Videregående skoler i Oslo sliter med vold og kriminalitet. «Youngbloods» rekrutterer løpegutter blant elevene. Gjengen prøver å slå seg opp i byen, sier politiet.

I et møte mellom politiet og politikerne i Oslo i juni ble Ulsrud, Hellerud, Bjerke, Kuben og Stovner trukket frem som skoler med spesielt store utfordringer, skriver VG.

I juni rapporterte flere medier, også Document, om kriminalitet og flere alvorlige voldsepisoder ved videregående skoler i Oslo. Ved Ulsrud videregående ble det blant annet fortalt om omfattende salg og bruk av narkotika på skolen, og at enkelte jenter fra skolen betaler narkotikagjeld ved å utføre seksuelle tjenester – også i skoletiden.

VG skriver om en episode fra Etterstadsletta videregående skole. I storefri går én elev og tre kompiser som ikke hører til skolen, inn på skolen og finner frem til elektro-klasserommet. Der sitter elevene og aner fred og ingen fare.

De fire går løs på en elev, banker ham opp. Ingen griper inn. Inntrengerne tar fra ham mobilen. Det hele er over på noen minutter, så stikker de.

Før de forlater stedet gir de klar beskjed: «Dette får dere ikke si til noen».

Eleven ligger skadet i klasserommet. Elevene som har vært vitner er redde – ingen melder fra om volden.

Da gutten kom hjem var han i så dårlig forfatning at han måtte på legevakten, hvor det ble konstatert slagskader. Neste dag dro faren til skolen for å høre hva som hadde skjedd. Først da ble voldsepisoden kjent.

Politiinspektør Janne Birgitta Stømner forteller om et møte mellom politiet og gruppelederne i bystyret den 12. juni, hvor politiet tok opp volden ved enkelte skoler i Oslo. Bakgrunnen var at politiet hadde satt inn en ekstra innsats mot gjengen «Youngbloods». Dette er imidlertid mest eldre kriminelle som politiet kjenner fra før. Ungdommene defineres ikke inn i gjengen.

– Vi vet, men liker ikke at de blir rekruttert som såkalte «løpegutter». Vi opplever at gjengen «Youngbloods» prøver å slå seg opp i byen, sier Stømner, som leder Ny felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt.

Politiet kaller dem «unge gjengangere» – dette er ungdom under 18 år med mer enn fire straffesaker på seg. Denne gruppen øker, sier Stømner, som anslår at det kan være rundt 30-40 stykker i Oslo.

– Før kunne de kanskje gi seg når de hadde fått et slag eller noen hadde gått i bakken, men det vi ser nå er at de fortsetter å sparke selv om noen ligger nede. Skadeomfanget hos dem som blir utsatt for vold er større.

Rektor Bjarne Asgrimsplass ved Etterstad videregående forteller om et slagsmål ved skolen i fjor som ble anmeldt, men saken ble henlagt fordi den som ble angrepet ikke ville si noe til politiet.

Det er en økende rekruttering i disse gjengene, fastslår Farid Bouras, organisasjonsleder i Ungdom mot Vold. Det er en del unge gutter som ser på kriminaliteten som en mulig livskarriere, sier han til VG.

– Alt handler om radikalisering i dag, og når politikerne kun jobber for å bekjempe radikalisering i Europa, glemmer de fort hva som skjer på Holmlia eller Grorud, sier Bouras.

Stømner forteller om den nye lettkrenkt-tendensen. Ungdommer går løs på hverandre for et godt ord. Det kan være nok at noen ser skjevt på dem, eller at noen snakker med en jente som er kjæreste med noen i miljøet. Da mobiliserer man ti-tolv stykker for å gå løs på èn person.

Stømner sier politiet vet at disse slosskampene filmes og publiseres i sosiale medier.

Ungdommenes bakgrunn er variert, opplyser politiinspektøren.

– Vi kan ikke lenger skylde på at ungdom kommer utenfra og begår kriminalitet. Dette er Oslos og vår egen ungdom.

Assisterende rektor ved Etterstad skole sier at de i vår hadde en gruppe på rundt 20 elever ved skolen i det de kaller en risikogruppe.

På spørsmål om dette er en kriminell gjeng svarer Horgen avkreftende:

– Nei, ikke gjeng, men elever som sliter. Noen har kriminell bakgrunn, noen soner dommer og får utdanning her. Vi jobber knallhardt, sammen med politiet, for nettopp å hindre at det ikke bygger seg opp slike gjenger.

 

VG: Ved flere skoler i Oslo er vold en del av hverdagen