Foto: Screenshot NRK.  

Voldskriminaliteten blant unge øker, ikke minst i de store byene. Nå har Høyre omsider mistet troen på den «myke» linjen, og vil øke straffene. Ap protesterer, de foretrekker mer tiltak og tilrettelegging.

Politiet er sterkt bekymret for økende voldskriminalitet blant unge. VG omtaler saken, og skriver blant annet:

«Voldsanmeldelser mot mindreårige har økt med nesten 40 prosent siden 2016.

Hvis man sammenligner tall for hele året i perioden mellom 2015 og 2019, er økningen på hele 68,3 prosent.»

I stor grad er det ungdom med innvandrerbakgrunn som står bak den økningen i kriminaliteten som nå finner sted. Nettavisen skrev om dette tidligere i sommer:

«Nettavisen har gjennomgått dommene mot mindreårige som ble avsagt i Oslo tingrett i 2019

«De fleste dømte lovbryterne er norske og født i Norge. 87 prosent har navn som indikerer en fremmedspråklig bakgrunn. Et flertall av de domfelte bor på østkanten i Oslo.

– Nedrig, alvorlig og uakseptabelt, sa politimester Beate Gangås om oslovolden i 2019. På en enkelt helg i oktober, ble 16 personer pågrepet for elleve uprovoserte voldshendelser

En slik utvikling vekker bekymring hos mange, og ble tema i Dagsnytt 18 på NRK onsdag denne uken.

Her fikk man høre at Høyre ønsker kraftigere virkemidler mot unge kriminelle, blant annet etter anmodning fra politiet. Man vil fremme et forslag i Stortinget om strengere straffer.

Dette får Ap til å sette alle pigger ut.

Partiets stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud fyrer i Dagsnytt 18 av en hissig salve mot Regjeringens forslag, og mener at dette heller bør handle om «hvorfor unge blir kriminelle».

Det er en type sosionom-retorikk spørsmål som i økende grad har fått styre arbeidet mot kriminalitet de siste par tiår. Resultatene kan leses i statistikkene.

Fra Arbeiderpartiets side er man spesielt bekymret for at unge kan havne i fengsel sammen med voksne medfanger. De unge voldsforbryternes ofre later i mindre grad til å være noe som bekymrer partiet. Fokus er, som så ofte ellers på venstresiden, på de kriminelles ve og vel.

Stortingsrepresentant Peter C. Frølich fra Høyre mener derimot at man nå, i lys av utviklingen, må ta hardere grep.

«Vi må nok skru til skruen», sier Frølich, og henviser til hvordan situasjonen har eskalert i områder av Oslo.

«Det må bli raskere straff etter dom», sier Frølich, blant annet.

Han nevner også elektronisk kontroll av de verste utøverne, for å gi politiet bedre kontroll med dem.

Maria Aasen-Svensrud fra Ap presiserer at Ap også vil ha effektiv håndheving av loven:

«Men vi vil også være strenge mot årsakene til kriminalitet», sier hun.

Man venter bare på at velkjente begreper som trangboddhet og økende forskjeller skal poppe opp i nok en debatt. I stedet nøyer hun seg med å si at Høyres forslag om elektronisk kontroll virker «merkelig».  Hun understreker at tilbudene til unge bør styrkes og tilrettelegges bedre.

«For Arbeiderpartiet er det sånn at hovedregelen er at barn ikke skal i fengsel», sier Aasen-Svensrud med ettertrykk.

Frølich svarer:

«Arbeiderpartiet bør ta innover seg at det er noe få gjengangere blant de kriminelle, og på dem hjelper det ikke alltid med myke tiltak.

Mange mener det er viktig at vi som politikere nå setter foten ned, og viser at lovbrudd får noen konsekvenser», sier han.

Avslutningsvis får Arbeiderpartiets Aasen-Svensrud igjen presisert at hun er for utdanning, arbeidstrening og forebygging, men:

«Vi er ikke for å sette barn i høysikkerhetsfengsler».

Flere tilbud, altså. Ungdomsklubber? Bordtennis og pizza? Her er det bare å pøse på, kanskje det hjelper til slutt.

I litt over ett år til vil de borgerlige ha justisministeren her i landet. Fra høsten neste år kan stillingen havne i rødgrønne hender. Kanskje får også SV og Rødt en finger på rattet i denne sammenheng? Det stadig mer venstrevridde AUF vil uansett presse på i kulissene, mot en statsminister Støre som ikke akkurat er kjent for sterk ryggrad når det blåser opp.

Man kan tenke sitt om hvilke følger deres felles, rødgrønne tankegang om straff for «barn» vil få for utviklingen av voldskriminalitet begått av unge. Det finnes faktisk eksempler andre steder:

Look to Sweden.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

 

HELT NY BOK:

Bestill Kent Andersens store klimabok her!

 

STØTT OSS:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.