Innenriks

I en artikkel i Akers Avis Groruddalen slår politiet fast at Groruddalen er trygg. Den er faktisk så trygg at politiet  har sett det nødvendig å opprette en avdeling for etterretning og analyse på Stovner. Det er behov for å samle inn informasjon under jakten på kriminalitetens mørketall.

Det er trygt i Groruddalen, men vi vet det finnes mørketall og derfor har vi opprettet denne gruppa.

Politiet har opprettet en egen e-post for tips om mistanke om kriminalitet. Det ser ut som om det er mye som rører seg i Groruddalen av negativ karakter.

Som et ledd i å senke terskelen for å kontakte politiet, er det opprettet en tips-e-post. Den er allerede gjort kjent i flere borettslag og politiet oppfordrer publikum til å ta kontakt ved mistanke om følgende:

– Mistanke om familievold – herunder vold mot barn

– Mistanke om narkotikakriminalitet

– Mistanke om personer som tilhører eller sympatiserer med voldelige ekstreme grupper

– Mistanke om personer som driver vinningskriminalitet

– Mistanke om leiligheter/personer som kan knyttes til menneskehandel/prostitusjon

– Mistanke om barn og unge som begår kriminalitet

Det er en gåte hvordan politiet kan tenke slike tanker om trygge Grorudddalen.2015-04-26 07.08.00

Artikkelen var på trykk fredag 24. april.