Stasjonssjef John Roger Lund på Stovner politistasjon informerte nylig om ungdommene i bydel Bjerke i Groruddalen.  Vinningsforbrytelser og narkokriminalitet er kjente problemer i bydelen, men alt i alt mener politiet at tallene i statistikken er gode. Allikevel frykter han at bydel Bjerke er en trykkoker:

Lund er en forsiktig optimist.

– Det er gode tall, men det kan være en trykkoker. Så vi har fokus på dette, sier han.

Ellers har bydelen 1300 vinningskriminalitet-saker til nå.

– Det betyr at man kan havne på noen hundre saker under fjorårets tall.

Derimot har det vært en del trafikksaker.

– Der ligger alt fra råkjøring til uvettig kjøring. Hittil har vi nesten 250 forhold, sier han.

I 2013 var det snakk om en ransbølge i Bydel Bjerke med 22 ran. I år ligger tallet foreløpig på fem. Derimot leder bydelen med antall innbrudd i bolig.

SaLTo-koordinator May-Britt Gunnaleite er bekymret for økningen i kriminalitet blant de under 15 år. Vold, trusler, seksuell krenking og vinningsforbrytelser er tydeligvis en del av miljøet ved ungdomsskoler i «Dalen vår».

Gunnaleite forteller at barne- og ungdomskriminalitetene i Bydel Bjerke holder seg stabilt lav, men sakene med de yngste uroer henne.

– Vi ser en liten økning i saker med barn under 15 år som er bekymringsfullt. Det er små tall, men det stemmer med bildet av resten av Oslo – det er den yngste gruppen vi ser økning hos. Kriminaliteten er både vold og trusler, seksuell krenkelse og vinning. Kriminalitet, mobbing og kjøp/salg på nettet er en enorm utfordring med mørketall. Det samme gjelder trolig rus (som er avhengig av politiet sin innsats) og hatkriminalitet (ikke ekstremisme), sier hun.

groruddalen.no