Stasjonssjef John Roger Lund på Stovner politistasjon informerte nylig om ungdommene i bydel Bjerke i Groruddalen.  Vinningsforbrytelser og narkokriminalitet er kjente problemer i bydelen, men alt i alt mener politiet at tallene i statistikken er gode. Allikevel frykter han at bydel Bjerke er en trykkoker:

Lund er en forsiktig optimist.

– Det er gode tall, men det kan være en trykkoker. Så vi har fokus på dette, sier han.

Ellers har bydelen 1300 vinningskriminalitet-saker til nå.

– Det betyr at man kan havne på noen hundre saker under fjorårets tall.

Derimot har det vært en del trafikksaker.

– Der ligger alt fra råkjøring til uvettig kjøring. Hittil har vi nesten 250 forhold, sier han.

I 2013 var det snakk om en ransbølge i Bydel Bjerke med 22 ran. I år ligger tallet foreløpig på fem. Derimot leder bydelen med antall innbrudd i bolig.

SaLTo-koordinator May-Britt Gunnaleite er bekymret for økningen i kriminalitet blant de under 15 år. Vold, trusler, seksuell krenking og vinningsforbrytelser er tydeligvis en del av miljøet ved ungdomsskoler i «Dalen vår».

Gunnaleite forteller at barne- og ungdomskriminalitetene i Bydel Bjerke holder seg stabilt lav, men sakene med de yngste uroer henne.

– Vi ser en liten økning i saker med barn under 15 år som er bekymringsfullt. Det er små tall, men det stemmer med bildet av resten av Oslo – det er den yngste gruppen vi ser økning hos. Kriminaliteten er både vold og trusler, seksuell krenkelse og vinning. Kriminalitet, mobbing og kjøp/salg på nettet er en enorm utfordring med mørketall. Det samme gjelder trolig rus (som er avhengig av politiet sin innsats) og hatkriminalitet (ikke ekstremisme), sier hun.

ANNONSE

groruddalen.no

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629