Nytt

Akers Avis Groruddalen skriver om familievold. Årsrapporten til Stovner-politiet viser nedgang i antall anmeldelser. På et felt er det sterk oppgang.

I løpet av fem år har antallet familievoldssaker mer enn doblet seg i Groruddalen. Politiet håper at enda flere kvinner tør å melde mannen sin i 2015.

Årsrapporten fra Stovner-politiet viser nedgang i antall anmeldelser. Men på et felt peker pilene i gal retning. I 2013 hadde Stovner-politiet 194 familievoldssaker. I 2014 har tallet økt til 229 saker.

Det er flere bydeler i Groruddalen som nesten ikke har norske barnefamilier. Dette nevnes ikke med et ord. Det ser ut til at det er fakta som skal skyves under teppet. Det vi må huske på er at familievold kan skje i de beste hjem.

Kurt Idar Løkke Elvegård ved NTNU har forsket på familievold. Han sier at volden kan skje i de beste hjem.

– Familievold kan skjule seg bak de flotteste fasadene.  De ter lett å tenke at volden utøves av mislykkede menn, men det er ikke alltid så enkelt sier han.

Vold bak de flotte fasadene er vel neppe det mest vanlige i Groruddalen. I hvertfall er ikke Groruddalen først og fremst kjent for flotte fasader.

Artikkelen kan leses i papirutgaven til Akers Avis Groruddalen fredag 16.januar. Den kan dukke opp her i løpet av uka: groruddalen.no