To gutter blir holdt nede og slått midt i Kristiansand sentrum. En av guttene blir sparket i hodet. De afrikanske voldsutøverne tilhørte trolig en gjeng notorisk kriminelle ungdommer politiet kjenner godt, skrev Document i april 2017.

Anmeldte lovbrudd har gått markant ned de siste årene, men nedgangen ser nå ut til å stoppe opp. Økning i seksuallovbrudd og voldssaker er årsaken.

I over ti år har det vært en sterk nedgang i vinningskriminalitet. Samtidig er det en økning for seksuallovbrudd, voldssaker og hatkriminalitet.

– Utviklingen er bekymringsfull, spesielt fordi antallet saker øker der barn og unge er innblandet. Vi ser også en økning i voldtekter mot voksne. Men noe av økningen kan skyldes bedre innsats fra politiets side og nye metoder for å avdekke mørketall, sier konstituert politidirektør Håkon Skulstad.

Han sier at en del av denne kriminaliteten har flyttet seg over på det digitale området, der det kan være enklere å begå seksuallovbrudd.

– Denne utviklingen kan ha ført til en faktisk saksøkning, sier Skulstad.

I 2018 ble det anmeldt 8.374 seksuallovbrudd. Det er en økning på fem prosent fra 2017. Det har vært en økning i anmeldte seksuallovbrudd på 75 prosent de siste fem årene.

Unge med kniv
Unges bruk av kniv og kriminelle gjenger har fått stor oppmerksomhet den siste tiden. Politiet er bekymret for utviklingen, og trenden har klart snudd etter at man i flere år har hatt færre unge lovbrytere.

Totalt ble det anmeldt 32.882 voldssaker i 2018, en økning på 1,1 prosent fra 2017.

– Det er noen grupper i ungdomsmiljøene som begår veldig alvorlig voldskriminalitet, der blant annet kniv er brukt. Det er klare gjenger i Oslo. Du ser også at det er gjengtendenser i andre byer, sier Skulstad.

Ung alder
Flere av de unge er involvert i kriminalitet allerede i ung alder, og noen har fra tidlig av et omfattende kriminelt rulleblad.

– Tidlig inngripen er en suksessfaktor, men det er krevende. Nye tiltak inn mot ungdommer som er under den kriminelle lavalder, bør vurderes, sier politidirektøren.

Han har forståelse for at volden og knivbruker skaper utrygghetsfølelse hos publikum.

– Men normalt er dette konflikter som oppstår internt og mellom ulike grupperinger. Så bekymringen for folk flest trenger ikke å være stor.

Ned med vinning
Vold øker, men vinningskriminalitet fortsetter å gå tilbake. Denne typen kriminalitet utgjør 31,2 prosent av den registrerte kriminaliteten i Norge.

Nedgangen er på 2,3 prosent sammenlignet med 2017.

– En vesentlig årsak til nedgangen de siste årene er færre grove tyverier fra bolig og tyveri fra person på offentlig sted. Dette er kriminalitet som vi vet skaper stor utrygghet for folk flest, og færre slike lovbrudd er positivt, sier Skulstad.

Politiet mener at nedgangen skyldes at folk er blitt flinkere til å sikre boligen, og det er blitt et mindre marked for tjuvgods. Samtidig passer politiet bedre på ute i det offentlige rom, særlig i de store byene.

Totalt ble det anmeldt 318.566 saker i 2018. Det er en reduksjon på 0,2 prosent sammenlignet med 2017.