13. juni stemmer Stortinget nei til å øke maksstraffen for kriminelle som har begått flere svært grove lovbrudd med strafferamme på over 15 års fengsel.

Regjeringen foreslo å øke straffene fra 21 til 26 års fengsel for for eksempel draps- og voldtektssaker og overgrepssaker mot barn.

For å komme dagens «kvantumsrabatt» til livs, foreslo Justisdepartementet før jul å heve straffenivået i saker hvor en gjerningsperson har begått flere lovbrudd til maksimalt 30 års fengsel.

Etter at forslaget fikk kritikk fra flere høringsinstanser ble det moderert til 26 års fengsel, men tirsdag leverte justiskomiteen på Stortinget sin innstilling om å stemme ned forslaget.

Forslaget hadde kun støtte fra regjeringspartiene Høyre og Frp, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet var blant partiene som stemte mot.

– Jeg er veldig skuffet over at Ap og Senterpartiet stemmer mot et forslag som ville økt straffene. Loven ville rammet dem som utfører de verste forbrytelsene flere ganger. Det handler om grunnleggende rettferdighet, sier Peter Christian Frølich (H), som er saksordfører for lovforslaget.

– Vi har ment at det norske straffesystemet når det kommer til strafferabatter er for lavt. Vi har verdens laveste straffer. Det betyr at når det begås flere drap eller overgrep så blir drap nummer to eller voldtekt nummer to «gratis». Dette er fordi de uansett ikke kan få mer enn maksstraffen på 21 års fengsel, sier Frølich til Nettavisen.

Amundsen støtter Frølichs kritikk av Arbeiderpartiet:

– Jeg er helt enig i den adresseringen av ansvar. Ap demonstrerer at det de sier om å ivareta barn og kvinner mot overgrep bare er retorikk. Når det kommer til handling og alvor i politikk tar de ikke problemene på alvor. Det er trist at de ikke ønsker å øke strafferammen for den type alvorlige handlinger.

Arbeiderpartiet har på sin side vært kritisk til at regjeringen ba om hastebehandling av saken. De sier de ikke nødvendigvis er imot forslaget, selv om de vil stemme det ned 13. juni.

– Vi er ikke mot forslaget, men vi kommer til å be om en grundig redegjørelse med bakgrunn i innsigelser som er kommet fra tunge aktører på feltet. Kritikken fra Høyre preller av som vann på gåsen, sier Ap-politiker og medlem av justiskomiteen på Stortinget Kari Henriksen til Nettavisen.

 

Nettavisen: Høyre raser: – Ap vil opprettholde store strafferabatter