Sakset/Fra hofta

Menn samlet til bønn en torsdag ettermiddag i Islamic Cultural Centre, Norges første moské, etablert i 1974, på Grønland i Oslo.Foto/copyright: Bente Haarstad

Grenlandsavisen Varden (bak mur) bringer nyheten om at det største trossamfunnet utenfor statskirken i Telemark er muslimsk. Det ligger i Skien. På åtte år har både antall muslimske trossamfunn, og medlemstallet i dem, tredoblet seg. Hovedårsaken til veksten er innvandring. Styremedlem i Telemark islamske forening (stiftet i 1993), Emina Jeridi, er fornøyd:

– Vi er blitt mer synlig i bybildet med denne moskeen, sier Jeridi.

Hun er glad de har kommet lenger enn den tiden foreldregenerasjonen samlet seg til bønn hjemme hos hverandre i oppstarten i 1993.

– Det er positivt å bli sett, og ha faste rammer rundt koranskole og språkopplæring for de minste.

I Skien er det i dag fem muslimske trossamfunn. To av dem er for sjiamuslimer, de andre sunni.

– Språk er hovedgrunnen til at vi er delt. De har flest medlemmer med somalisk bakgrunn, og bruker sitt språk i opplæringen. Her er det arabisk, forklarer Jeridi.

Koranskole og språkopplæring kan vanskelig kalles typiske integreringsfremmende tiltak.

I Skien er det ingen innkalling til bønn som går ut fra moskeen.

– Det er helt greit, vi kan klokken, smiler Emina, men legger til:

– Jeg synes det er koselig å høre bønnerop når jeg går i gatene hjemme i Tunisia. Det hadde vært fint om vi kunne hatt det i Skien også.

– Er Tunisia hjemme?

– Jeg er halvt norsk, så jeg bruker vel hjemme om Tunisia når jeg er her, og omvendt.

– Som nordmann, stusser jeg når jeg ser at det er en inngang for menn og en for kvinner til moskeen.

– Vi er stolte over inngangen vår. Dette er i grunn framstilt som et problem, uten at det er det. Vi kan sitte menn og kvinner i samme rom, og det er både kvinner og menn i styret. I moskeen har kvinnene balkongen, og det mener jeg er en god løsning, sier Jeridi.

– Vi har tross alt den beste utsikten, ler Yousra Rochdi.

Der noen ler, er det andre som gråter. Hvilken grad av frihet og selvstendighetsfølelse vil prege disse kvinnenes liv? Neppe på samme måte som etnisk norske kvinner. Der det før var et og annet drypp av islam, som gjerne ble ansett som noe «eksotisk» og berikende, er det i dag en jevn strøm av fortellinger om muslimske kvinners manglende frihet i det norske og internasjonale samfunnet. Kanskje ikke så rart at hovedpersonene selv prøver å le bort sin egen, annenrangs status, når islamske straffer for oppsetsighet og frafall er drakoniske?

Det er nå 33 kristne menigheter (utenfor statskirken) og 12 muslimske trossamfunn registrert i Telemark. Til sammen har de 8.813 medlemmer, hvorav 3.979 tilhører de muslimske trossamfunnene. I 2010 var det registrert fire muslimske trossamfunn i Telemark, med 1.268 medlemmer.

Det er i dag like mange kristne menigheter som det var i 2010, men der antall muslimer har mer enn tredoblet seg de siste åtte årene, er det en nedgang i medlemsmassen hos de kristne på nesten 300.

De 12 muslimske trossamfunnene i Telemark er lokalisert i Skien, Porsgrunn, Bamble, Notodden, Vinje og Rjukan.

Hvert registrerte medlem i trossamfunn utenfor statskirken, kvalifiserer til ca kr. 1.100 i støtte fra det offentlige. Telemark islamske trossamfunn får med sine 1.034 medlemmer ca 1,1 millioner kroner i året for blant annet å drive koranskole og opplæring i arabisk m.m.

Skien kommune budsjetterer med å gi 4,5 millioner kroner i støtte til trossamfunn neste år.

 
 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Les også