Nytt

Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet støtter et forbud mot søskenbarnekteskap og vil ta saken videre i Stortinget. Høyre er også positiv til forslaget.

– Arbeiderpartiet støtter et forbud mot søskenbarnekteskap og kommer til å følge det opp i Stortinget. Det er en ukultur vi må bli kvitt. Dette handler både om de helsemessige konsekvensene, men også om å bekjempe sosial kontroll og å stramme inn på familieinnvandringen, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani til NTB.

Et notat fra tankesmia Agenda og organisasjonen LIM (Likestilling, integrering og mangfold) anbefaler et forbud, melder NRK. Bakgrunnen er at barn av søskenbarn har økt sjanse for sykdom og misdannelser. Agenda-leder Marte Gerhardsen mener et forbud også ville være viktig for å bekjempe tvangsekteskap og sosial kontroll.

Lover grundig behandling

Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich synes dette er et godt forslag.

– Jeg må ta forbehold om at dette ikke er behandlet i partiet ennå, men dette er vi positive til. Vi skal behandle dette på en grundig måte, men det er gode grunner for et forbud, sier han.

Frp har lenge ønsket et forbud mot søskenbarnekteskap.

– Jeg mener denne saken er overmoden, og at vi nå må fremme et nytt lovforslag mot ekteskap mellom fettere og kusiner, så jeg vil ta det med til justiskomiteen og til fraksjonen, sier justispolitisk talsperson Liv Gustavsen til NRK.

Hun påpeker at dette er et problem særlig i muslimske miljøer.

Diskriminerende?

Venstre-nestleder Abid Raja er skeptisk og understreker at et lovforbud ikke må være diskriminerende.

– Jeg mener man ikke skal lage særregler for norske borgere med utenlandsk opprinnelse. Hvis man først skal forby søskenbarnekteskap fordi det er medisinske grunner til det, bør det være likhet for loven, sier Raja til NRK.