– Jeg har ikke lyst til å si at det er greit, men samtidig må jeg respektere at noen har en litt annen kultur og en annen religion enn jeg har, er Øystein Sundelins svar på at Det Islamske Kultursenter praktiserer kjønnsapartheid.

Det er så man knapt tror det man hører. Et svært omstridt koranskole-opplegg med overnatting i regi av islamister – finansiert av Tyrkia – hylles av Oslo Høyre.

Oslo Høyre, altså. Ikke Rødt, MDG eller en tilfeldig tulling fra skrotvenstre.

Høyres Øystein Sundelin leder Byutviklingsutvalget. Han har vært på besøk hos Det Islamske Kultursenter i Oslo.

Han er strålende fornøyd med det han har fått se og høre, ja, han er «begeistret for tilbudet de driver», ifølge Aftenposten:

– Idretten, korps, speider og menigheter har alle ulike overnattingstilbud, både i helger og i ferier, uten at noen kritiserer dem eller stiller innholds- og rapporteringskrav.

Her sammenlignes altså fullstendig sekulære fritidstilbud, speideren og kristne menigheter med en lukket islamistbevegelse med bånd til ekstremisme.

Dette trossamfunnet, Det Islamske Kultursenter, holder barn på koranskoler – fordekt som SFO – med overnatting i Drammen, Oslo og Mjøndalen.

Menighetens Oslo-avdeling ønsker å utvide overnattingstilbudet med forsamlingslokale og skolefritidsordning på Romsås. Den har allerede et stort senter på Rødtvet.

Kritikken har vært kraftig, fra nær sagt alle hold, etter at Aftenposten avslørte «etterskoletilbudet». Det advares mot parallellsamfunn. Til og med det ellers så permanent knestående islam-apologetiske Likestillings- og diskrimineringsombudet uttrykker skepsis.

Den tyrkiske Süleymancı-bevegelsen, som praktiserer en ortodoks tolkning av sunniislam, har opprettet hundrevis av koranskoler med elevinternater i Tyrkia og Europa. I Norge kaller bevegelsen seg Det Islamske Kultursenter og har 3775 registrerte medlemmer i Drammen, Oslo, Nedre Eiker, Stavanger, Skien og Moss.

Dette er hva Øystein Sundelin er så begeistret for.

Han kan ikke riktig forstå hvorfor mediene har hatt vanskelig for å få innsyn i hva de driver med, fordi «etter det jeg så, har de ingen grunn til å være blyge over tilbudet de gir til barn og unge. Men de hadde tjent på mer åpenhet».

Ingen grunn til å være blyge, altså. At Sundelin selv hadde tjent på å la være å blotte sin egen naivitet for offentligheten tenker han overhodet ikke på.

Tilbudet er kjønnsdelt, med separate innganger for gutter og jenter, påpeker Aftenposten. Sundelins svar:

– Jeg har ikke lyst til å si at det er greit, men samtidig må jeg respektere at noen har en litt annen kultur og en annen religion enn jeg har.

SV har kritisert menighetens lukkede overnattings-SFO, og går inn for å forby det. Det får Høyres Øystein Sundelin til i insinuere – hold deg fast – at SV er et islamofobt parti:

– Jeg trenger ikke å karakterisere det, men jeg får en liten frysning nedover ryggen når SV rykker ut for å forby et slikt tilbud – det er vel ikke fordi det er muslimsk?

Hallo..? Er det noen hjemme i Oslo Høyre? Noen voksne?