Jan Bøhler i Stortinget den 22. mai 2019. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.

Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2013 før vi finner et sitat fra Bøhler der han bl.a. sier at «Frp ser bare hudfarge». Dette var altså et «argument» han den gang brukte i innvandringsdebatten for å prøve å finte ut FrP. Så man kan trygt si at Jan Bøhler sleper bena etter seg, tuktet som han sikkert er av Ap sentralt og en omseggripende berøringsangst i disse «rasist-tider».

Men nå er situasjonen i Oslo åpenbart blitt så ille, at Bøhler velger å klemme kraftig til i håp om å bli hørt av flere. Det mangler ikke på advarsler om at det kan skje enda mer alvorlige ting, sier han til Nettavisen.

Bøhler har fulgt kriminaliteten og utviklingen tett i flere år, og nå er han bekymret. Det har vært en negativ utvikling siden 2015. Gutter helt nede i 11-, 12- og 13-årsalderen rekrutteres av de kriminelle miljøene i Oslo og omegn

– Det er nye ungdomskriminelle grupper flere steder i Oslo indre øst og i drabantbyene. En stor del av ranene skjer over mot Oslo vest. Kriminaliteten forplanter seg, og jeg er mer bekymret enn noensinne, sier Bøhler.

Bøhler ramser opp navn på en rekke kriminelle gjenger: Den nystiftede MC-gjengen «Satudarah» nord i Groruddalen, er i en farlig konflikt med etablerte «Young Guns» på Lørenskog, «Young Bloods» på Holmlia, «Mortensrud-gutta», «313» på Tøyen og restene av «B-gjengen på Furuset, sier han.

Alle gjengene er blitt mer multikriminelle, og de fleste har innvandrerbakgrunn, påpeker Bøhler.

Ikke multikulturelle, men multikriminelle.

– Det er store penger knyttet til kriminaliteten, men det handler også om at gjengene skal være de mest fryktede og bygge seg opp en voldskapital.

Den sterkeste gjengen får kriminell makt til å kreve inn gjeld og presse folk for penger, bortføre noen om det trengs, hvitvaske kriminelle midler, ta beskyttelsespenger av illegale spilleklubber osv. De er multikriminelle, slår Bøhler fast.

– Hvilke områder av byen er du mest bekymret for nå?

– Områdene med de mest aktive ungdomskriminelle miljøene er Søndre Nordstrand, de indre bydelene i Oslo øst og nord i Groruddalen.

Jan Bøhler har typisk arbeiderklassebakgrunn og har i likhet med industriarbeider-Ap fått føle en stor innvandring på kroppen og lommeboken.

Men Arbeiderpartiet har også velgere i offentlig sektor som bor lenger vest i byen, mer fjernt fra hverdagsproblemene. Det er lett å være liberal på andres vegne.

– Den intellektuelle fjernheten er der, og den finnes i forskjellig partier, ikke minst på venstresiden. De vil bare snakke om at det er så få det gjelder, at de aller fleste er snille og flinke. De bagatelliserer istedenfor å ta tak i ting.

Bøhler opplever at han får mye støtte i Aps stortingsgruppe og ikke minst i nærmiljøet, der folk ber ham om å komme på besøk. De som har valgt å bli boende, ønsker seg trygge nærmiljøer for seg og sine.

– Handler kriminaliteten om fattigdom og dårlige levekår?

– Vi kan ikke legitimere at dårlig råd gjør at du blir kriminell, at jo dårligere råd du har, desto mer naturlig er det å bli kriminell. Vi skal aldri gi det inntrykket. Jeg kommer selv fra arbeiderklassen, og da snakker vi oss ned. Vi skal være stolte av oss selv og våde verdier, parerer han.

Bøhler er tydelig på at innvandrere må bosettes andre steder enn i Oslo øst, og forbli der. De må ikke drive såkalt sekundærflytting til Oslo øst senere fordi de ikke finner ikke seg til rette på det første stedet. Det må bli en mye sterkere forpliktelser til å bli boende der de er, mener Bøhler.

Total mangel på grensesetting resulterer i at stadig yngre aktører utfører grovere vold. Kynismen griper også om seg: Der det før var en uskreven regel at de kriminelle ikke skulle verve barn eller gripe inn mot noens familier, er slike kodekser i dag ugyldige.

– Hva handler den tøffe ungdomskriminaliteten om?

– Det er ulike faktorer som spiller inn. Mange av disse ungdommene har ikke opplevd noen grensesetting fra de begynte å gjøre ting i 11-12-årsaldern. Når barnevernet har grepet inn, har flere fortalt meg om institusjoner de kunne reise fra, og der de fikk tilgang til narkotika og lærte mer om kriminalitet, svarer Bøhler. […]

Senest torsdag denne uken måtte politiet rykke ut etter en mulig trusselepisode med machete på Jordal skole.

– Volden blir grovere?

– Ja, dessverre er det blitt veldig vanlig å gå med machete. Den livsfarlige kniven dras fort frem når noen skal tas eller trues. Vi har lenge foreslått at den skal forbys. Tidligere sloss man én mot én, mens andre så på. Det var mer «fair». Nå kan ti stykker fly på én, så utrolig feigt. De har ingen ære eller normer lenger.

Bøhler sier de eldre kriminelle bruker barna nede i 11-årsalderen til å selge og transportere narkotika. Svært unge utstyres med penger, narkotika og våpen. Hardbakte eldre kriminelle har følere og speidere ute i de yngre, utsatte gruppene.

Det er en klar sammenheng mellom manglende skolegang og økende kriminalitet. Enkelte dropper skolen allerede fra de går i 5–6. klasse i barneskolen. På videregående faller i gjennomsnitt faller 26–27 prosent av elevene fra, mens frafallsprosenten er opp mot hele 47 prosent i noen av de mest utsatte områdene. Omtrent halvparten starter voksenlivet uten eksamenspapirer fra videregående, og stiller dermed bakerst i jobb-køen. Dette blir dyrt for skatteyterne som må plukke opp NAV-regningen…

I andre deler av byen er frafallsandelen bare 10-11 prosent, men i alle områdene med aktive ungdomskriminelle er det høy drop-out, fra 35-47 prosent. Det er veldig høye tall i de utsatte områdene, understreker Bøhler, og for gutter ligger frafallsprosenten enda høyere.

– Når rundt halvparten av gutta har droppet ut av videregående og henger rundt, er det fare for kriminalitet og rus. Jeg er veldig kritisk til både stat og kommune her. De har konsentrert seg om tidlig innsats i barnehage og barneskole, men har altfor få tiltak for de som dropper ut senere. Det er en stor forsømmelse mot de unge som faller utenfor.

Et rop på stat og kommune er det samme som å fraskrive enkeltindividene ansvar for eget liv, og implisitt forskjellsbehandle mennesker basert på deres sosiøkonomiske og etniske status. Det er det man gjerne kaller de lavere forventningers rasisme.

Men rotårsaken til at det er blitt slik i Oslo vil Bøhler, i likhet med de aller fleste andre politikere, ikke snakke om.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.