Forbud mot kjønnsdelt svømmeundervisning og norskkurs for imamer er blant forslagene Ap ikke kan forstå at Frp ikke blir med på i justiskomiteen på Stortinget.

– Fremskrittspartiet liker å bruke krass retorikk og store ord. Likevel sier de nå nei til tiltak det egentlig er flertall for, sier Arbeiderpartiets Jan Bøhler til NTB.

Justiskomiteen på Stortinget vendte tirsdag tommelen ned for brorparten av de tjuetalls forslagene mot sosial kontroll og æresvold som Ap har fremmet til behandling.

Åpne dører

Tidligere inkluderingsminister Solveig Horne, som nå sitter i justiskomiteen på Stortinget for Frp, avviser kritikken fra Bøhler.

– Ap slår inn åpne dører. Disse forslagene bare gjentar ting statsråden er godt i gang med og som dessuten ligger i Jeløya-plattformen, sier Horne til NTB.

Høyres Peter Frølich mener Ap bare prøver å tøffe seg.

– Dette blir en symbolsk runddans der opposisjonen forsøker å stjele eierskap til et arbeid som regjeringen allerede er i gang med, sier Frølich.

Mot det de er for

Bøhler er ikke imponert over regjeringspartiene.

– Vi fremmer forslag som vil bety noe. Som innebærer handling. Altså langt mer konkret enn å utrede og ta stilling til. Men nå ser vi hva som skjer – regjeringspartiene stemmer mot noe det egentlig er flertall for, sier han.

– Jeg skjønner at han forsøker å fremstille det slik. Men vi ser altså ingen grunn til å pålegge regjeringen å jobbe med noe den allerede jobber med, sier Frølich til NTB.

Koranskoler

Komitéflertallet stiller seg likevel bak to av forslagene fra Arbeiderpartiet – som etter alt å dømme dermed blir vedtatt når saken kommer opp til behandling i Stortinget i slutten av mai.

– Vi støtter forslaget om at tilsyn og åpenhet om opplegget i koranskoler må ligge til grunn som betingelse for å få statsstøtte og forslaget om å utarbeide et forbud mot søskenbarnekteskap, sier Horne.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!