Muslimske søskenbarnekteskap er et stort problem både for muslimene selv og for omgivelsene deres. Overalt i Europa pågår dette som en del av segregeringen og kontrollen over unge muslimske jenter og gutter.

Rundt 75 prosent av befolkningen i Bradford i Storbritannia med pakistansk bakgrunn er gift med fettere/kusiner eller tremenninger, viser en ny studie kalt Born in Bradford. På landbasis er 50 prosent av muslimene i Storbritannia gift med fettere og kusiner. Det har lenge vært kjent at disse nære familiegiftemålene gir høy risiko for multifunksjonshemmede eller dødfødte barn. Halvparten av barna som fødes i byen Bradford har mødre med pakistansk bakgrunn. I Storbritannia har 33 prosent av alle barn født med genfeil, pakistanske foreldre. Hvert år fødes 700 barn med alvorlige genfeil som følge av søskenbarnekteskap i Storbritannia. Problemet er også stort i Norge, det har FHI direktør Camilla Stoltenberg hevdet i årevis.

Nazir Afzal, statsadvokaten som i mange år har jobbet med å få fokus på og rydde opp i sex-groomingen av hvite britiske småjenter, sier at det må en lovendring til for å forby søskenbarnekteskapene for å få has på problemet.

Den britiske dokumentarserien Dispatches gir et innblikk i tragediene som inngifte produserer: Barn som er døvblinde og har hjerneskader.

Det er latterlig at kulturell sensitivitet (risiko for å bli kalt rasist – red.mrk) som har hindret folk i å snakke om et problem som har vært synlig i mange år og som bringer lidelse til så mange familier, sier Afzal.

Men det er tabu å snakke om. Allerede har Afzal fått på pukkelen fra andre muslimer for å ha påpekt det innlysende. «Dette rammer barna», sier det pakistanske miljøet, som heller skyter budbringeren enn å stanse den forferdelige tradisjonen med arrangerte giftemål i nær familie.

Nazir Afzal sier at ekteskapene blir arrangert på grunn av materialistiske hensyn og ikke på grunn av religion. Familiene vil ikke risikere arvesølvet ved å la avkommet gifte seg med en utenfor familien, sier han. Brødre avtaler, allerede ved fødselen, at barna skal gifte seg med hverandre .

Akkurat som i Norge, så har denne tradisjonen også hindret muslimer i å integrere seg i samfunnet.

I Norge er det fremdeles lov med søskenbarnekteskap. I 2002 skrev NTB: Søskenbarnsex ikke så farlig som antatt

Risikoen for fødselsskader hos barn av søskenbarn eller tremenninger er ikke så stor som man tidligere har trodd, viser en fersk undersøkelse.

Undersøkelsen, som ble presentert onsdag, slår fast at det er større sjanser for fødselsskader hos barn av søskenbarn eller tremenninger, dette gjelder ikke minst psykisk utviklingshemming og genfeil, skriver Aftenpostens nettutgave, som siterer nyhetsbyrået AP. Men risikoen er ikke så veldig mye større enn for barn av foreldre som ikke er i slekt med hverandre.

Ekteskap mellom søskenbarn er ulovlig i 30 amerikanske stater, men ikke i Norge. Karita Bekkemellem Orheim (Ap) foreslo i januar et forbud mot ekteskap mellom søskenbarn for å bedre forholdene for kvinner og barn i innvandrermiljøene.

Det er altså snart 20 år siden Karita Bekkemellem satte fingeren på problemet: Søskenbarnekteskap har større konsekvenser for innvandrermiljøene enn det at en tilfeldig norsk fetter og kusine får lov til å gifte seg. Når tradisjonen med innavl får pågå i mange generasjoner, så øker naturligvis risikoen for multihandikappede barn. Julie Dahle skrev i juli 2020 at en pågående studie viser at risikoen for å bli utsatt for æresdrap øker i takt med familiens innavlsgrad.

I 2005 kom Frp frem til det samme som Karita Bekkemellem gjorde tre år tidligere. 15 år senere:

Jon Engen-Helgheim, Kari Kjønaas Kjos og Per-Willy Amundsen fremsatte 17. juni 2020 et forslag på Stortinget som fikk følgende vedtak:

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om forbud mot søskenbarnekteskap. Forslaget ble nå ikke undergitt realitetsbehandling fordi Stortinget i sitt møte den 3. november fattet følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen legge frem et lovforslag som forbyr søskenbarnekteskap.»

Høsten 2020, ble Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om at søskenbarnekteskap må forbys i Norge. Høyre stemte mot av «tekniske årsaker», skrev VG. Man spør seg om hvorfor ikke Venstre, SV, MDG, Rødt eller Krf er enige i at dette må forbys?

Selv politiet har sagt at et forbud vil bidra til å bekjempe æreskriminalitet og sosial kontroll.

Dette ble også bemerket i Justiskomiteens innstilling 41 L – proposisjon 66 L (2019-2020). Her ser vi også Høyres «tekniske årsak» til å stemme nei:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen legge frem et lovforslag om å forby søskenbarnekteskap.»
Komiteens medlemmer fra Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Venstre viser til at Arbeiderpartiet fremmet et tilsvarende forslag i Dokument 8:118 (2017–2018) som ikke fikk flertall. Disse medlemmer viste på det tidspunktet til at regjeringen vil ta stilling til et lovforbud mot søskenbarnekteskap i ekteskapsloven når det foreligger bedre kunnskap om omfanget og det er gjort tilstrekkelige helsefaglige vurderinger på området. Disse medlemmer viser til at Folkehelseinstituttet i 2019 startet et treårig forskningsprosjekt om søskenbarnekteskap for å få et bedre og bredere kunnskapsgrunnlag.

Et treårig forskningsprosjekt for å få et bredere kunnskapsgrunnlag! Det er slik skattebetalerne holder liv i forskere. Helsefaglige vurderinger skal legges til grunn. Ikke sunn fornuft.

Hva med å ta en kikk på FHI-rapporten fra 2007 som bygger på FHI-direktør Camilla Stoltenbergs doktoravhandling fra 1998? Vi sakser:

Det har i den senere tid vært betydelig medieoppmerksomhet og politisk debatt omkring inngifte i Norge, spesielt vedrørende ekteskap mellom søskenbarn. Flere studier fra ulike deler av verden har påvist at inngifte hos foreldrene medfører negative medisinske konsekvenser for barna. Her i Norge er det vist at barn av fetter-og kusine-par har økt forekomst av dødfødsel, medfødte misdannelser og spedbarnsdød (1, 2, 3), samt at de har lavere gjennomsnittlig fødselsvekt (4).

Der står det tydelig: Økt forekomst av dødfødsel, medfødte misdannelser og spedbarnsdød. Er ikke det nok grunnlag? Tror FHI at barn av fetter-og kusine-par ikke lenger gir økt forekomst av dødfødsel, medfødte misdannelser og spedbarnsdød? At det er best om vi sjekker det EN gang til?

Selv om det nå er teknisk flertall på Stortinget om et forbud av søskenbarnekteskap, så kan være sikker på at dette treårige forskningsprosjektet skal fullføres. Deretter skal det debatteres og skrives lovforslag hvis man noengang kommer så langt. Dette kan tværes ut i det uendelige.

I Folkehelseinstituttets årsrapport for 2020 leser vi:

Oppdrag: Søskenbarnekteskap.
Status: Forsinket.

Prosjektet er noe forsinket fordi prosjektleder har måttet bruke mye av arbeidstiden på covid-19-arbeid i 2020. Vi venter på en tilleggsutlevering av data fra NPR, som nå har lang ventetid på utleveringer. Vi har imidlertid fortsatt ambisjon om å levere artiklene og rapporten som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Forutsatt at mengden av covid-19-arbeid går ned etter sommeren vil vi ha ressurser til å gjennomføre prosjektet selv om det blir forsinket i forhold til finansieringen.

Hvorfor sjekket ikke justiskomiteens medlemmer status for dette prosjektet hos FHI? De ville da ha blitt informert om at prosjektet som skulle vært påbegynt i 2019, ikke engang hadde startet høsten 2020. Rapporten for 2020 er utgitt i april 2021!

Må Stortinget vente på FHIs treårige forskning, som allerede er forsinket, når det allikevel er flertall for å forby søskenbarnekteskap? Hvis beslutningen er tatt av et flertall av de folkevalgte, så trengs det ikke «helsefaglige vurderinger» som forskere skal bruke tre år på å finne.

16. mai vedtok Høyres landsmøte å forby søskenbarnekteskap «for å hindre negativ sosial kontroll». De vil gå til valg på dette i år, sier de.

Dette er et tungrodd byråkrati som understøttes av skattebetalerne.

En skandaløs sløsing med tid, penger og velgernes tåmodighet.

Daily Mail

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi selger bøker av Hege Storhaug!