Dagbladet har snakket med hovedverneombudene i kommunene som kan fortelle om økt vold mot offentlige ansatte, særlig lærere. Det som sjokkerer mest er volden i barneskolen, hvor det tidligere knapt forekom.

Det er økningen i skolene som skremmer hovedverneombudene mest:

— Små barn kommer med svært alvorlige trusler og fysiske angrep, kaster steiner mot hoder, slår etter hoder med stein i hånda, slår i hodet til ansatte med balltre. Dette er noe jeg ikke kunne tenke meg ville være så alvorlig før jeg ble hovedverneombud, sier et hovedverneombud som ønsker å være anonym.

Lærere sykemeldt
— Denne utviklingen skremmer meg, sier Åge D. Abrahamsen (54) til Dagbladet. Han har vært hovedverneombud i Re kommune Vestfold i ti år.

— Lærere er blitt sykemeldt etter at de er blitt utsatt for mobbing, vold og trakassering fra elevene. Det er flere som er engstelige på vei til jobben, sier Abrahamsen.

Som hovedverneombud og lærer har han sett hvordan lærerne stadig blir utsatt for hardere verbal trakassering og tøffere vold. Det kan være knyttneveslag i ansiktet og slag med ulike redskaper, forteller Abrahamsen.

— Det som er mest skremmende er at volden øker i barneskolen. Da jeg jobbet som barneskolærer på 80-tallet så jeg aldri en eneste elev slå en lærer, sier Abrahamsen.

Journalist Gunnar Thorenfeldt går ikke inn på faktorer som kan forklare utviklingen. Ville det ikke vært interessant å høre hva lærerne mente, om så anonymt? Hva skyldes mangelen på grensesetting? Har det noe med samfunnsmoralen å gjøre? Mangel på hemninger? Har individet blitt opphøyet i en grad som gjør at det ikke finner seg i begrensninger? Er kulturen tilpasset achieverne, de vellykkede som vet å passe seg? Men hvorfor skulle ikke de mindre vellykkede føle at de har like stor rett til å ta for seg og ha rett på? Er valgfriheten på de vellykkedes premisser?

Det er sjelden journalister stiller slike spørsmål. Er det fordi de selv tilhører de vellykkede? Hva er friheten verdt hvis den er ødeleggende for andre?

– Jeg knakk nesa på læreren