Nytt

I lys av den økende gjengkriminaliteten i Oslo, foreslår Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) at unge kriminelle kan sone med elektronisk kontroll. Ungdom under 15 år står bak grov vold, narkotikakriminalitet og ran fortalte Oslo-politiet til pressen i sommer. Geir Tveit, leder for politiets forebyggende avdeling i Oslo sentrum, ønsket seg ungdomsfengsel for å håndtere ekstreme tilfeller av ungdomskriminalitet.

Men Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) kommer med forslag om fotlenke. Leder i KY, Knut Arne Svenkerud kommenterer:

– Vi er av den oppfatning at elektronisk kontroll som et forebyggende tiltak vil være mindre inngripende, samtidig som det vil gi en større sannsynlighet for å lykkes enn ved å plassere mindreårige i en lukket institusjon eller fengsel.

-Personer som bærer elektronisk kontroll med GPS vil sannsynligvis ikke være velkommen til å delta i gjengaktiviteter, skriver KY-lederen i forslaget.

KY har ikke tatt stilling til en nedre aldersgrense, men de åpner opp for at barn under 15 år kan straffes med elektronisk kontroll. KY mener det må være opp til domstolene å bestemme om barn skal sone med fotlenke.

– Det er ikke sikkert det er fornuftig med fotlenke for de under 15 år, men jeg mener at det bør utredes som et tiltak for å unngå at de havner i fengsel, sier Svenkerud.

I Storbritannia begynte man med fotlenker allerede i 1999. I Skottland ønsker man å utvide bruken av fotlenker, meldte BBC i februar i år. Ifjor utga det britiske Justisdepartementet rapporten: The new generation electronic monitoring programme. De benytter to ulike varianter: Fotlenke for de som må holde seg hjemme til fastsatte tider (f.eks mellom kl. 19 og 07) og de som følges med GPS. I de fleste tilfellene er det portforbud-varianten som gjelder.

Currently there are two types of tags, both usually fitted to an individual’s ankle: tags for curfew supervision using only radio frequency (RF) transmission, and tags for monitoring location and movement which combine RF with global positioning system (GPS) technology. The vast majority of cases, around 12,300–14,000 offenders at any one time in 2016-17, are under curfew tagging orders.

De fleste som blir dømt til fotlenke i Storbritannia er voksne menn, men også barn blir omfattet av ordningen, helt ned til 11-års alderen.

Fri Fagbevegelse