Hovedverneombud i Utdanningsetaten, Knut Myhrer, forteller skremmende historier fra norsk skole. Volden mot lærere øker, og lærerne har i praksis ingen midler å forsvare seg med. Hvordan er læringsmiljøet ved de skolene hvor volden får slike utslag? Det er nærliggende å tenke at de som kaster stein mot lærere, mest sannsynlig har lav terskel for […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.