Innenriks

Eleven som brutalt slo ned en medelev ved Charlottenlund videregående skole i forrige uke, (omtalt på Document her) er innblandet i seks voldsepisoder, melder NRK.

Politiadvokat Alf Rune Nilsen sier ungdommene tier fordi de er redde for represalier. Mange er livredde, og naturlig nok tør de ikke si noe. De vet de ikke kan stole på hjelp fra skolen.

– Dessverre er det mange i ungdomsmiljøet som faktisk er redde for represalier og ikke tør å stå frem og ikke tør å anmelde det de har blitt utsatt for. Det betyr at politiet har en del ting å etterforske videre før det forhåpentligvis blir tatt ut tiltale, sier Nilsen.

nina.hoseth

Når man kjenner saken, blir man opprørt av å lese hva rektor Nina Hoseth ved Charlottenlund, har å melde til Adresseavisen.

Rektor ved den aktuelle skolen forteller at skolens ledelse i lengre tid har fulgt ekstra godt med en gruppe elever ved skolen etter råd fra politiet.

Politiet har altså bedt skolen om å følge denne guttegjengen av utenlandsk opprinnelse ekstra godt, enda klarer denne gjengen på 7-8 stykker å lokke en medelev til garderoben der en av gjengen gir han grisebank mens de andre står og ser på. Jammen har skolen fulgt ekstra godt med!

Rektoren tar overhode ingen selvkritikk, men velger heller å vrenge på saken slik at den kan tolkes til noe helt annet enn hva man faktisk ser på videoen, en video som bekrefter hva elever ved skolen har fortalt.

Rektor reagerer sterkt på at elever har vært vitner til hendelsen uten å gripe inn.

– Det sier noe om holdningene at noen har vært til stede, latt være å gripe inn og til og med filmet hendelsen, sier rektoren.

Enten forsøker rektor bevisst å vrenge på saken, eller så er hun totalt uvitende om hva som skjer på egen skole. Saken er at det sto 7-8 gutter med utenlandsk opprinnelse og så på den brutale volden. De var derfor medansvarlige og høyst sannsynlig forberedt på hva som skulle skje med stakkaren som ble lokket ned i garderoben.

– Lærerne har også fått beskjed om å snakke om hendelsen i klassene, slik at de øvrige elevene kan få besvart sine spørsmål og få hjelp til å forstå hvordan dette kan skje, sier rektoren.

Mange vet svært mye om hvordan dette kan skje, men altfor få lytter til dem. Det er verdt å merke seg at rektorens bekymring handler om at mange elever får innblikk i hva som faktisk skjer på skolen der de går.

Videoen som viser hendelsen har blitt spredt mellom elevene, og rektor frykter at svært mange har sett den til nå.

Rektoren ønsker flere voksne på skolen, men snakker mest om holdninger for å bøte på situasjonen ved skolen. Dessuten er rektoren opptatt av gjerningsmennenes fremtid, men uten å nevne noe om offerets fremtid.

– Flere av de involverte er unge og har framtida foran seg så lenge de endrer retningen de går i, sier rektoren til Adresseavisen.

Rektor Nina Hoseth har lært seg svarene som passet til gårsdagens virkelighet, men skal elevene hun har ansvaret for føle seg trygge og ivaretatt, må hun lære seg morgendagens realiteter. Hun må komme med noen nye svar.

 

 

Toppbilde: Et genrebilde, og ikke autentisk fra skolen, men ut fra det som fremgikk av den sladdede videoen som ble vist på Dagsrevyen er dette ingen overdrivelse.