Frp har fått gjennomslag for å forby overnatting på muslimske SFO-er i nytt lovforslag som skal utarbeides iav regjeringen. Illustrasjonsfoto:Reuters / Thomas Mukoya / NTB scanpix

Regjeringen vil forby muslimske SFO-er med overnattingstilbud. Trossamfunn må ha minst 50 medlemmer for å få statsstøtte. Frp har fått gjennomslag for arbeid med lovforslag som skal hindre segregering, parallellsamfunn, negativ sosial kontroll og radikalisering.

I følge Aftenposten har Frp fått gjennomslag etter forhandlinger med regjeringspartiene om ny lov for trossamfunn som skal gjelde fra 2021:

    • Forbud mot «faste etter-skoletilbud med overnatting over lengre tid for å forhindre, segregering, parallellsamfunn, negativ sosial kontroll eller radikalisering».
    • Trossamfunn som mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til religionsfrihet kan nektes tilskudd.
    • Trossamfunn med «etter-skoletilbud med overnatting» skal opplyse om dette i årlig virksomhetsrapportering.

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!