Førsteamanuensis ved OsloMet, Lars Gule, sier til Vårt land at et lovforbud mot overnatting i regi av islamske trossamfunn vil være i strid med grunnleggende frihetsprinsipper. Stortingsrepresentant for FrP, Himanshu Gulati, angriper på sin side regjeringen for løftebrudd etter at lovforslaget ennå ikke er klart.

Forslaget skulle være klart våren 2021. Det har det ikke blitt. At dette har tatt lengre tid enn forventa får Frp til å reagere sterkt.

– Vi er rasende. Dette er et løftebrudd fra regjeringen. Dette skulle allerede vært gjennomført, sier Gulati. (Vårt Land)

Etter at det høsten 2019 ble avslørt at det hovedsaklig tyrkisk-dominerte «Det islamske Kultursenter» i Oslo, Mjøndalen og Drammen organiserte overnattingsturer i ukedagene for elever på senterets SFO, ble det fra flere hold reist krav om at slike turer måtte forbys. SV fikk støtte fra Ap og FrP i dette kravet, men ikke fra Høyre.

Våren 2020 fikk FrP så regjeringen med på et forslag om å forby denne praksisen. Det ble enighet om følgende:

  • Forbud mot «faste etter-skoletilbud med overnatting over lengre tid for å forhindre, segregering, paralellsamfunn, negativ sosial kontroll eller radikalisering».
  • Trossamfunn som mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til religionsfrihet kan nektes tilskudd.
  • Trossamfunn med «etter-skoletilbud med overnatting» skal opplyse om dette i årlig virksomhetsrapportering. (Document)

Barne- og familiedepartementet har ennå ikke klart å legge frem noe konkret lovforslag.

– Lovregulering av faste etter-skole-tilbud reiser krevende avgrensningsspørsmål, i tillegg til menneskerettslige spørsmål, blant annet om retten til privatliv og om tros- og livssynsfrihet, skriver departementet i en e-post til Vårt Land.

Avisen har også intervjuet førsteamanuensis ved OsloMet, Lars Gule, som mener Norge ligger an til å tape flere saker i Menneskerettsdomstolen dersom et slikt forslag blir realisert:

– De ser nå at dette blir meget problematisk. Å forby noen å gi et tilbud til foreldre om ulike sosiale aktiviteter for deres barn og unge, inkludert overnatting eller leiropphold, er i strid med grunnleggende frihetsprinsipper.

– Heldigvis finnes det dyktige byråkrater som kanskje skjønner at dette går over stokk og stein, sier en oppgitt Gule.

Gule mener at en lov som skal begrense muligheter for tilbud som muslimsk SFO også går på religionsfriheten løs.

– Å hindre muslimske institusjoner i å tilby unge overnatting strider mot både foreldrenes og barnas rett til privatliv, er mot religionsfriheten, og friheten til å være annerledes og å gjøre noe annerledes, sier han.

– Hvis Frp får det som de vil, risikerer Norge nye tap i menneskerettighetsdomstolen, mener Gule.

– Hvis Frp får det som de vil risikerer Norge nye tap i menneskerettighetsdomstolen (Vårt Land)

Allerede i 2016 kom det frem bekymringer og frykt for radikalisering i tilknytning til koranskoler tilknyttet «Det islamske Kultursenter».

Bekymret for koranskole i Drammen

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.