk særpreg.

Den 32 år gamle Soltani driver Imam Tjeneste på Gjøvik og var frem til i fjor daglig leder i Det Norske Imam Ali Senter i Oslo.

Soltani viser til moskéen i Urtegata i Oslo som et eksempel på hva han mener.

– Vi vil kalle bygningen i Stamveien for Salam, som betyr fred. Vi skal lære den nye generasjonen hvordan de kan praktisere sin tro i dagens samfunn og holde seg unna ekstremistene. De skal være blant de best utdannede i sitt samfunn. Fokuset vårt skal være på å spre fred og kjærlighet, sier Masih Soltani.

Hege Storhaug hos Rights.no steiler over opplysningene:

Forbildet, sier Soltani, er den sunnimuslimske, pakistanske moskeen i Urtegata i Oslo, Jamaat e-Ahl-e Sunnat. Vi formoder at det med forbilde menes det arkitektoniske?

For i denne moskeen har jo imamen Nehmat Ali Shah gjennom årene utvist en høyst lite vennlig adferd og holdninger. Som at han har hyllet mannen som drepte den pakistanske guvernøren Salman Taseer i 2011.

Som har utvist et klassisk jødehat. Som på verste vis har snakket særdeles nedrakkende om Norge og nordmenn (les ikke muslimer). Som har en svigersønn – i Norge – Syed Farasat Ali Bukhari, som mener at halshugging er straffen for dem som ikke faster. En moské der knivstikking og balltre har stått på menyen, med sentral Ap-politiker involvert, Khalid Mahmoud.

Flere detaljer kan leses her.

Lokalavisen Varingen har spurt «tre på gata» om hva de synes om at det gamle kontorbygget til Tronrud Eiendom nå blir gjort om til moské. Først ut er Torfinn Bø, kirkeverge i Nittedal:

– Først tenker jeg at det kanskje er litt uvant for en kommune som Nittedal, at det nå bygges en moské. Samtidig så tenker jeg prinsipielt at de ulike religionene som finnes i Norge, må få lov til å utøve sin religion på lik linje med Den Norske Kirke. Akkurat som at Den Norske Kirke har virksomhet i utlandet og forventer at dette er mulig der, selv om andre religioner kan være dominerende.

Har noen fortalt mannen om alle kirkene i de prinsipielle landene Saudi-Arabia, Pakistan og Iran? Eller er det fordi for eksempel disse landene har en «dominerende» religion at kirken sliter med å få fotfeste? Hva med kopterne i Egypt? Kirkevergen kan videre fortelle at det er opprettet et muslimsk gravfelt på den nye delen av Hakadal kirkegård. «Til døden skiller oss ad» fikk med ett en ny betydning…

NAV-konsulent Jeanette Lorentzen i Hakadal bobler over av entusiasme:

– Det synes jeg er flott. Statistikken viser at det er et økende antall muslimer i Nittedal, og dermed er nok behovet der. Nærmeste moské ligger jo et stykke unna, i Oslo, så nå kan denne gruppen i bygda slippe må reise langt. Dette blir nok en god møteplass for de som trenger det.

Fagsjef Nina Lailey ser heller ingen problemer, men er den eneste som toucher innom økonomien:

– Jeg tenker at de ulike trossamfunnene er nærmest til å vurdere behovet. Vi har jo alt tre kirker i Nittedal, så jeg ser ikke bort fra at det er behov for en moské også. Såvidt jeg forstår er det også de selv, og ikke kommunen, som finansierer dette. Jeg ser ikke helt hvorfor jeg skulle synes det er problematisk.

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke i 2018, er 543 kroner per medlem. Med 802 registrerte medlemmer får det muslimske trossamfunnet Kawther Al-nabi utbetalt kr. 435.486,- i støtte fra Staten. Dersom man tenker seg at kjøpet (14 millioner) er 100% lånefinansiert med 3% rente, betyr dette en renteutgift på kr. 420.000,- pr. år – og at Staten v/deg og meg fullfinansierer kjøpet av denne moskéen.

Skulle renten gå opp, er det jo bare å registrere noen flere medlemmer…

Støtt Document