Nyslått justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er bekymret for ungdomskriminaliteten i Oslo. Oslo skal bli best i Europa på å bekjempe utviklingen, lover han.

Landets nye justis- og beredskapsminister hadde sitt første orienteringsmøte med politiet i Oslo mandag.

Den økende ungdomskriminaliteten i byen, med utspring i bydelene øst i hovedstaden, var hovedtemaet under møtet. Wara sier han er bekymret for utviklingen.

– Det vi nå ser i Oslo, er mer mobilitet, kriminaliteten er ikke så avgrenset til én enkelt bydel lenger, ungdommene beveger seg. Vi ser også at de som deltar, blir yngre, og vi ser mer alvorlig kriminalitet. Det må vi ta på stort alvor og gjøre noe med sier Wara til NTB etter møtet.

Skal bli best

Den nye justisministeren har høye ambisjoner for hovedstaden.

– Alle hovedsteder og større byer i Europa har de samme utfordringen, og de har ikke klart å løse det. Vi må gjøre det bedre. Oslo skal være den storbyen i Europa som skal være best på dette, proklamerer han.

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, er fornøyd med at justisministeren setter lista høyt.

– Det synes jeg er kjempebra. Jeg liker litt ambisjoner. Dette lover godt, sier Sjøvold til NTB.

Sjøvold mener mange forutsetninger for å klare målet er til stede i Oslo.

– Det som særlig er bra her, er at vi har et godt samarbeid mellom de ulike offentlige etatene, kommune, Nav og også frivilligheten. Så mener jeg vi er et distrikt også på politisiden som evner å håndtere mye. Kriminalitetsforebygging er viktig her. Vi må løse utfordringene der folk bor og der kriminaliteten skjer, og det krever et nært samarbeid med nærmiljøene. Det vil kreve at vi står på og jobber bredt, fastslår han.

Alvorlige hendelser

Flere alvorlige voldshendelser har rystet bydeler i Oslo øst det siste året.

I bydel Stovner slo bydelens Natteravner alarm i mars og beskrev en situasjon hvor mindreårige røyker hasj, går med kniv og driver med dopsalg. I september i fjor varslet rektor på Stovner videregående skole at han på grunn av vold, trusler og uro på skolen ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved skolen et trygt og godt arbeidsmiljø.

I februar ble en mann skutt på åpen gate på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand, og i januar ble to menn knivstukket i samme gate. I begynnelsen av oktober ble en mann skutt og livstruende skadd på Holmlia, og i juni døde en 16 år gammel gutt som var elev ved Holmlia skole, etter å ha blitt slått bevisstløs. Ifølge Sjøvold kniver kriminelle gjenger om «revirer» på Holmlia.

Regjeringen har i år bevilget 30 millioner kroner ekstra til Oslo-politiet for tiltak i bydel Søndre Nordstrand.

Wara sier han ikke oppskriften klar for hvordan Oslo skal bli best i å bekjempe gjeng- og ungdomskriminalitet.

– Det handler om nytenkning og å tenke innovativt og på tvers av etatene, både i den spisse enden og på det forebyggende. Det har vært store endringer i kriminaliteten de siste tiårene, og det kommer helt sikkert til å endre seg videre. Da er det viktige at vi er fleksible og kan ta i bruk nye metoder, sier han.