Antallet voldsanmeldelser blant dem mellom 10 og 17 år i Oslo har skutt i været i 2023, viser ferske tall fra Oslo politidistrikt fra januar til og med september i år.

Sammenlignet med samme periode i fjor har det i årets første ti måneder vært en 62 prosents økning av voldsanmeldelser for denne aldersgruppen, skriver Nettavisen.

Det bekymrer Hanne Finanger, leder for forebyggende seksjon i enhet øst i Oslo politidistrikt.

– Vi ser at voldsutøverne blir yngre og volden grovere. Særlig bekymret er vi over den drastiske økningen på anmeldelser av voldsutøvere under 15 år, sier hun.

Nettavisen har fått innsyn i alle dommer avsagt i Oslo tingrett fra 2022 til april 2023, hvor gjerningspersonen var under 18 år. Her tegnes det et bilde av hvem gjerningsmennene er, men uten at identitet oppgis.

Av dommene Nettavisen har gått gjennomgått kan man imidlertid se at det brukes dødelige stikkvåpen som kniver og macheter i nær halvparten av voldsdommene.

– Det har generelt i enhet øst vært en økning av beslag av stikkvåpen som kniver, machete og øks. Økt bruk av våpen gjør volden grovere, og det bekymrer oss, sier Finanger, som sier at politiet aktivt går inn i miljøer og gjør våpenbeslag for å få ned antall våpen i omløp.

Hvilke miljøer det dreier seg om, sier hun imidlertid ingenting om.

Erfaringskonsulent i Forandringshuset, Shahid Rasool, som jobber med å få unge til å bryte med kriminelle og/eller ekstremistiske miljø, og som på 1990-tallet ble utpekt som gjengleder for Young Guns og A-gjengen, sier:

– Det kan lett bli en eskalering om noen tar i bruk kraftigere våpen. Det som har begynt med knyttneven, har blitt til kniv, så til machete og til slutt til skytevåpen. Utfordringen er at når noen flytter grensene, følger også andre etter for å beskytte seg.

Blant meldingene ungdommene sender seg imellom på Whatsapp, er om rambos, som betyr machete, ifølge politiet.

Gjennom dommene ser Nettavisen mønstre av hvem gjerningsmennene er. I 28 av de 34 gjennomgåtte voldsdommene er gjerningsmennenes bosted identifisert, og i 26 av disse er én eller flere av voldsutøverne nevnt i dommene fra Oslo øst.

Å være ungdom med innvandrerbakgrunn i Oslo er blant bakgrunnsfaktorene som ser ut til å gi en ekstra risiko for gjentatt kriminalitet. Det viser SALTO-rapporten «Risiko og livssammenheng for unge kriminelle i Oslo», som konkluderer med at majoriteten av dem som begikk gjentatt kriminalitet, hadde innvandrerbakgrunn, eller oftere: var barn av innvandrere.

– Voldsutøverne i Oslo øst er ikke organiserte kriminelle gjenger, men kameratflokker som finner tilhørighet og identitet ut fra hvor de kommer fra i bydelen. Ofte slåss de om æren til området de kommer fra, noen ganger handler det om narkotika, sier Rasool.

Forskere hevder: Ingen sammenheng innvandring og kriminalitet

Oslopolitiets statistikk viser mer enn en dobling av antallet voldsanmeldelser av dem mellom 10 og 14 år fra i fjor til i år.

– Det vi brukte jenter til på 1990-tallet, bruker de barn til i dag. Det er noe jeg ser daglig. De eldre lokker barna med en brus på McDonald’s, nye sko og bukser, og så får de dem til å flytte narkotika eller våpen fra A til B. Barn blir sjelden tatt, derfor brukes de som sendebud, sier Rasool.

Det politiet kan gjøre med dem som er under den kriminelle lavalderen, er å holde dem i maksimalt fire timer, snakke med foreldre og deretter overføre saken til barnevernet for videre oppfølging.

– Konfliktene som har startet over bagateller som et blikk, en jente eller en fotballkamp, kan gå i arv. De bagatellmessige hendelsene, som kan ha skjedd for sju–åtte år siden, har så eskalert. Da kan det hende at noen som ikke er del av konflikten, men som er fra «feil» område, blir slått ned på grunn av et blikk, sier Nahom Jonas, miljøarbeider ved barnevernet i Alna bydel.

Finanger i politiet synes allikevel det er vanskelig å peke på tydelige årsaker og mener grunnene er sammensatte.

– Deling av bilder og meldinger som oppleves som sårende og krenkende kan ha økt konfliktnivået i ungdomsmiljøer, og dermed bidratt til raskere eskalerende konflikter og mer vold, tror kriminolog Stian Lid ved OsloMet.

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.