Nytt

Hovedverneombud i Utdanningsetaten, Knut Myhrer, forteller skremmende historier fra norsk skole. Volden mot lærere øker, og lærerne har i praksis ingen midler å forsvare seg med. Hvordan er læringsmiljøet ved de skolene hvor volden får slike utslag? Det er nærliggende å tenke at de som kaster stein mot lærere, mest sannsynlig har lav terskel for å uttøve samme metoder også overfor andre.

– Jeg hører om lærere som får stoler, steiner og bøker kastet etter seg av elever, eller som blir slått eller sparket. Vold som utøves av elever mot lærere har ikke minsket de seneste årene, sier hovedvernombud Knut Myhrer i Utdanningsetaten.

Han sier vold og trusler fra elever mot lærere har vært et problem lenge, men at lærerne har lite å stille opp med i møte med vold.

– En lærer har svært få midler til å stoppe eller forsvare seg selv og elever mot en voldelig elev. Ifølge loven har lærerne ikke lov til å holde igjen en elev, de har ikke lov til å legge hånd på en elev, unntatt i de tilfeller der de kan bevise at det var i selvforsvar. De har heller ingen reaksjonsmuligheter mot elever som virker truende, sier Myhrer til Aftenposten.

I vår tid hvor mangfoldet og flerkultur løftes frem som noe positivt, så er det interessant å lese hva Knut Myhrer sier om mangfoldet i skolen. Det er åpenbart at psykiske problemer og flerkultur er faktorer som gjør lærerjobben krevende.

Han peker også på at elevgruppene på en vanlig norsk skole i dag er svært komplekse og sammensatt av elever med ulike psykiske problemer, med sosiale problemer og ulik kulturbakgrunn.

– I dag har alle rett til skolegang i den vanlige skolen. Selv elever med store psykiske problemer, elever som er sosialt eller psykisk skadet, som er uberegnelige og har aggresjonsproblemer, sier Myhrer.

Utilstrekkelig helsetjeneste

Han sier mange av elevene i dag krever en kompetanse som går langt utover normallærerens.

– Læreren må takle mange elever som bærer på ulike typer utfordringer. Hvis en lærer ser at en elev har problemer, kan han eller hun melde i fra til rektor og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), men det er læreren som får det daglige ansvaret, sier Myhrer.

Myhrer mener mange elever som trenger psykisk behandling ikke får den støtten de trenger, noe som går utover eleven selv, medelever og lærerne.

– Hele systemet med psykisk helsevern er bygget kraftig ned og det er veldig lite hjelp å få når en lærer melder i fra. Det kan ta flere år å få en utredning av en elev, og så flere år før eleven eventuelt får riktig oppfølging

Kunnskapsdepartementet gir klar beskjed om hvor ansvaret ligger, men utrykker bekymring for at lærerne føler seg utrygge i arbeidet. Bekymring er en mild reaksjon, de burde være skremt av hva som foregår i skolene.

Statssekretær Elisabet Dahle i Kunnskapsdepartementet sier det er bekymringsfullt at lærerne føler seg utrygge på arbeidet, men henviser til at ledelsen ved hver enkelt skole må ta tak i problemer som oppstår.

– Lærere skal ikke føle seg utrygge i arbeidshverdagen. Det er skoleledelsen som må ta tak i disse problemene, med utgangspunkt i både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven, sier Dahle til Aftenposten.

http://www.aftenposten.no/jobb/–Lrere-fr-steiner-og-stoler-kastet-etter-seg-6732850.html