Nytt

Lederen i Aften 29.mars tar for seg nedgangen i kriminaliteten i Groruddalen. Med utganspunktet til Aften fremstår Groruddalen nærmest som en idyll. Glemt er bl.a leder i Alna Høyres, Grete Horntvedt, bekymring over overfallsran i nærheten av kollektivholdeplasser, noe som gjør boligområdene utrygge. Aften glemmer også å opplyse om at når det gjelder anmeldt familievold, så er minoritetsfamilier overrepresentert.

PÅ TI ÅR HAR antall beboere med innvandrerbakgrunn blitt nesten fordoblet i Groruddalen. Samtidig har bydelene opplevd at kriminaliteten synker. Tallene er ikke til å misforstå: I år 2000 mottok politiet 18 000 anmeldelser årlig. I fjor hadde tallet sunket til rundt 10 000. Nedgangen gjenspeiles i alt fra skadeverk og tyveri, via narkotika til ran og vold. Med et unntak – antall anmeldelser av familievold øker, her som i resten av landet.

Det ser ut til at Aften finner det betryggende at Groruddalen i dag ser ut som hele Oslo vil gjøre om 30 år. Våger vi å håpe at kriminaliteten i Oslo vil synke jevnt og trutt de neste 30 årene i takt med at nordmenn vil utgjøre en stadig mindre andel av hovedstadens befolkning?

Den etniske sammensetningen av befolkningen i Groruddalen er i dag omtrent slik prognosene sier den vil være i Oslo om 30 år. Bydel Stovner har mer enn 46 prosent etniske minoriteter, og for hele dalen er tallet 43 prosent.

Store ungdomskull fører til mindre kriminalitet. Stadig færre ungdom begår lovbrudd. De nye trendene går Aftens leder forbi i stillhet. Noe har forandret seg til det mer negative de siste årene: Flere fotballag i Groruddalen er lagt ned pga vold og trusler. Gjenger med innvandrerungdommer slåss og raner på åpen gate.

NOE AV ÅRSAKEN til at kriminaliteten har gått ned, er nok at Groruddalen har store ungdomskull. Stikk i strid med hva mange tror, bidrar det til å senke kriminaliteten. At stadig færre ungdom begår lovbrudd, er tidligere blitt fremhevet av oslopolitiet som et av de mest markerte trekkene ved fjorårets kriminalitet.

Etter mye fokus på etnisitet tar Aften seg selv i nakken. Slikt er det lite hensiktsmessig å fokusere på. Man skal fokusere på hvilket samfunn man bor i. Folk flest vil  vel tro at et samfunn vil være preget av de etnisiteter som bor der. At et samfunn befolket av somaliere og pakistanere vil være anderledes enn et samfunn befolket av samer eller svensker?

Uansett så ser det ut til at løsningen for å senke kriminaliteten er at politiet snakker med folk. Groruddalen fremstår med Aftens øyne nesten som selveste Kardemommeby

Å BRUKE ETNISK BAKGRUNN for å forklare nedgang eller økning i kriminalitet har imidlertid liten hensikt. Langt viktigere er hvilket samfunn man bor i.

I Groruddalen har bydeler, frivillige organisasjoner og politi gjort en stor innsats for å favne så mange som mulig. Politiet har brukt mye tid på ganske enkelt å snakke med folk. «Som oftest holder det», sier stasjonsjefen vd Stovner politistasjon.

Oppskriften fra Groruddalen anbefales.

Lederen er ikke å finne på nett i skrivende stund.