En ny undersøkelse viser at det er mer vold i barneskolen enn ungdomsskolen. Kommentarene til undersøkelsen sier noe om en uvilje mot å se problemene i hvitøyet: Det er ingen vanskelige elever, bare elever med vansker, som den venstreorienterte leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal sa.

 

350 lærere i grunnskolen svarer i en ny undersøkelse at de har blitt utsatt for fysisk vold på skolen fra elever. Det er i barneskolen volden er mest utbredt.

I en ny undersøkelse fra Utdanningsforbundet svarer halvparten av barneskolelærere at de har blitt utsatt for fysisk vold fra elever, melder NRK. 19 prosent av lærere på ungdomsskolen svarer det samme.

Til sammen 350 lærere svarer at de har blitt utsatt for vold fra elever.

– Jeg tror vi må erkjenne at vi har et voldsproblem som gjelder alle. Ikke bare de som blir utsatt og de som utøver vold, men også alle rundt, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til NRK.

Hvorfor volden er mest utbredt i barneskolen, har ikke lederen et klart svar på.

– Det kan jeg rett og slett ikke forklare. Unge barn trenger en annen grensesetting enn andre barn, og det kan være mange årsaker til at barn utøver vold, sier han. (NTB)

Alle som lever og virker i samfunnet vet at det finnes vanskelige elever og hvis man ikke tør å erkjenne det stiller man med et stort handikap.

Men premisset om at det ikke er noe galt med elevene stikker dypt. Det er selve fundamentet for dagens pedagogikk. For hvis det ikke er noe galt med elevene, er det faktorer som gjør dem voldelige. Det gjelder derfor å identifisere disse.

En skole vestpå med 400 elever har ansatt 14 miljøpedagoger, kan rektor fortelle. Han innrømmer at noen lærerstillinger er gått til miljøterapeuter i stedet. 14 til 400 elever er mange.

Steffen Handal vil forstå hvorfor elever bruker vold. Han sier at elevene føler seg utenfor eller utelukket, det må finnes måter å integrere dem på. En så stor grad av uvilje mot å erkjenne problemene lover ikke godt. Det hjelper ikke å kaste gode penger etter dårlige, hvis man ikke vil erkjenne hva aggresjonen og utenforskapet kommer av.

Skolepedagogikken domineres av venstreorienterte som har et menneskebilde hvor synd og ondskap ikke inngår. Det er aldri mennesket egen skyld. Dermed fratar de elevene ansvar for egen oppførsel.

Det produserer uselvstendige individer og en del typer som ikke tåler all snillismen. De blir bare mer utagerende av det.

Både skolens folk og medier og politikere vet mye mer om problemene enn de vil innrømme:

Lærere kan oppleve det som vanskelig og skremmende å skulle avverge vold og rus på skolene, sier Einar Osnes, hovedverneombud for lærere i Oslo kommune.

– Du ser hva ungdommene er i stand til å gjøre. Du vet at noen av elevene har forbindelse til andre miljøer, som ikke går på skolen, men som elevene kan tilkalle hvis de ønsker det, sier Osnes.

Hvilke elever er det som kan tilkalle utenforstående? Det er de samme som tilkaller andre utenfor skolen. Det er en atferd vi kjenner igjen, men de ansvarlige i samfunnet har resignert. De tør ikke ta kampen opp. Dermed skjer en undergraving av skolens autoritet, også på skolens område.

Man kan like gjerne heise et hvitt flagg.

Mange lærere sliter med å akseptere at elevene blir værende på skolen etter vold mot en lærer eller medelever. De melder fra om volden, men møter de samme elevene igjen på skolen dagen etter.

– Det største problemet er den psykiske belastningen av å være på skolen under sånne forhold. Det gjelder både ansatte og elever, sier Osnes.

Av og til er også oppfølgingen mangelfull, ifølge hovedverneombudet. Økningen i vold og trusler gjelder ikke bare skolene i Oslo. Flere lærere forteller at elever ikke blir utvist etter slike hendelser.

– Hvis eleven blir utvist for resten av året, er det sannsynlig at starten på en kriminell løpebane er spikra. Fordi de ikke har en skole å gå til, sier Osnes.

I gamle dager bygget man spesialinstitusjoner for slike elever. Mye tyder på at man må tilbake til disse løsningene, som heller ikke fungerer for manges vedkommende. Men de sørger for at de voldelige elevene ikke gjør lærere og medelever til voldsofre. Det er samfunnets rett å forsvare seg. Dets plikt også.

 

 

 

https://www.nrk.no/norge/10-aring-kastet-brostein-mot-hodet-til-laereren-1.13749588

https://www.nrk.no/norge/_-eleven-dro-strupehodet-ut-og-vrei-om-1.13720297

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂